Tìm chữ số lớn nhất của số nguyên dương n

     

Bài viết dưới đây sẽ giúp bọn họ thực hiện nay thuật toán search chữ số lớn nhất của một số trong những nguyên dương N có 3 chữ số.

Bạn đang xem: Tìm chữ số lớn nhất của số nguyên dương n

Dưới đây hãy cùng bdkhtravinh.vn tìm hiểu qua ngôn ngữ lập trình C++ nhé!

Liên quan:


1. Đề bài xích tìm chữ số lớn số 1 của số nguyên dương N tía chữ số

Đề bài: Viết trình nhập vào một số trong những nguyên N gồm tía chữ số. Xuất ra màn hình hiển thị chữ số lớn nhất tại đoạn nào?

2. Biểu lộ thuật toán tra cứu chữ số lớn số 1 của có nguyên dương N

Sử dụng vòng lặp do…while để yêu cầu fan nhập n tán thành 3 chữ số 100> n;} while (n 999);Gán các giá trị hàng 1-1 vị, hàng chục và mặt hàng trăm//gan gia tri donvi, chuc, tramtram = n / 100;chuc = (n % 100) / 10;donvi = n % 10;max = tram;Sử dụng vòng lặp if để thực hiện so sánh các trường hợp:

Cả tía chữ số bởi nhauChữ số lớn số 1 ở hàng chụcChữ số lớn số 1 ở mặt hàng trămChữ số lớn số 1 ở hàng đối chọi vị

if (tram == chuc && tram == donvi) cout max && donvi > max) if (chuc > donvi) max = chuc; else max = donvi; else if (chuc > tram) max = chuc; if (donvi > tram) max = donvi; if (max == tram) cout

3.

Xem thêm: Tổng Hợp Bảng Mã Lỗi Máy Giặt Toshiba Inverter Chi Tiết, Cập Nhật Mới Nhất

Code

#includeusing namespace std;int main() { int n, tram, chuc, donvi, max; //nhap den lúc n la so co 3 chu so thi thuc hien tiep vị cout > n; while (n 999); //gan gia tri donvi, chuc, tram tram = n / 100; chuc = (n % 100) / 10; donvi = n % 10; max = tram; //thuc hien so sinh if (tram == chuc && tram == donvi) cout max && donvi > max) if (chuc > donvi) max = chuc; else max = donvi; else if (chuc > tram) max = chuc; if (donvi > tram) max = donvi; if (max == tram) cout

4.Kết quả

*

*

*

*

Mở rộng bài xích toán: Viết công tác nhập vào số nguyên N. Xuất ra màn hình hiển thị chữ số to nhất(Tìm chữ số lớn số 1 của số nguyên dương N)

Tương tự bài toán tìm số lớn nhất của số nguyên dương N tất cả 3 chữ số. Ta chỉ cần chuyển đổi thuật toán đối chiếu if thành do…while như sau

do i = n % 10; if (i > max) max = i; while (n /= 10);Sau khi xong xuôi vòng lặp ta được chữ sô lớn số 1 là max.

Trên trên đây bdkhtravinh.vn đã chuyển ra biện pháp giải vấn đề tìm chữ số lớn số 1 có số nguyên dương N có 3 chữ số ngôn ngữ lập trình C++. Mình vô cùng vui khi chúng ta tham khảo bài viết của mình. Giả dụ có bất kỳ thắc mắc hoặc lầm lẫn gì, hãy chớ ngần ngại contact với mình nhé. Chúc chúng ta thành công

qqlive| j88