Tác hại của internet bằng tiếng anh

     

Trong bài viết này, KISS English vẫn cùng chúng ta tìm phát âm về mối đe dọa của internet bởi tiếng Anh. Hãy quan sát và theo dõi nhé.

Bạn đang xem: Tác hại của internet bằng tiếng anh

Xem video clip của KISS English về kiểu cách học từ vựng rất tốc với nhớ thọ tại đây nhé: 


Internet sẽ làm đổi khác cuộc sống của bé người. Không thể từ chối rằng nó đưa về rất nhiều công dụng cho bọn chúng ta. Nhưng lân cận đó, internet cũng có những mặt tiêu cực.Trong bài viết hôm nay, KISS English sẽ cùng chúng ta tìm gọi về tác hại của internet bởi tiếng Anh. 


Từ Vựng liên quan Đến Lợi Ích tác hại Của Internet bởi Tiếng AnhNêu Lợi Ích hiểm họa Của Internet bởi Tiếng Anh

Từ Vựng liên quan Đến Lợi Ích tai hại Của Internet bởi Tiếng Anh

*
Từ Vựng liên quan Đến Lợi Ích mối đe dọa Của Internet bởi Tiếng AnhScreen (n) màn hình

Tablet (n) máy vi tính bảng

Keyboard (n) bàn phím

Hardware (n) phần cứng

Software (n) phần mềm

Database (n) đại lý dữ liệu

Search engine (n) quy định tìm kiếm

Website (n) trang web

Browser (n) trình duyệt


To go online: lên mạng

To surf the internet: lướt mạng

To access the internet: kết nối mạng

To spend time online: dành thời hạn trên mạng

Means of communication: phương tiện giao tiếp

Lợi ích của Internet:

Faster , cheaper and more convenient communication: liên lạc cấp tốc chóng, rẻ và thuận tiện hơn

Faster international transactions: thanh toán giao dịch quốc tế gấp rút hơn

To widen our knowledge: không ngừng mở rộng tri thức


One of the widest sources of knowledge: giữa những nguồn kiến thức rộng nhất

To do research online: làm nghiên cứu, khám phá qua mạng

To practice foreign languages: luyện ngoại ngữ

To chat with friends in other countries: trò chuyện với bằng hữu ở nước ngoài

To keep in cảm biến with family/friends: giữ liên lạc với gia đình/bạn bè

To make international friends: kết bạn quốc tế

Tác hại của Internet:

Internet addiction: bệnh nghiện mạng internet

To be addicted to (the internet/online games/social networks/the computer): bị nghiện đồ vật gì (mạng internet/game online/mạng thôn hội/máy tính)

To waste time: lãng phí thời gian

To spend less time with family: dành ít thời hạn hơn đến gia đình

To neglect their study: sao nhãng, quăng quật bê việc học của ai

No face lớn face communication: không có giao tiếp trực diện

To reduce physical activities: sút các hoạt động thể chất

Inactivity: sự hèn hoạt động, không nhiều vận động

Cyber bully: sự ăn hiếp ảo, sự uy hiếp, hăm dọa qua mạng

Cyber crimes: các hành phạm luật tội qua mạng

Spam: tin tức rác

Physical development: sự phát triển thể chất

Health-related problems: những vấn đề về sức khỏe (Ví dụ: obesity: lớn phì)

Bad websites: những trang web xấu

Supervision of parents: sự giám sát của phụ huynh

Nêu Lợi Ích tác hại Của Internet bởi Tiếng Anh

Lợi ích

• Internet: A big global store of information. You can find any kind of information is available on the internet through the most popular tìm kiếm engines, such as google.com, bing.com, yahoo.com, etc.

Internet : Kho trữ thông tin trái đất lớn. Bạn có thể tìm thấy ngẫu nhiên loại thông tin nào cũng đều có sẵn trên mạng internet bằng các công núm tìm kiếm phổ biến nhất, ví dụ điển hình như: google.com, bing.com, yahoo.com, vv.

