Ý nghĩa của tên bảo ngọc

     
*

Bạn đang xem: Ý nghĩa của tên bảo ngọc

Bộ 30 口 khẩu <4, 7> 呆呆 ngai, bảodāi, ái(Tính) đần độn xuẩn, đần độn. ◎Như: đam mê ngai 癡呆 ngây ngô dốt đần độn.(Tính) Không linh lợi, thiếu linh mẫn. ◎Như: ngai rồng trệ 呆滯 trì độn, ngai rồng bản 呆板 ngờ nghệch.(Phó) Ngây dại, ngẩn ra. ◇Tô Mạn Thù 蘇曼殊: Dư ngai vàng lập ki bất dục sinh nhân thế 余呆立幾不欲生人世 (Đoạn hồng linh nhạn kí 斷鴻零雁記) Tôi đứng đờ đẫn ngây dại, chẳng còn thiết đưa ra sống ở vào nhân gian.Một âm là bảo. Dạng cổ của chữ bảo 保.1. <呆笨> ngai bổn 2. <呆板> ngai bạn dạng
呆 tất cả 7 nét, bộ khẩu: cái miệng(30)宝 tất cả 8 nét, bộ miên: mái nhà mái che(40)保 bao gồm 9 nét, cỗ nhân: người(9)鸨 có 9 nét, bộ điểu: bé chim(196)堡 bao gồm 12 nét, cỗ thổ: đất(32)葆 có 13 nét, bộ thảo: cỏ(140)褓 tất cả 15 nét, cỗ y: áo(145)鴇 bao gồm 15 nét, bộ điểu: bé chim(196)緥 gồm 15 nét, cỗ mịch: gai tơ nhỏ(120)寳 bao gồm 19 nét, cỗ miên: mái nhà mái che(40)寶 có trăng tròn nét, cỗ miên: mái nhà mái che(40)煲 bao gồm 130 nét, bộ hỏa: lửa(86)

Xem thêm: Tìm Hiểu Về Tết Trung Thu - Nguồn Gốc, Ý Nghĩa Về Tết Trung Thu Ở Việt Nam

Bộ 96 玉 ngọc <0, 5> 玉玉 ngọc, túcyù(Danh) Ngọc, thứ đá quý, đẹp. ◇Lễ Kí 禮記: Ngọc bất trác, bất thành khí 玉不琢, 不成器 (Học kí 學記) Ngọc không mài giũa thì không thành khí cụ.(Tính) Đẹp, ngon. ◎Như: ngọc diện 玉面 mặt đẹp như ngọc, ngọc dịch 玉液 rượu ngon.(Tính) Tôn quý. ◎Như: ngọc thể 玉體 mình ngọc, ngọc chỉ 玉趾 gót ngọc.(Động) Thương yêu, giúp đỡ. ◇Thi kinh 詩經: Vương dục ngọc nhữ 王欲玉女 (Đại Nhã 大雅, Dân lao 民勞) Nhà vua muốn gây dựng cho ngươi thành tài (thương yêu ngươi như ngọc).Một âm là túc. (Danh) Người thợ ngọc.(Danh) Họ Túc.1. <佩玉> bội ngọc 2. <冰清玉潔> băng thanh ngọc khiết 3. <冰玉> băng ngọc 4. <冰肌玉骨> băng cơ ngọc cốt 5. <寶玉> bảo ngọc 6. <昆玉> côn ngọc 7. <珠玉> châu ngọc 8. <璧玉> bích ngọc 9. <白玉微瑕> bạch ngọc vi hà 10. <碧玉> bích ngọc 11. <芝蘭玉樹> chi lan ngọc thụ 12. <被褐懷玉> bị hạt hoài ngọc 13. <錦衣玉食> cẩm y ngọc thực 14. <冠玉> quan lại ngọc 15. <玉雪> ngọc tuyết 16. <玉珂> ngọc kha
玉 gồm 5 nét, cỗ ngọc: đá quý, ngọc(96)钰 bao gồm 10 nét, bộ kim: sắt kẽm kim loại (nói chung); vàng(167)鈺 tất cả 13 nét, bộ kim: kim loại (nói chung); vàng(167)
qqlive| j88