Sử dụng máy tính casio để giải toán

     

Cách sử dụng máy vi tính Casio để giải toán: laptop Casio hoàn toàn có thể thực hiện những phép tính lượng giác với logarit. Nhưng, áp dụng một laptop khoa học bởi vậy cần một số thực hành.

Bạn đang xem: Sử dụng máy tính casio để giải toán

Bài viết này sẽ giúp đỡ bạn thực hiện thành thạo máy tính xách tay Casio để cung ứng học tập.

Một máy vi tính Casio bao gồm nút x2­­ mang lại bình phương của một số. Ví dụ: bình phương 5 là 25. Bên cạnh đó còn có một nút ^ để tính một số được thổi lên lũy vượt thành số khác. Ví dụ: 5 được thổi lên lũy quá 3 là 125. Hình như còn có nút x√ để tính căn bậc nhị của một số. Ví dụ, căn bậc hai của 25 là 5.

*
Ý nghĩa các phím trên máy tính casio

Các giám sát và đo lường cơ bản

Máy tính Casio rất có thể được thực hiện như một vật dụng tính bình thường để thực hiện các tính toán cơ phiên bản như cộng, trừ, nhân với chia. Hãy để shop chúng tôi lấy một ví dụ bổ sung cập nhật để chúng ta làm thân quen với các giám sát và đo lường này. Vùng trên máy tính xách tay ở ảnh bên dưới có toàn bộ các phím số này và những phím thao tác làm việc cơ bản.

*
Phím số. Hình 1

Ví dụ 1:

Tìm 1492 + 200

Nhập số thứ nhất 1492.

Bây giờ dìm nút +.

Nhập số đồ vật hai 200

Nhấn phím =.

Trả lời = 1692

Ví dụ 2:

200 + 45 × 15

Nhập số thứ nhất 200.

Bây giờ thừa nhận nút +.

Nhập số vật dụng hai 45.

Bây giờ nhận nút ×.

Nhập số thứ tía 15.

Nhấn phím =.

Trả lời = 875

Ví dụ 3:

(150 + 35) × (45-5) : 5

Nhấn phím (.

Nhập số đầu tiên 150.

Bây giờ nhận nút +.

Nhập số sản phẩm hai 35.

Nhấn phím ).

Bây giờ nhấn nút ×.

Nhấn phím (.

Nhập số trước tiên 45.

Nhấn phím -.

Nhập số máy hai 5.

Nhấn phím ).

Bây giờ dìm nút :.

Nhập số 5 cuối cùng.

Nhấn phím =.

Trả lời = 1480

*
Phím chức năng. Hình 2

Sức bạo dạn tính toán

Tính toán sức mạnh của những con số là giữa những nhiệm vụ cơ mà các máy tính xách tay khoa học tập Casio rất có thể làm. Có những phím chuyên dụng để đo lường bình phương, căn bậc hai, hình khối, căn bậc ba, giá trị hàm mũ, gốc xth của y và cực hiếm nghịch đảo. Vùng trên máy tính có toàn bộ những sản phẩm này được hiển thị trong hình mặt dưới.

Ví dụ 1:

Tính bình phương 12

Nhập số 12.

Nhấn nút x2.

Câu trả lời của bạn sẽ được hiển thị.

Trả lời = 144

Ví dụ 2:

Tính sức mạnh thứ 5 của 2, có nghĩa là 25

Nhập số 2.

Bây giờ đồng hồ hãy thừa nhận phím xCR.

Một vỏ hộp sẽ mở ra trên screen với một bé trỏ nhấp nháy.

Nhập số 5.

Bây giờ nhận phím mũi tên> nhằm trở về screen chính.

Nhấn phím = để sở hữu câu trả lời.

Trả lời = 32

Cách khác nhằm giải vấn đề xn được đưa ra dưới đây.

Ví dụ 3:

Tính 46

Nhập số 4.

Nhấn phím ^.

Bây tiếng nhập số 6.

Nhấn phím = để hiển thị kết quả.

Trả lời = 4096

Ví dụ 4:

Tìm căn bậc nhị của 9

Nhấn phím √

Nhập số 9.

Nhấn = để hiển thị câu trả lời.

Trả lời = 3

Ví dụ 5:

Tính căn bậc 4 của 6

Căn bậc 4 của 6 hoàn toàn có thể được viết là 4√6

Nhập số 4.

Bây tiếng hãy nhận phím Shift.

Nhấn phím ^ nhằm chọn tác dụng x√.

Bây tiếng nhập số 6.

Nhấn = để sở hữu kết quả.

Trả lời = 1,565

Các tính cùng với số âm

Cách tính phép tính có các số âm có thể được tiến hành bằng máy tính Casio. Gồm một phím chuyên sử dụng để gán số âm. Tìm hiểu thêm Sơ vật dụng 2 để biết vị trí của phím chuyên dụng.

Ví dụ 1:

Tính -300 + 15

Nhấn nút -.

Nhập số trước tiên 300.

