Tìm kiếm không dấu trong sql

     
*

Bạn đang xem: Tìm kiếm không dấu trong sql

Thủ Thuật Access›Access Nâng Cao›Tương tác Chương trình xung quanh
*

*
Lỗi tìm kiếm vệt trong sql
*

AnNguyen
*
____oO.Oo____
Em kết nối từ Ms Access cho sql sv áp dụng mệnh đề where tuy vậy nếu câu chữ lưu vào sql là giờ việt no sẽ không tìm kiếm thấy. Nêu em thêm N vào trước trường đoản cú khóa thì lại báo lỗi ạ.Vậy làm cụ nào ạ?
Cụ thể câu lệnh SQL như thế nào, thêm chi phí tố "N" như vậy nào? Field lưu tiếng Việt gồm data type là NVARCHAR?Em nói bình thường chung vậy ai mà lại định dịch được.
Chữ ký của ongke0711If you BORN poor, it"s not your mistake. But if you DIE poor, It"s your mistake!

Xem thêm: 50+ Hình Ảnh Chúc Giáng Sinh Đẹp Mừng Noel Và Năm Mới Đẹp 2023

AnNguyen: em dùng PT query yêu cầu không? nó báo lỗi gì? Đang có dư 1 khoảng chừng trắng sau tham số "txtGhichu"
Chữ ký kết của ongke0711
If you BORN poor, it"s not your mistake. But if you DIE poor, It"s your mistake!
AnNguyen: em cần sử dụng PT query nên không? nó báo lỗi gì? Đang gồm dư 1 khoảng tầm trắng sau tham số "txtGhichu"
Function Tao_Query(ten_qr, cau_lenh) As String Dim qdf As QueryDefsql = "Select * from tbHocSinh where ghichu =N"" & txtGhiChu & """ stConnect = "ODBC;DRIVER=SQL Server;SERVER=" và stServer & ";DATABASE=" và stDatabase & ";UID=" & stUser và ";PWD=" & stPass & ";" ten_qr = ten_qr set qdf = DBEngine(0)(0).CreateQueryDef(ten_qr, cau_lenh) qdf.Connect = stConnect qdf.Close Tao_Query = ten_qrEnd Function
Code của em đây ạ. Nó báo lỗi là:Syntax error (missing operator) in query expression "ghichu=N"từ khóa tìm kiếm kiếm"".
Theo báo lỗi code này thì chắc chắn rằng VBA (Jet engine) của Access nó không chấp nhận vài từ khoá của SQL hệ thống ("N") vào câu lênh tạo ra QueryDef rồi. Tạo bằng tay thủ công không qua VBA thì OK.Em bắt buộc xem và lựa chọn lại phương pháp xử lý tra cứu kiếm phong cách khác chứ kiểu sinh sản QueryDef cho từng từ khoá search kiếm những lần là siêu không hiệu quả (không tính mang lại cái lỗi trên). Ứng dụng chạy cấp tốc khi các query, code VBA đã được Compile thành mã sản phẩm một lần sau thời điểm code xong, còn theo phong cách của em là mỗi lần tìm kiếm lại tạo query hễ mới, máy đề nghị compile mỗi lần xong mới chạy --> tốn thời hạn và tài nguyên máy.Có không hề ít cách search kiếm: - dùng ADODB recordset như ví dụ bài post trước anh test cho em (dùng Filter).- cần sử dụng ADODB Command nhằm chạy thẳng câu lệnh SQL bên trên của em mà lại không cần thông qua bước tạo nên QueryDef.
Chữ cam kết của ongke0711
If you BORN poor, it"s not your mistake. But if you DIE poor, It"s your mistake!
qqlive| j88