Tìm số tự nhiên lớn nhất biết khi bình phương

     
*

Tìm số thoải mái và tự nhiên lớn tốt nhất biết khi bình phương số đó ta được một có 3 chữ số với khi cấp 8 lần số bao gồm 3 chữ số đó ta được một số trong những có 3 chữ số.

Bạn đang xem: Tìm số tự nhiên lớn nhất biết khi bình phương


*

Tìm số thoải mái và tự nhiên lớn độc nhất biết lúc bình phương số đó ta được một số có 3 chữ số vá nếu vội vàng 8 lần số có 3 chữ số đó ta được một số cũng đều có 3 chữ số .Số yêu cầu tìm là

CÁC BẠN GIẢI DẦY ĐỦ LỜI GIẢI mang lại MÌNH NHÉ


*

Gọi số đề nghị tìm là a, bình phương là a2=b

Ta gồm 8b=8.a2a22>100

=>100210a=11


Tìm số tự nhiên lớn duy nhất biết khi bình phương số đó ta đươc một số có ba chữ số với nếu gấp 8 lần số có ba chữ số kia ta được một số cũng đều có ba chữ số. Số yêu cầu tìm là ....


tìm số tự nhiên và thoải mái lớn nhất lúc binh phương số đó ta được một số bao gồm 3 chữ số nếu vội vàng 8 lần số có 3 chữ số kia ta được một số có bố chữ số


Bình phương không giống "binh phương"

Coi như thể đúng thì theo tui sẽ là số:- phân chia hết đến 8 <1>

- bao gồm 3 chữ số lớn số 1 <2>

- Là bình phương của một số ít <3>

Giả sử: từ bỏ <2> => Số sẽ là 1000 thì <1>, vậy coi như <3> Số bình phương lớn số 1 mà nhỏ hơn 125 là 121 = 11 x 11

Vậy số sẽ là số 11

Hơi cực nhọc hiểu tuy nhiên đó chỉ là lưu ý !


tìm số tự nhiên và thoải mái lớn nhất khi binh phương số đó ta được một số tất cả 3 chữ số nếu vội 8 lần số có 3 chữ số kia ta được một số có ba chữ số

Bình phương không giống "binh phương"

Coi như là đúng thì theo tớ đó là số:- phân tách hết cho 8 <1>

- bao gồm 3 chữ số lớn số 1 <2>

- Là bình phương của 1 số <3>

Giả sử: trường đoản cú <2> => Số đó là 1000 thì <1>, vậy coi như <3> Số bình phương lớn nhất mà bé hơn 125 là 121 = 11 x 11

Vậy số sẽ là số 11

Hơi cạnh tranh hiểu nhưng mà đó chỉ là nhắc nhở !


Tìm số tự nhiên lớn nhất lúc binh phương số kia ta được một số gồm 3 chữ số nếu vội vàng 8 lần số gồm 3 chữ số đó ta được một số trong những có bố chữ số.


Tìm một vài tự nhiên biết lúc bình phương số kia ta được một số tất cả 3 chữ số với nếu cấp 8 lần số có ba chữ số đó ta được một số cũng có thể có 3 chữ số . 

Trình bày bí quyết làm


11 thôi 10 đâu ra bản thân đcj 300đ đ nè !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

MÀ MẤY NGƯỜI NÀY RẢNH QUÁ VIẾT CŨNG VIẾT không đúng CHÍNH TẢ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


Tìm một số trong những tự nhiên biết lúc bình phương số kia ta được một số tất cả 3 chữ số và nếu gấp 8 lần số có cha chữ số đó ta được một số cũng có 3 chữ số . 

 HELP ME ! TRÌNH BÀY CÁCH LÀM HỘ NHA ! MAI PHẢI NỘP RỒI


+ Số từ nhiên nhỏ dại nhất gồm bình phương là một trong những có 3 chữ số là 10. Khi bình phương nó vẫn được một trong những có 3 chữ số là 100. Nếu vội vàng nó lên 8 lần sẽ được một vài có 3 chữ số là 800. Vậy số 10 thỏa mãn đề bài

+ Số tự nhiên liền sau số 10 là 11. Khi bình phương nó sẽ được một vài có 3 chữ số là 121. Nếu vội vàng nó lên 8 lần vẫn được một trong những có 3 chữ số là 968. Vậy số 11 vừa lòng đề bài

+ Số tự nhiên liền sau số 11 là 12. Khi bình phương nó đã được một số có 3 chữ số là 144. Nếu vội vàng nó lên 8 lần vẫn được một vài có 4 chữ số là 1152. Vậy số 12 hay các số to hơn nó không vừa lòng đề bài