• nói qua information with other people around the world.

Chia sẻ thông tin với những người dân khác trên khắp vậy giới.

• Connects many people all over the world. It is easier to stay in cảm biến with your friends by chatting, thư điện tử messages, and forums….

Kết nối mọi người trên toàn cầu: Bạn tiện lợi giữ liên lạc với anh em của mình hơn bằng phương pháp chat, e-mail, forum….

• Stay updated with the latest news of the world: Most of the newspapers of the world are also available on the Internet.

Bạn luôn cập nhật những tin tức mới nhất của chũm giới: hầu như các tờ báo trên nuốm giới đều có sẵn trên Internet.

• Use many services on the internet: Such as online banking, job seeking, purchasing movie tickets, and khách sạn reservations. Especially for entertainment, you can see movies, listen khổng lồ music or play games with other people in any part of the world.

Sử dụng các dịch vụ trên internet: chẳng hạn như bank trực tuyến, tìm kiếm kiếm câu hỏi làm, cài đặt vé phim với đặt phòng tiếp khách sạn. Đặc biệt là nhằm giải trí, chúng ta có thể xem phim, nghe nhạc hoặc đùa trò chơi với đa số người từ ngẫu nhiên đâu trên nắm giới.

• Transferring money with the Internet: Users can do it in a few seconds even on Saturday và Sunday evenings. It is faster than going to the bank.

Chuyển tiền qua Internet: người dùng rất có thể thực hiện vấn đề này trong vài giây thậm chí vào các buổi tối thứ bảy và nhà nhật. Nó nhanh hơn câu hỏi đi đến ngân hàng.

• mạng internet mails get in a few seconds lớn their destinations. With email, you can send not only texts but movies, photos, songs, computer programs, etc. Sending an e-mail is much cheaper than phoning, or sending normal letters.

Thư điện tử chỉ mất vài ba giây để mang đến nơi. Với email, chúng ta cũng có thể gửi không chỉ có văn bản mà còn phim ảnh, ảnh, bài hát, chương trình máy tính … Gửi email rẻ hơn nhiều so với gọi điện thoại, hoặc gửi thư thông thường

• We can read e-books or check weather conditions.

Chúng ta rất có thể đọc sách điện tử hoặc coi thời tiết.

• Through the internet, we can look up the prices of certain consumer goods.

Thông qua internet, bạn cũng có thể tra cứu giá của một trong những hàng tiêu dùng

• The internet is a means of education. We can learn a foreign language, & look up information. We can take online courses. The internet is almost an unlimited source of educational materials for you lớn get.

Internet là 1 trong những phương nhân tiện giáo dục. Bạn có thể học nước ngoài ngữ, tra cứu vãn thông tin. Chúng ta cũng có thể tham dự những khóa học trực tuyến. Internet ngay gần như là một nguồn tài liệu giáo dục không giới hạn cho bạn.

*
Nêu Lợi Ích hiểm họa Của Internet bằng Tiếng Anh

Tác hại

• The waste of time: We always remain engaged with many online activities such as checking emails, chatting, online shopping, business deals, etc. Sometimes we can spend too much time listening to lớn music or watching films on some websites. We don’t get time khổng lồ rest.

Lãng tổn phí thời gian: họ hay dính kỹ vào nhiều chuyển động trực tuyến đường như khám nghiệm email, chat, buôn bán trực tuyến, kinh doanh, giao dịch, v.v. Đôi khi chúng ta dành không ít thời gian giúp nghe nhạc hoặc xem phim trên một số trong những trang web. Họ không có thời gian để nghỉ ngơi.

• The physical distance among loved ones is increasing and the emotional connection between people is missing. We can live without food but not the Internet. We feel helpless when the mạng internet connection is down.