Bây giờ dấn phím +.

Nhập số máy hai 15.

Nhấn = để sở hữu kết quả.

Trả lời = -285

Ví dụ 2:

Tìm 450 + (-124)

Nhập số đầu tiên 450.

Nhấn phím +.

Bây giờ dìm phím (-).

Nhập số máy hai 124.

Nhấn = giúp xem câu trả lời.

Trả lời = 326

Ví dụ 3:

Tìm (-4)2

Nhấn phím (-).

Bây giờ nhập số 4.

Để đem bình phương, dìm phím x2.

Để đánh giá câu trả lời, thừa nhận =.

Trả lời = 16

Ví dụ 4:

Tính 25 × (-4)

Nhập số đầu tiên 25.

Bây giờ thừa nhận nút ×.

Nhấn phím (-).

Nhập số thứ hai 4.

Để tất cả kết quả, nhấn =.

Trả lời = -100

Ví dụ 5:

Giải (-24) : 8

Nhấn phím (-).

Nhập số thứ nhất 24.

Nhấn phím : .

Nhập số lắp thêm hai 8.

Nhấn = để thấy câu trả lời.

Trả lời = -3

Phân số

Bạn có thể thực hiện tất cả các loại đo lường và tính toán phân số bằng máy vi tính Casio. Tất cả một khóa phân số chuyên được dùng đặc biệt để thực hiện đo lường và tính toán này. Xem thêm Sơ vật dụng 2 để biết vị trí của phím siêng dụng.

Ví dụ 1:

Tính 1/10 + 2/25

Nhập tiên phong hàng đầu đầu tiên.

Nhấn phím b/c.

Bây giờ nhập số máy hai 10.

Nhấn phím +.

Nhập số thứ hai 2.

Nhấn phím b/c.

Nhập số 25 cuối cùng.

Nhấn phím = để sở hữu câu trả lời.

Trả lời = 9/50

Ví dụ 2:

Tính 8 * 1/3 + 4/63

Nhập số 8 đầu tiên.

Nhấn phím SHIFT a b/c.

Nhập phím vật dụng hai 1.

Nhấn phím SHIFT a b/c.

Nhập số thứ cha 3.

Nhấn phím +.

Nhập số thứ tứ 4.

Nhấn phím SHIFT a b/c.

Nhập số tiếp theo sau 63.

Nhấn = để có câu trả lời.

Trả lời = 529/63

Đối ứng

Phím x-1 được thích hợp để tính toán đối ứng. Tham khảo Sơ thiết bị 2 để tìm hiểu vị trí của phím chuyên dụng.

Ví dụ:

Tính 2/(4 + 3) × 12

Phân số bên trên được xem là <1/(4 + 3) × 12> × 2 trong những lúc tính toán.

Xem thêm: Cách Gỡ Ứng Dụng Mặc Định Trên Android Vô Cùng Đơn Giản, Đặt Hoặc Xóa Ứng Dụng Mặc Định

Nhấn phím (.

Nhập số trước tiên trong ngoặc đơn, tức là 4.

Bấm phím +.

Nhập số sản phẩm hai 3.

Nhấn phím ).

Nhấn phím ×.

Nhập số 12.

Nhấn phím =.

Bây giờ nhận phím x-1.

Nhấn phím ×.

Nhập tử số, tức là 2.

Nhấn phím = để có câu trả lời.

Trả lời = 1/42

Số mũ

Việc sử dụng những ký hiệu khoa học, ví dụ những thuật ngữ theo cấp cho số nhân, rất quan trọng đặc biệt trong các tính toán. Nút EXP được dành cho mục đích này. Xem thêm Sơ vật 1 để hiểu vị trí phím chuyên dụng.

Ví dụ 1:

Tính 12,85 × 103

Nhập số thứ nhất 12.

Nhấn nút. .

Nhập số lắp thêm hai 85.

Nhấn phím EXP.

Nhập giá trị theo cấp số nhân, tức là 3.

Nhấn = để sở hữu câu trả lời.

Trả lời = 12850

Ví dụ 2:

Tính 1,25 × 10-4 × 4,3 × 10-1

Nhập số đầu tiên 1.25.

Bây giờ dìm phím EXP.

Nhấn phím (-) và tiếp đến giá trị theo cung cấp số nhân là 4.

Nhấn phím ×.

Nhập số trang bị hai 4,3.

Bây giờ nhấn phím EXP.

Nhấn phím (-) cùng nhập quý hiếm theo cung cấp số nhân, tức là 1.

Nhấn = để sở hữu câu trả lời.

Trả lời = 18,5625

Giai thừa

Phím giành cho giai thừa là x!. Bạn cũng có thể tính giai quá của bất kỳ số nào bằng phương pháp nhấn phím SHIFT và tiếp nối nhấn phím x!. Xem thêm Sơ đồ gia dụng 2 để tìm hiểu vị trí quan liêu trọng.

Ví dụ: Tính 9!

9! tức là 9 × 8 × 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1

Nhập số 9.