Vậy, số bắt buộc tìm là 10 và 11


Đúng 0
comment (0)
1. Tìm một trong những tự nhiên có 2 chữ số, hiểu được nếu thêm chữ số 7 vào phía trái số kia ta được một vài lớn vội vàng 36 lần số sẽ cho. 2. Tìm một trong những có 3 chữ số, hiểu được khi viết thêm số 30 vào phía bên trái số kia ta được một vài lớn cấp 151 lần số yêu cầu tìm.3. Tìm một trong những có 2 chữ số, hiểu được khi viết thêm chữ số 5 vào bên phải số kia ta được số lớn hơn số yêu cầu tìm 554 đơn vị.4. Tìm một vài có 2 chữ số, biết rằng khi viết thêm số 78 vào bên bắt buộc số đó ta được số to hơn số đề nghị tìm 1266 đối kháng vị.5. Khi viết thêm...
Đọc tiếp

1. Tìm một vài tự nhiên tất cả 2 chữ số, hiểu được nếu thêm chữ số 7 vào bên trái số đó ta được một trong những lớn gấp 36 lần số đang cho. 

2. Tìm một vài có 3 chữ số, biết rằng khi viết thêm số 30 vào bên trái số đó ta được một số trong những lớn vội vàng 151 lần số đề nghị tìm.

3. Tìm một trong những có 2 chữ số, biết rằng khi viết thêm chữ số 5 vào bên yêu cầu số kia ta được số lớn hơn số đề nghị tìm 554 1-1 vị.

Xem thêm: Tư Vấn Vay 2 Tỷ Trong 20 Năm

4. Tìm một số có 2 chữ số, hiểu được khi viết thêm số 78 vào bên đề xuất số đó ta được số lớn hơn số đề xuất tìm 1266 đối chọi vị.

5. Khi viết thêm số 85 vào mặt phải một số trong những tự nhiên tất cả 3 chữ số thì số đó tạo thêm 43348 đối kháng vị. Tìm số có 3 chữ số đó.

6. Khi viết thêm số 65 vào mặt phải một số trong những tự nhiên thì số đó tạo thêm 78176 1-1 vị. Tìm kiếm số đó.

7. Khi viết thêm số 56 vào bên phải một vài tự nhiên thì số đó tăng thêm 122222 1-1 vị. Tra cứu số đó.


Xem chi tiết
Lớp 5 Toán
1
2
Gửi diệt

(1,Rightarrowoverline7ab=36cdotoverlineabRightarrowoverlineab+700=36cdotoverlineab\Rightarrow35cdotoverlineab=700Rightarrowoverlineab=20\2,Rightarrowoverline30abc=151cdotoverlineabcRightarrowoverlineabc+30000=151cdotoverlineabc\Rightarrowoverlineabccdot150=30000Rightarrowoverlineabc=200\3,Rightarrowoverlineab5=10cdotoverlineab+5=554+overlineab\Rightarrowoverlineabcdot9=549Rightarrowoverlineab=61\4,Rightarrowoverlineab78=overlineabcdot100+78=1266+overlineab\Rightarrowoverlineabcdot99=1188Rightarrowoverlineab=12\5,Rightarrowoverlineabc85=overlineabccdot100+85=43348+overlineabc\Rightarrowoverlineabccdot99=43263Rightarrowoverlineabc=437\6,7, extĐề thiếu)


Đúng 1

phản hồi (1)

tìm stn lớn số 1 biết khi bình phương số đó , ta được một số có 3 cs cùng khi ta gấp 8 lần số bao gồm 3 chữ số đó lên thì cũng rất được 1 số bao gồm 3 cs, số yêu cầu tìm:

 

3 tick


Xem cụ thể
Lớp 6 Toán câu hỏi của OLM
0
0
Gửi hủy

Một số thoải mái và tự nhiên có 5 chữ số. Trường hợp thêm chữ tiên phong hàng đầu vào bên đề nghị hay bên trái số kia ta được một trong những có 6 chữ số. Biết rằng khi cung ứng bên cần số đó thì được một số trong những lớn vội vàng 3 lần lúc thêm vào phía bên trái số đó. Search số đó.


Xem cụ thể
Lớp 8 Toán câu hỏi của OLM
1
0
nhờ cất hộ Hủy

Gọi số cần search là x(x E N, 1000010x+1=300000+3x

7x=299999

x=42857 (TM)

Vậy số yêu cầu tìm là 42857


Đúng 0

comment (0)

Khoá học trên OLM (olm.vn)


olm.vn hoặc hdtho
bdkhtravinh.vn

qqlive| j88