Sử dụng lệnh ro để xoay đối tượng theo 1 đường cho trước

     

Trong phần mềm AutoCAD, để thực hiện xoay đối tượng bạn có thể sử dụng lệnh Rotate (RO) với các cách sử dụng khác nhau.

Bạn có thể gọi lệnh Rotate trên thanh công cụ, hoặc gõ lệnh tắt Ro (Rotate).


*

Sau đó, để sử dụng lệnh bạn thao tác theo các bước:

Bước 1: Chọn đối tượng cần xoay

qqlive| j88