Viết chương trình pascal tìm số nguyên tố

     

Xin giới thiệu với các bạn bài số 2 trong đề thi HSG tin 9 TP Bảo Lộc năm học 2018 – 2019 đó là bài Số nguyên tố trong dãy. Dưới đây là các bài tập kiểm tra số nguyên tố pascal mới nhất hãy tham khảo với bdkhtravinh.vn ngay nhé các bạn.

Bạn đang xem: Viết chương trình pascal tìm số nguyên tố

Video hướng dẫn số nguyên pascal


1. Kiểm tra số N có phải là số nguyên tố trong pascal

Ví dụ: N = 19 Kết quả là: 19 la so nguyen to

N = 33 Kết quả là: 33 khong phai la so nguyen to

Yêu cầu: Input: N, là số tự nhiên bất kỳ.

Output: Trả lời “N la so nguyen to”

hoặc “N khong phai la so nguyen to” tùy theo N.

Lưu ý: Số nguyên tố là số chỉ có thể chia hết cho 1 và chính nó ( N ).

Xem thêm: So Sánh Hiệu Năng AMD Ryzen 9 5900X và Intel Core I9 10900K

Hướng dẫn cách tìm số nguyên tố trong pascal

Bài toán được thực hiện qua 3 bước cụ thể như sau:

– Thông báo nhập liệu, và nhập dữ liệu vào cho N

– Tiến hành kiểm tra N có phải là số nguyên tố hay không:

– Xuất câu trả lời “N la so nguyen to” hoặc “N khong phai la so nguyen to” tùy theo giá trị của biến

Chương trình:

*
Viết chương trình kiểm tra số nguyên tố" width="596" />
*
Viết chương trình kiểm tra số nguyên tố (ảnh 2)" width="577" />
*
Viết chương trình kiểm tra số nguyên tố (ảnh 3)" width="603" />
*
Viết chương trình kiểm tra số nguyên tố (ảnh 4)" width="599" />
*
Viết chương trình kiểm tra số nguyên tố (ảnh 5)" width="579" /> Viết chương trình kiểm tra số nguyên tố (ảnh 6)" width="586" /> Viết chương trình kiểm tra số nguyên tố (ảnh 6)" width="586" />

Bài 3. Cách in ra các số nguyên tố nhỏ hơn hoặc bằng N (N là số nguyên không âm được nhập từ bàn phím).

Program CAC_SO_NGUYEN_TO;

Uses crt;

Var n,i,t: integer;

Begin

Clrscr;

Writeln(‘IN RA CAC SO NGUYEN SO i ) ;

If( t*t>i) then

Write(i:4);

End;

Readln;

End.


cách tìm số nguyên tố trong pascal kiểm tra số nguyên tố pascal pascal kiểm tra số nguyên tố pascal số nguyên tố số nguyên pascal Số nguyên tố số nguyên tố pascal số nguyên tố trong pascal tìm số nguyên tố pascal tìm số nguyên tố trong pascal viết chương trình kiểm tra số nguyên tố trong pascal viết chương trình tìm số nguyên tố pascal
qqlive| j88