Tổng của hai số là 128,5. biết số thứ nhất bằng số thứ hai. tìm hiệu của hai số.

     
*

Tổng của hai số là 128,5. Biết 1/2 số trước tiên bằng1/3 số vật dụng hai. Tìm hiệu của nhị số.Trả lời: Hiệu của nhị số là 25,7


*

Tổng của nhị số là 128,5. Biết một nửa số đầu tiên bằng 1/3 số sản phẩm hai. Search hiệu của hai số. Trả lời: Hiệu của nhì số là ............................... (Nhập hiệu quả dưới dạng số thập phân thu gọn)


*

Tổng của nhì số là 128,5. Biết 1/2 số thứ nhất bằng 1/3 số sản phẩm công nghệ hai. Tìm kiếm hiệu của nhị số. 

Trả lời: Hiệu của hai số là .25,7

tk nha bạn

thank you bạn


Số sản phẩm công nghệ I bởi : 1/3 : một nửa = 2/3 (số đồ vật II)

Coi số bé xíu là 2 phần,số phệ là 3 phần thì tổng 2 số là : 2 + 3 = 5 (phần)

Hiệu 2 số là : 3 - 2 = 1 (phần)

Tổng cấp hiệu mốc giới hạn là : 5 : 1 = 5 (lần)

Hiệu 2 số là : 128,5 : 5 = 25,7


Vì một nửa số thứ nhất =1/3 số thứ hai => 3/6 số lần đầu = 2/6 số sản phẩm 2Như vậy số thứ 1 hai phần thì số thứ hai phần như thếTổng số phần đều nhau là:2+3=5 ( phần)Hiệu số phần đều nhau là: 3-2=1 ( phần)Vậy hiệu của 2 số trên là:128,5:5x1=25,7

:D


Câu 1:Tổng của hai số là 128,5. Biết 1/2số đầu tiên bằng 1/3 số thứ hai. Tìm hiệu của nhị số.Trả lời: Hiệu của hai số là(Nhập công dụng dưới dạng số thập phân thu gọn)


Tổng số phần bằng nhau là:

2+3=5

Số thứ nhất là:

128,5:5*2=51,4

Số thứ hai là:

128,5-51,4=77,1

Hiệu của nhì số là:

77,1-51,4=25,7

ĐS: 25,7


1/2 số sản phẩm 1 bởi 1/3 số thứ 2 nên số lần đầu tiên =(frac23)số sản phẩm 2

Số thứ nhất là:128,5:(2+3)x2=51,4

Số sản phẩm hai là:128,5-51,4=77,1

Hiệu hai số là:77,1-51,4=25,7


Tổng của hai số là 128,5. Biết 1/2 số đầu tiên bằng 1/3 số thiết bị hai. Kiếm tìm hiệu của nhị số.

Bạn đang xem: Tổng của hai số là 128,5. biết số thứ nhất bằng số thứ hai. tìm hiệu của hai số.

cách giải rõ ràng nha! cấm vấn đáp chtt nha


tỉ số của số đầu tiên trên số lắp thêm hai là:

1/2 : 1/3 =2/3

theo đề bài ta gồm tổng của nhì số là 128,5 

áp dụng câu hỏi tổng tỉ ta làm như sau:

-tổng số phần đều bằng nhau là:

2 + 3 =5 ( phần )

-số trước tiên là:

128,5 : 5 x 2 = 51,4 

-Số máy hai là:

128,5 - 51,4 = 77,1

-Hiệu nhì số là :

77,1 - 51,4 = 25,7

đáp số: 25,7

 

 

 


Tổng của nhị số là 128,5. Biết số thứ nhất bằng số thứ hai. Tra cứu hiệu của hai số.

Xem thêm: Phục Hồi, Lấy Lại Mật Khẩu, Password Winrar Password Remover Phá Bỏ Pass

Trả lời: Hiệu của hai số là(Nhập hiệu quả dưới dạng số thập phân thu gọn)


Bạn ra đề loại gì vậy

Tổng nhì số là 128,5 nhưng số thứ nhất bằng số trang bị 2 

Vậy hiệu của hai số là 0

kiểm tra lại đề đi bạn

ủng hộ tròn 550 nha


Tổng 2 số là 128,5. Biết một nửa của số thứ nhất bằng 1/3 của số sản phẩm hai. Kiếm tìm hiệu của nhị số. Giúp mình nha!


ta có: một nửa số thứ 1 = 1/3 số thứ hai nên số vật dụng 1= 2/3 số sản phẩm 2

số lần thứ nhất là: 128,5 : (2+3) .2= 51,4

số thứ 2 là : 128,5 - 51,4= 77,1

hiệu 2 số là: 77,1 - 51,4= 25,7


ta có: 1/2 số đầu tiên = 1/3 số thứ 2 nên số thiết bị 1= 2/3 số thứ 2

số trước tiên là: 128,5 : (2+3) .2= 51,4

số thứ 2 là : 128,5 - 51,4= 77,1

hiệu 2 số là: 77,1 - 51,4= 25,7


Số sản phẩm công nghệ nhất =2/3 số thứ hai

Số lắp thêm nhất=128,5:(2+3)x3=77,1

Số vật dụng hai=128,5-77,1=51,4

Hiệu của nhị số là: 77,1-51,4=25,7


Vì 50% số lần đầu tiên =1/3 số thứ hai => 3/6 số lần đầu tiên = 2/6 số thiết bị 2

Như vậy số đầu tiên hai phần thì số thứ hai phần như thế

Tổng số phần đều nhau là:

2+3=5 ( phần)

Hiệu số phần đều nhau là: 3-2=1 ( phần)

Vậy hiệu của 2 số bên trên là:

128,5:5x1=25,7


Tổng của hai số là 128,5. Biết số đầu tiên bằng số đồ vật hai. Search hiệu của hai số.Trả lời: Hiệu của hai số là (Nhập hiệu quả dưới dạng số thập phân thu gọn)


Tổng của hai số là 128,5. Biết số đầu tiên bằng số sản phẩm công nghệ hai. Search hiệu của nhì số.Trả lời: Hiệu của nhì số là (Nhập công dụng dưới dạng số thập phân thu gọn)

qqlive| j88