Tính tổng của các số có 3 chữ số,các số đều chia 5 dư 3

     
Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

*

Số số hạng của các số bao gồm 3 chữ số, những số hồ hết phân tách 5 dư 3 là: (998 - 103) : 5 + 1 = 180

Tổng của số hạng đầu với số hạng cuối là: 998 + 103 = 1101

Tổng của các số kia là: 1101 x90 = 99090

Sai thì làm lơ -_-


*

Giải ưng ý quá trình giải:

dẫy số sẽ là :

103 ; 108 ; 113 ; ...... ; 998

số các số hạng là :

( 998 - 103 ) : 5 + 1 = 180 ( số )

tổng của dãy số là :

( 998 + 103 ) × 180 : 2 = 99090

trên đây mới đúng


cac so phân chia het cho 5 ma du 3 teo rã cung la 3 va 8.

Bạn đang xem: Tính tổng của các số có 3 chữ số,các số đều chia 5 dư 3

Vay ta teo day so la : 103, 108 , ....., 998

So so hang la : (998 - 103 ) : 5 + 1 = 180

Tong cua day la : ( 998+ 103 ) x 180 = 198180

D/S

yen tam di day chac chan la cau tra loi dung vi vì chưng la bai ma co giao mk giang ma


Bài giải:

Các số các 3 chữ số phân tách 5 dư 3 gồm: 103; 108; 113 ; ……. ; 993; 998

Số số hạng là:

(998 – 103) : 5 + 1 = 180 (số)

Tổng của chúng là :

(998 + 103) x 180 : 2 = 99 090

Đáp số:...............

hok tốt


Ta gồm hàng số sau: 503;508;513;.........;998

Nhận thấy: 508-503=5

513-508=5

Đây là dãy số tự nhiên và thoải mái thường xuyên phương pháp rất nhiều nhau 5 đối chọi vị

Số số hạng là: (998-503):5+1=100

Vậy tổng các số có 3 c/s nhưng mà mỗi số đều phân tách 5 dư 3 là:

(998+503)x100:2=75050


số những số gồm 3 chữ số chia 5 dư 3 là:

(998 - 103) :5 + 1 = 180 số

tổng các số là:

(998+103) x 180 : 2 = 99090

lựa chọn bản thân nhé, mình có tác dụng hộ mấy bài rôi


Các số phân chia mang đến 5 dư 3 buộc phải là những số có tận cùng là 3 hoặc 8

Ta bao gồm cácsố chia mang đến 5 dư 3 là : 103, 108, ... 993, 998

Có sốsố phân chia mang lại 5 dư 3 bao gồm 3 chữ số là :

( 998 -103 ) : 5 + 1 = 180 ( số )

Đáp số :180 số


Các số phân chia 5 dư 3 bao gồm tận thuộc là 3 ; 8

Số bé nhỏ tuyệt nhất thỏa mãn : 103

Số lớn nhất vừa lòng : 998

Số số thỏa mãn :

( 998 - 103 ) : 5 + 1 = 180 ( số )

Tổng những số kia :

( 998 + 103 ) x 180 : 2 = 99090

đ/s : 99090


Ta bao gồm dãy số bao gồm 3 chữ số phân tách 5 dư 3

103 , 108 , 113 , 118 , ...., 998.

Các số có 3 chữ số phân tách 5 dư 3 là:

( 998 - 103 ) : 5 + 1 = 108 ( số )

Đáp số : 108 số


Đó là tổng của: 100 + 105 + ... + 995

Số số hạng của hàng :

( 995 - 100 ) : 5 + 1 = 180 ( số hạng )

Tổng của những số bao gồm 3 chữ số , các số mọi phân tách 5 dư 3 là :

( 100 + 995 ) x 180 : 2 = 98550

Đáp số : 98550


những chữ số có 3 chữ số phân chia không còn mang lại 5 dư 3 là : 103 ; 108 ; 113 ; 118 ; ... ; 983 ; 988 ; 993 ; 998 .

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Chia Sẻ Wifi Từ Laptop Win 7, Cách Phát Wifi Từ Laptop Trên Win 7

số thành phần của những số trên là :

( 998 - 103 ) : 5 + 2 = 180 ( phần tử)

tổng những số bên trên là :

( 998 + 103 ) x 183 : 2 = 99 090

đáp số : 99 090 .


Các số chja 5 dư 3 tất cả 3 chữ số: 103; 108; 113;...998

Tính tổng: 103+108+113+....+998

=(103+998)×180:2

=1101×180:2

=198180:2=99090

Nhớ k bản thân nha^^


Các số phân tách 5 dư 3 tất cả 3 chữ số: 103; 108; 113;...998

Có số số hạng là : (998-103)x5+1=180 (số)Tính tổng: 103+108+113+....+998=﴾103+998﴿×180:2=1101×180:2=198180:2=99090

học tốt nhédream princess


Bài giải:

Các số những 3 chữ số phân tách 5 dư 3 gồm: 103; 108; 113 ; ……. ; 993; 998

Số số hạng là:

(998 – 103) : 5 + 1 = 180 (số)

Tổng của bọn chúng là :

(998 + 103) x 180 : 2 = 99 090

Đáp số:...............

Xem thêm: Trận Chiến Winx Chơi - Danh Sách Nhân Vật Trong Winx Club

hok tốt


hàng số có 3 chữ số phân chia 5 dư 3 là :

103 ; 108 ; 998

hàng số bên trên bao gồm số số hạng là :

( 998 - 103) : 5 + 1 = 108 ( số )

tổng dãy số trên là

( 998 +103 ) * 180 : 2 = 99090


Tính tổng của các số có 3 chữ số,các số phần nhiều phân tách 5 dư 3.

hàng số có 3 chữ số phân tách 5 dư 3 là :

103 ; 108 ; 998

dãy số trên tất cả số số hạng là :

( 998 - 103) : 5 + 1 = 108 ( số )

tổng dãy số bên trên là

( 998 +103 ) * 180 : 2 = 99090Chuyên mục: Công nghệ