Dòng lệ hạnh phúc: tiểu thuyết

     
Tôi không cô đơn vì anh gian anh dối Quen mang lại tôi vay nhiều cay đắng lâu nay Tay đagn trong tay xưa tôi trên đây hay Lời ân ái vơi đầy chỉ là cơn gió heo mây.Tôi không đơn độc vì tôi tốt tôi biết Anh yêu đến vui bằng ngôn ngữ trên môi đề nghị anh xa tôi, buộc phải ai chung đôiBài toán anh kết thúc rồi, phương trình số vượt là tôi.Cô đối chọi mà chi, cô đơn làm cái gi Khi người yêu bỏ ra đi ko lời thăm hỏi tặng quà phân trình đơn độc mà chi, cô đơn được gì khi tình tôi chẳng ra gì Thêm gầy héo tuổi Xuân thì.Tôi không cô đơn, mà cô đơn chi nữa Trăm phong thơ anh còn muôn dấu con tem Nay mang thơ anh đến trăng khuya coi Rồi đốt lên ven thềm nghe mình không còn cô đơn.

Bạn đang xem: Dòng lệ hạnh phúc: tiểu thuyết


Update Required khổng lồ play the media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to play the truyền thông you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to lớn play the truyền thông media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Xem thêm: Top 10 Game Lái Máy Bay Hay Nhất Trên Máy Tính, Điện Thoại, 6 Game Lái Máy Bay Chở Khách Mô Phỏng Hay Nhất

Update Required to play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
qqlive| j88