Xác định network id host id và địa chỉ broadcast

     
Ipv4 =32bit=octet1.octet2.octet3.octet4, từng octet gồm 8bit.

Bạn đang xem: Xác định network id host id và địa chỉ broadcast

Địa chỉ IP được phân chia ra = Network ID + Host IDNetwork ID: Xác lập vày octet trước tiên và 5 class: A,B,C,D,E.Host ID: xác định bởi bố octet còn lại, và add IP của 1 Host khẳng định trên mạng thì ko set với giá trị 0 hoặc 255, vày 0 thường dùng chỉ IP của 1 Network, còn 255 thì mang lại broadcast.

Xem thêm: Cách Đăng Ký Sms Viettel Tomato Viettel, Gói Tomato Viettel

Network Class: Class được cơ chế bởi 4 bit đầu của Octet1,Class A (0000) rước octet1 là Net ID sót lại là Host ID,Class B (1000) rước octet1, octet2 là Net ID sót lại là Host ID,Class C (1100) lấy octet1, octet2, octet3 là Net ID còn sót lại là Host ID,Class D (1110), Class E (1111),Theo Subnet thì ta sẻ thấy khoác định của những Subnet tương ứng những Class là:Class A: default 255.0.0.0Class B: default 255.255.0.0Class C: default 255.255.255.0Lược vật CIDR quy định ví dụ hơn, chia nhỏ dại Class như sau theo wikipedia:

*

Subnet mask: dùng chia bé dại Network ra bé dại hơn. Được TCP/IP protocol áp dụng để khẳng định Host sẽ ở Local Subnet giỏi Remote Network. Căn cứ theo Subnet mask ta có thể biết được Network Address cùng Host Address, với ví dụ như sau, Subnet 24bit, có nghĩa là 24bit đầu sẻ dụng cụ là NetworkAddress.

11000000.10101000.01111011.10000100 -- IP address (192.168.123.132) 11111111.11111111.11111111.00000000 -- Subnet mask (255.255.255.0)Căn cứ theo Subnet, ta bóc tách ra:

11000000.10101000.01111011.00000000 -- Network address (192.168.123.0) 00000000.00000000.00000000.10000100 -- Host address (000.000.000.132)Chia 1 Network béo thành các Network nhỏ: bằng phương pháp mượn thêm Bit ngơi nghỉ phần địa chỉ cửa hàng Host để chia nhỏ ra được thêm các add Network nhỏ. Lấy ví dụ như về chia bé dại Network thành 4 Network nhỏ: ta mượn 2bit của Octet4 (cuối), subnetmask bây giờ là 255.255.255.192 tương ứng 1111111.11111111.1111111.11000000, lúc này Network Address là 26bit và chúng ta cũng biết là (NetworkAddress = IPAddress and SubnetMask) và ở Octet4 tính ra rất có thể vào những trường vừa lòng sau: 00000000 (0), 01000000 (64), 10000000 (128) với 11000000 (192) , có nghĩa là Network chia thành 4 Network: 192.168.123.0/26, 192.168.123.64/26, 192.168.123.128/26 và 192.168.123.192/26 với cùng Subnetmask 26: 255.255.255.192. Từng Network sẻ gồm các giải địa chỉ cửa hàng IP như sau: 192.168.123.1-62 192.168.123.65-126 192.168.123.129-190 192.168.123.193-254Gộp 2 Network thành 1 nhằm số Host trên 1 Network to hơn: ví dụ ta gộp 2 Network 192.168.123.128 cùng 192.168.123.192, ta nhìn điểm chung ở cả 2 Subnet này: 10000000 (128) với 11000000 (192) và thấy chỉ cần lấy 25bit đến NetworkAddress, lúc này Network gộp new là: 192.168.123.128/25Ví dụ khác về Subnetting:

*

Default Gateways: Để giao tiếp các Host giữa các Network với nhau thì ta nên gắn những Router nhằm định tuyến, router như thế nào được chỉ định thao tác làm việc đó là 1 Default Gateways.
qqlive| j88