Vẽ mũi tên cong trong photoshop

     

Trong chỉ dẫn này. Họ cùng tìm cách vẽ mũi thương hiệu trong Photoshop. Chúng ta có thể áp dụng cho Photoshop CS6 cho tới Photoshop 2021. Ok, chúng ta cùng bước đầu nhé