Tìm một số tự nhiên a khi biết trung bình cộng của hai số a và 518 là 458.

     

Vòng 11 : ( 4) Hãy viết số thích hợp vào chỗ … (Chú ý:Phải viết số dưới dạng số thập phân gọn nhất và dùng dấu (,) trong bàn phím để đánh dấu phẩy trong số thập phân) Câu 1:Một người bán được 412,5kg thóc chiếm 55% số thóc lúc đầu.

Bạn đang xem: Tìm một số tự nhiên a khi biết trung bình cộng của hai số a và 518 là 458.

Vậy lúc đầu người đó có kg thóc Câu 2:Tìm một số tự nhiên A khi biết trung bình cộng của hai số A và 518 là 458.Trả lời: Số A là Câu 3:Một hình vuông có chu vi là 18,4cm. Tính diện tích hình vuông đó? Trả lời: Diện tích hình vuông là . (Nhập kết quả dưới dạng số thập


Thể loại Giáo án bài giảng Công nghệ

Số trang 1

Loại tệp docx

Kích thước 5.05 M

Tên tệp vong 11 4 docx


Vòng 11 : ( 4)

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Hãy viết số thích hợp vào chỗ … (Chú ý:Phải viết số dưới dạng số thập phân gọn nhất và dùng dấu (,) trong bàn phím để đánh dấu phẩy trong số thập phân)

Câu 1:Một người bán được 412,5kg thóc chiếm 55% số thóc lúc đầu. Vậy lúc đầu người đó có  kg thóc

Câu 2:Tìm một số tự nhiên A khi biết trung bình cộng của hai số A và 518 là 458.Trả lời: Số A là 

Câu 3:Một hình vuông có chu vi là 18,4cm. Tính diện tích hình vuông đó?  Trả lời: Diện tích hình vuông là 

*
.  (Nhập kết quả dưới dạng số thập phân thu gọn)

Câu 4:Tổng của hai số là 128,5. Biết 

*
 số thứ nhất bằng 
*
 số thứ hai. Tìm hiệu của hai số.Trả lời: Hiệu của hai số là (Nhập kết quả dưới dạng số thập phân thu gọn)

Câu 5:Một người có một tấm vải.

Xem thêm: Cách Bật Nút Home Ảo Trên Iphone 11 Pro Max Trong 1 Nốt Nhạc

Sau khi cắt đi 40% tấm vải, rồi lại cắt đi 50% tấm vải còn lại thì còn lại mảnh vải dài 6m . Hỏi cả tấm vải dài bao nhiêu mét?Trả lời: Cả tấm vải dài  m.

Câu 6:Cho hai số, biết số lớn là 7,2 và lớn hơn trung bình cộng của hai số là 1,4. Tìm số bé.Trả lời: Số bé là (Nhập kết quả dưới dạng số thập phân thu gọn)

Câu 7:Tìm số tự nhiên bé nhất có 5 chữ số mà số này đem chia cho 8 thì dư 5.Trả lời: Số đó là 

Câu 8:Số học sinh lớp 5A được chọn vào đổi tuyển học sinh giỏi của trường bằng 

*
 số học sinh cả lớp. Nếu lớp chọn thêm 3 em nữa thì số học sinh được chọn bằng 20% số học sinh cả lớp. Tính số học sinh lớp 5A.Trả lời: Số học sinh lớp 5A là 

Câu 9:Tổng của 2 số là 65,2. Nếu gấp số thứ nhất lên 5 lần, gấp số thứ hai lên 9 lần thì được tổng mới là 439,6. Tìm hiệu của hai số đó.  Trả lời: Hiệu của hai số đó là (Nhập kết quả dưới dạng số thập phân thu gọn)

Câu 10:Một kho lương thực ba ngày đầu nhập được 91,2 tấn gạo. Ngày thứ tư nhập được 25% số gạo của ba ngày đầu. Hỏi trung bình mỗi ngày kho lương thực đó nhập về bao nhiêu tấn gạo?Trả lời: Trung bình mỗi ngày kho lương thực đó nhập về  tấn gạo

qqlive| j88