Xem thêm: Cách Tải Ảnh Lên Facebook Không Bị Giảm Chất Lượng ? Cách Tải Ảnh Lên Facebook Không Giảm Chất Lượng

Khoảng cách trong những người thân tăng thêm và tình cảm kết nối giữa mọi bạn mất dần. Chúng ta có thể sống mà không có thức ăn uống nhưng ko thể không tồn tại Internet. Chúng ta cảm thấy bất lực khi không tồn tại kết nối Internet

• Harmful to lớn our health: Some people spend too much time searching và playing on the internet, which is not good for their brains & eyes. It also prevents us from some activities such as reading books or going out with our friends. In addition, some programs on the internet contain some bad content such as violence or sex which are not good for young people’s mental life.

Ảnh hưởng trọn xấu tới mức độ khoẻ: một trong những người dành quá nhiều thời gian tra cứu kiếm và chơi trên Internet, vấn đề đó không tốt cho não và mắt. Nó cũng ngăn cản họ từ một số vận động như đọc sách hoặc đi với chúng ta bè. Xung quanh ra, một số chương trình trên internet gồm chứa một số nội dung xấu như bạo lực hoặc tình dục, phần nhiều thứ không xuất sắc cho đời sống ý thức của fan trẻ tuổi.

• If you spend too much time sitting in front of the computer can easily get ill. It is harmful to the eyes và sitting for a long time is also harmful khổng lồ the spine.

Nếu các bạn dành quá nhiều thời gian ngồi ở phía trước của dòng sản phẩm tính hoàn toàn có thể dễ dàng bị bệnh. Nó bất lợi cho mắt cùng ngồi thọ một vị trí cũng vô ích cho cột sống.

• Many students dropped out of school or were expelled because of gaming addiction. Some people addictive to social networking, only immersed in the virtual life they created. Some people addictive lớn games. Violence, fighting, & shooting games on the internet addiction to lớn players. Some young people can be killers, crimes very dangerous.

Nhiều học viên bỏ học hoặc bị đuổi vày nghiện game. Một số trong những người nghiện với mạng làng mạc hội, chỉ đắm mình trong cuộc sống đời thường ảo mà họ tạo ra. Một số trong những người nghiện trò chơi. Những trò chơi bạo lực, đánh nhau và bắn nhau trên Internet gây nghiện cho người chơi … một số trong những người trẻ em tuổi hoàn toàn có thể trở thành kẻ làm thịt người, phạm vào tội ác cực kỳ nguy hiểm.

• The virut can spread rapidly và infiltrate computer systems, destroy data, and software of thousands of computers.

Vi rút có thể lây lan mau lẹ và thâm nhập vào hệ thống máy tính, tàn phá dữ liệu, phần mềm của hàng vạn máy tính.

• These viruses can attack your privacy & get some information about you.

Các nhiều loại virus hoàn toàn có thể tấn công quyền riêng rẽ tư của người sử dụng và đem được một vài thông tin về bạn

• Sometimes we don’t know if some information may be incorrect or not. Sometimes you may be confused.

Đôi khi họ không biết được một số thông tin có đúng mực hay không. Đôi khi chúng ta cũng có thể bị nhầm lẫn.

Mẫu nội dung bài viết Nói Về hiểm họa Của Internet bởi Tiếng Anh

Mẫu 1:

The mạng internet brings many positive benefits to our lives. However, it also has many drawbacks in life.

The emergence of the internet caused major changes in social networking platforms that allowed people to lớn communicate with each other without meeting face to face. This will limit face-to-face communication, making people more and more distant from each other, colder và only staring at the phone all day. From there, leading lớn health problems as well as relationships in society.

Furthermore, the mạng internet is not well controlled, which can expose children to lớn bad information when they are not aware enough. This information is sent to children independently and seriously affects children’s thinking and social cognition. Causing bad consequences, và inappropriate actions of children later.

People need khổng lồ use the internet more intelligently và rationally to lớn minimize the harm it brings.

