Vẽ mũi tên cong trong photoshop

     

Trong hướng dẫn này. Chúng ta cùng tìm cách vẽ mũi tên trong Photoshop. Bạn có thể áp dụng cho Photoshop CS6 tới Photoshop 2021. Ok, chúng ta cùng bắt đầu nhé

qqlive| j88