With a view to nghĩa là gì

     
Nếu như các từ như In order to, to, so as to vẫn quá phổ thông, With a view to là một trong cụm tự chỉ mục đích mà những thí sinh hoàn toàn rất có thể sử dụng. Bài viết sau trên đây sẽ lý giải cho sỹ tử cách áp dụng cụm liên trường đoản cú này cùng giúp thí sinh tách biệt với In view of, In order to/ To/ So as to, In order that/ So that.

Bạn đang xem: With a view to nghĩa là gì


*

Key takeaways

Thí sinh thực hiện “with a view to” lúc muốn nói tới mục đích của một câu hỏi nào đó.

Cấu trúc: With a view to+ something/ doing something.

Thí sinh áp dụng “in view of” nhằm chỉ sự xem xét cho một yếu đuối tố như thế nào đó, nguyên nhân.

With a view to lớn là gì?

Cụm liên tự trên bao gồm ba nhân tố chính: Giới trường đoản cú “with” có nghĩa là với, “view” mang nghĩa là ý kiến, là ý kiến của một người, còn giới từ “to” có nghĩa là tới, hoặc hướng tới. Bởi vì vậy, qua các từ 1-1 trên, thí sinh rất có thể đoán được rằng các liên từ này mang chân thành và ý nghĩa chỉ thao tác nào đó với quan điểm nhắm đến mục tiêu gì, xuất xắc nói phương pháp khác, là “để đạt được”, “với mục đích”.

Có thể thấy, về phương diện ngữ nghĩa, các từ trên tất cả cách dùng hệt như “In order to”/ “To”/ “So as to”, “In order that”/ “So that”, về mặt chữ viết, sỹ tử lại dễ nhầm lẫn nó cùng với “in view of”. Để tránh việc nhầm lẫn trong đáng có, nội dung bài viết sẽ phân tích chi tiết từng cấu trúc.

Cấu trúc với cách thực hiện With a view to

Sau các liên từ này, thí sinh rất có thể sử dụng một danh từ, một nhiều danh từ, hoặc một danh hễ từ.

Cấu trúc With a view to:

With a view lớn + (doing) something

Ví dụ:

These measures were taken with a view khổng lồ increasing the company"s profits.

(Những phương án này được thực hiện để tăng doanh số cho công ty)

The policies are implemented with a view khổng lồ citizens" happiness.

(Những cơ chế được vận dụng để tín đồ dân được hạnh phúc)

Trong hai ví dụ trên, thí sinh có thể thấy sinh hoạt ví dụ 1, sau nhiều liên từ bỏ này là một trong những cụm danh cồn từ hay như là một động từ bỏ dạng V-ing “increasing the company"s profits”. Và, khi để ý ở ví dụ thứ hai lại là 1 trong cụm danh từ “citizens" happiness”. Vì vậy, từ nhì ví dụ trên, ước ao rằng hoàn toàn có thể phần nào góp thí sinh nhớ rõ hơn về phong thái sử dụng của các liên trường đoản cú này.

Phân biệt With a view khổng lồ với In view of

Nhiều thí sinh có thể đã hiểu được nếu chỉ việc chúng ta biến hóa một từ đối kháng trong một cụm từ, hay từ 1 giới từ bỏ này sang 1 giới trường đoản cú khác trong các số ấy thì gồm thể đổi khác toàn cỗ nghĩa của các từ ấy.

Ví dụ:

Đối với cha cụm cồn từ “in case of”, “in case” với “on the case”, trong lúc “in case of” sở hữu nghĩa vào trường hợp, “in case” là chống khi, đề phòng, trong thường hợp, thì “on the case” có nghĩa đang khảo sát một vụ án, vấn đề nào đó.

Tương tự bởi thế từ “view”, bọn họ sẽ tất cả hai các từ mang nghĩa trọn vẹn khác biệt.

*
Ví dụ:

In view of unfavorable weather conditions, the event has lớn be held indoors lớn ensure participants" safety and well-being.

(Bởi đk thời tiết ko thuận lợi, sự kiện phải được tổ chức triển khai trong công ty để đảm bảo an toàn sự bình an và sức khoẻ cho người tham gia)

Processing is inevitably slower in view of increased security measures.

(Quá trình xử lý chắc hẳn rằng sẽ chậm chạp hơn do các biện pháp bảo mật được tăng cường.)

Phân biệt With a view to với In order to/ To/ So as to, In order that/ So that

Cả sáu nhiều liên trường đoản cú đều tức là “để, nhằm mà”, được dùng trong câu để ra mắt về mục tiêu của hành động được nói đến ngay trước đó. Mặc dù nhiên, cấu tạo của chúng lại khác nhau rất nhiều.

*

Cấu trúc của “In order to”/ “To”/ “So as to”: Main clause (Mệnh đề chính) + (in order) lớn + verb (bare infinitive)

Ví dụ: Mrs. Weaver had to lớn work full-time in order khổng lồ earn a living for herself & her family of five children.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Sửa Lỗi 21 Gặp Phải Trong Qua Trình Restore Iphone 4 S 8

(Bà Weaver phải thao tác toàn thời hạn để kiếm sống cho phiên bản thân và mái ấm gia đình gồm năm tín đồ con.)

Cấu trúc của “In order that”/ “So that”: Main clause (Mệnh đề chính) + in order that/ so that + subordinate clause (Mệnh đề phụ thuộc)

Ví dụ: Mrs. Weaver had to lớn work full-time so that she could earn a living for herself and her family of five children.

(Bà Weaver phải thao tác toàn thời gian để bà có thể kiếm sinh sống cho phiên bản thân và mái ấm gia đình gồm năm fan con.)

Bài tập With a view to cùng đáp án

Bài 1: Put the verbs in the brackets in the right form.

Strips of rainforest were purchased to ……………… (create) protected areas.

The gravestones were covered with moss so that it ……………… (be) impossible to read the names on them.

The students have lớn finish their homework in order for the teacher to lớn ……………… (assess) their development.

They must reduce the books’ price with a view to lớn ……………… (bring) them within the reach of all students.

They bought the building so as to ……………… (convert) it into holiday homes.

The student sat at the front lớn ……………… (be) able to hear the lecture.

Đáp án

create

was

assess

bringing

convert

be

Bài 2: Fill “with a view to”, or “in view of” in places that are most suitable.

……………… you have said, I think we should reconsider our proposed course of action.

……………… automation, unemployment is likely to grow steadily for the next few years.

……………… getting a complete picture, further information is needed.

……………… the late hour, we’ll have to lớn put off that discussion until our next meeting.

The minister has called a meeting of all parties, ……………… forming a government.

……………… developments in medicine, a lot of people can live up to 100 years old.

Đáp án

In view of

In view of

with a view to

In view of

with a view to

In view of

Tổng Kết

Qua nội dung bài viết trên, bdkhtravinh.vn ước ao rằng thí sinh có thể hiểu được định nghĩa, biện pháp dùng, kết cấu của with a view to một cách chủ yếu xác. Xung quanh ra, học viên còn được đọc thêm về In view of - một cụm từ chỉ lí do, hoàn toàn có thể dùng thay vì chưng “due to” tốt “because of”, tách biệt với những cụm từ bỏ chỉ mục đích.

qqlive| j88