Thiết lập 2 domain controller chạy song song

     

Bạn sẽ xem phiên bản rút gọn gàng của tài liệu. Coi và thiết lập ngay phiên bản đầy đầy đủ của tư liệu tại trên đây (315.8 KB, 4 trang )


Bạn đang xem: Thiết lập 2 domain controller chạy song song

1Thiết lập 2 DC chạy tuy nhiên song2 hệ thống file phân tán (Distributed file system - DFS)3 reviews về 5 chức năng Operation Master nội dung bài viết gồm 3 phần :Phần I :Thiết lập 2 domain name Controller chạy tuy vậy songBài viết này bao gồm 5 bước :- bước 1 : Dựng tên miền Controller mang lại Server1- bước 2 : dùng Server2 join domain vào Server1- cách 3 : Dựng domain Controller mang đến máy Server2- cách 4 : Dựng DNS đến Server2- cách 5 : nhảy Gobal Catalog- cách 6 : tạo user logon- bước 7 : dùng máy Client join domain name và demo thử bằng cách tắt một trong những 2 domain Controller.1/ lắp thêm Server 1 :Đặt IP tĩnh cho DC theo các tham số sau:IP: 192.168.1.1NetMask: 255.255.255.0Preferred DNS Server: 192.168.1.1(IMG:http://nhatnghe.com/tailieu/2dc/images/serv1/picture001.jpg) Vào Start -> Run -> Chạy lịch trình DCPROMO để tăng cấp lên lên domain name Controller(IMG:http://nhatnghe.com/tailieu/2dc/images/serv1/1-2.jpg) hành lang cửa số "Active Directory Installation Wizard" , dấn Next(IMG:http://nhatnghe.com/tailieu/2dc/images/serv1/picture002.jpg) tên miền Controller Type, chọn Domain controller for a new domain và click next(IMG:http://nhatnghe.com/tailieu/2dc/images/serv1/picture004.jpg) Ở khung Ceate New Domain, chọn Domain in a new forest (IMG:http://nhatnghe.com/tailieu/2dc/images/serv1/picture005.jpg) size New domain Name, điền vào domains của doanh nghiệp (ở đấy là nhatnghe.com) (IMG:http://nhatnghe.com/tailieu/2dc/images/serv1/picture006.jpg)
NetBIOS tên miền Name, nhằm nguyên giá trị mặc định (IMG:http://nhatnghe.com/tailieu/2dc/images/serv1/picture007.jpg) lựa chọn giá trị khoác định cho các thư mục chứa cấu hình hệ thống(IMG:http://nhatnghe.com/tailieu/2dc/images/serv1/picture008.jpg) (IMG:http://nhatnghe.com/tailieu/2dc/images/serv1/picture009.jpg) DNS Registration Diagnostics, lựa chọn Install and configure the DNS server on this computer, and set this computer lớn use this DNS vps as its preferrend DNS server(IMG:http://nhatnghe.com/tailieu/2dc/images/serv1/picture010.jpg) Permissions, chọn Permissions compatible only with Windows 2000 or Windows server 2003 operating systems (IMG:http://nhatnghe.com/tailieu/2dc/images/serv1/picture011.jpg) Dicrectory Services Restore Mode Administrator Password, điền password nếu như khách hàng cần (ở phía trên tôi để trắng)(IMG:http://nhatnghe.com/tailieu/2dc/images/serv1/picture012.jpg) màn hình tóm tắt thông số kỹ thuật cài đặt(IMG:http://nhatnghe.com/tailieu/2dc/images/serv1/picture013.jpg) Den cua so nay, cac ban doi 1 chut (IMG:http://nhatnghe.com/tailieu/2dc/images/serv1/picture014.jpg) Đến phía trên thì đang thành công, lựa chọn Finish để hoàn thành quá trình thiết lập và reboot lại. (IMG:http://nhatnghe.com/tailieu/2dc/images/serv1/picture015.jpg) sau thời điểm reboot lại thì chế tạo user tên “u1” , password: 123 Start / Programs / Administrative Tools / Active Directory Users and Computer / click nút bắt buộc chuột bên trên OU Users / New / User(IMG:http://www.nhatnghe.com/FORUM/undefined/images/statusicon/wol_error.gif) Hình ảnh này đã được chuyển đổi kích thước. Click vào chỗ này để xem hình hình ảnh gốc với kích thước là 800x600(IMG:http://nhatnghe.com/tailieu/2dc/images/serv1/1-3.jpg) http://www.angiangonline.net/diendan/index.php?showtopic=1106http://thuvien-it.net/home/tinhoc/view.asp?act=3_3&lv=4&cid=5&sid=28&lid=125

Tài liệu liên quan


Xem thêm: Cách Kiểm Tra Laptop Có Khe M2 Không, Kiểm Tra Laptop Có Hỗ Trợ Ssd M2

*
Tài liệu tùy chỉnh cấu hình hệ thống mạng Ubuntu làm chủ tập trung cùng với LDAP docx 19 643 2
*
Tài liệu thiết lập máy nhà miễn phí tổn với Ubuntu ppt 3 426 2
*
Tài liệu cấu hình thiết lập RAID trên Windows vps 2003 - Phần II trong phần I tôi giới thiệu với docx 7 367 0
qqlive| j88