Dịch:

Internet mang lại nhiều ích lợi tuyệt vời trong cuộc sống thường ngày của bọn chúng ta. Tuy nhiên, nó cũng có nhiều tác động tiêu cực mang đến đời sống.

Internet xuất hiện tạo cho những sự biến hóa lớn về những nền tảng mạng thôn hội có thể chấp nhận được con người tiếp xúc với nhau mà không cần gặp mặt mặt. Điều này sẽ hạn chế các giao tiếp trực tiếp, khiến cho con bạn ngày càng xa nhau, ghẻ lạnh hơn và chỉ còn suốt ngày chăm chú vào năng lượng điện thoại. Trường đoản cú đó, dẫn đến những vấn đề về sức khỏe cũng như mối quan hệ giới tính trong xóm hội.

Hơn nỗ lực nữa, internet không được kiểm soát tốt hoàn toàn có thể khiến trẻ em tiếp xúc với các thông tin xấu khi chưa đủ nhận thức. Những tin tức này được gửi đến trẻ một cách hòa bình và khiến cho trẻ bị ảnh hưởng nghiêm trọng về tư duy tương tự như nhận thức thôn hội. Tạo ra những hậu trái xấu, hành động thiếu chuẩn mực của trẻ sau này.

Con người cần áp dụng internet một biện pháp thông minh và lý tính rộng để có thể hạn chế về tối đa hiểm họa mà nó đem lại.

Mẫu 2:

Nowadays, the mạng internet has become a bridge that connects people all over the world. Besides its paramount importance, it also poses hidden risks to lớn users. In the first place, it becomes a reason leading to depression as many people tend to lớn compare their lives with others on social networking sites. There are thousands of online friends on social networking sites, which leads you may find yourself disconnected from your real-life friends. Secondly, internet can make you buy things that you don’t need. The internet provides varieties of items, so people can look at them through photos withing going to lớn the store directly. This leads they won’t put much thought into whether they should. Last not but least, it is an unsafe place for children. There are many unethical pornography communities are available on the internet that can cause lớn distract children’s minds. To sum up, we should use the mạng internet reasonably và effectively.

Dịch:

Ngày nay, Internet đang trở thành cầu nối liên kết mọi tín đồ trên toàn cụ giới. Sát bên tầm quan trọng tối ưu, nó cũng ẩn chứa những không may ro cho những người dùng. Trước hết, nó biến chuyển một vì sao dẫn mang lại trầm cảm khi nhiều người dân có xu hướng so sánh cuộc sống đời thường của chúng ta với những người khác trên những trang mạng làng mạc hội. Gồm hàng ngàn bằng hữu trực con đường trên các trang mạng làng hội, điều đó dẫn mang đến việc bạn cũng có thể thấy bản thân bị ngắt liên lạc với những người dân bạn ngoại trừ đời của mình. Trang bị hai, Internet có thể khiến bạn oder những thứ bạn không cần. Internet hỗ trợ nhiều loại món đồ khác nhau, vày vậy phần đa người có thể xem chúng qua hình ảnh khi đến shop trực tiếp. Điều này dẫn tới sự việc họ sẽ không còn phải để ý đến nhiều về vấn đề liệu họ tất cả nên hay không. Cuối cùng, nhưng không hề thua kém phần quan lại trọng, chính là nơi không an toàn cho con trẻ em. Có khá nhiều cộng đồng phi đạo đức và ngôn từ khiêu dâm bao gồm sẵn bên trên Internet rất có thể khiến trẻ mất tập trung. Bắt lại, bọn họ nên sử dụng Internet một cách phải chăng và hiệu quả.

Lời Kết

Trên đó là những từ vựng cũng giống như cách nói về tai hại của internet bằng tiếng Anh cơ mà KISS English muốn mang về cho bạn. Hy vọng nội dung bài viết này cân xứng và bổ ích với bạn. Chúc các bạn có một trong những buổi học vui vẻ và hiệu quả.

qqlive| j88