Nhấn phím Shift.

Bây giờ nhận phím x! .

Bạn sẽ nhận ra câu trả lời bằng cách nhấn phím =.

Trả lời = 362880

Chức năng nhớ những phép tính

Trong khi thực hiện các phép tính dài, bạn có thể lưu trữ những câu vấn đáp của từng phép tính trong bộ lưu trữ máy tính. Hầu hết câu vấn đáp từ bộ nhớ có thể được đem bất cứ khi nào cần thiết.

Trước khi bước đầu các vận động như vậy, bạn cần phải xóa bộ nhớ. Thừa nhận phím 0 và nhấn phím SHIFT. Hiện thời nhấn nút RCL và nhấn phím M +. ở đầu cuối nhấn phím =, để xóa cỗ nhớ. Xem thêm Sơ đồ 2 để hiểu vị trí phím.

Cách không giống là chúng ta có thể nhấn các phím SHIFT MODE 1 = nhằm xóa cỗ nhớ.

Ví dụ: tìm (1 – 4)2/3 + (4 – 8)2/2

Nhấn phím (.

Nhập hàng đầu đầu tiên.

Nhấn phím – cùng nhập số 4.

Nhấn phím ).

Nhấn phím x2.

Bây giờ đồng hồ hãy thừa nhận phím cùng nhập mẫu mã số, có nghĩa là 3.

Nhấn = và kế tiếp nhấn nút M + để lưu câu trả lời 3 vào cỗ nhớ.

Đối cùng với phép tính vật dụng hai:

Nhấn phím (.

Nhập số 4 đầu tiên.

Bấm – cùng nhập số 8.

Nhấn phím ).

Nhấn phím x2.

Bây tiếng hãy dấn phím với nhập chủng loại số, tức là 2.

Nhấn = và tiếp đến nhấn nút M + nhằm lưu câu vấn đáp 8 trong cỗ nhớ.

Để tìm kiếm câu trả lời cuối cùng, nhận RCL M +.

Trả lời = 11

Hàm lượng giác

Để thực hiện các phép tính lượng giác, bạn cũng có thể sử dụng các phím chuyên dụng cho sin, cos hoặc tan cùng nghịch hòn đảo của chúng. Tuy nhiên, bạn phải chọn chính sách “độ” trước khi đo lường các phương trình lượng giác. Xem thêm Sơ đồ 2 để biết vị trí quan lại trọng.

Ở phía bên trên màn hình, D sẽ tiến hành hiển thị cho biết thêm bạn đang thao tác làm việc ở cơ chế “độ”. Tuy nhiên, ví như R hoặc G được hiện trên màn hình, dấn SHIFT MODE, tiếp nối nhấn 3.

Ví dụ 1:

Tính sin 7°

Nhấn phím sin.

Nhập số 7.

Nhấn = để hiển thị câu trả lời.

Trả lời = 0.121

Ví dụ 2:

Tìm 5/tan 25 °

Nhập số đầu tiên 5.

Nhấn phím :.

Nhấn phím tan theo sau là 25.

Câu vấn đáp sẽ được hiển thị khi chúng ta nhấn = phím.

Trả lời = 10,72

Ví dụ 3:

Giải cos-1 1/4

Nhấn SHIFT theo sau là phím cos.

Nhấn phím (

Bây giờ đồng hồ nhập số 1/4.

Nhấn phím ).

Nhấn = để có câu trả lời.

Trả lời = 75,5 °

Nếu bạn muốn câu vấn đáp được hiển thị bằng radian, các bạn cần cơ chế cho radian. Thừa nhận SHIFT MODE và sau đó nhấn 4. R sẽ tiến hành hiển thị bên trên màn hình. Bây giờ, toàn bộ các câu trả lời của các bạn sẽ được tính bằng radian.

Logarit

Log thoải mái và tự nhiên và log cơ số 10, cả nhị phím công dụng này đều có sẵn trên sản phẩm công nghệ tính. Chúng ta có thể sử dụng phím log để đo lường và thống kê các ví dụ log cơ số 10 trong khi sử dụng khóa ln, bạn sẽ tính log cơ số e. Xem thêm Sơ thiết bị 2 để tìm hiểu vị trí của phím.

Ví dụ 1:

Tìm log1020

Nhấn phím log.

Nhập số 20.

Nhấn = đã hiển thị câu trả lời.

Trả lời = 1,3

Ví dụ 2:

Tính toán log-11,58

Nhấn SHIFT theo sau là phím log.

Bây giờ nhập số là 1,58.

Nhấn = nhằm hiển thị câu trả lời.

Trả lời = 38,01

Ví dụ 3:

Tính ln 2 + 1,65

Nhấn phím ln.

Nhập số 2.

Nhấn phím +.

Bây giờ nhập số 1.65.

Câu trả lời sẽ được hiển thị khi bạn nhấn = phím.

Trả lời = 2,43

Ví dụ 4:

Tìm e4

Nhấn SHIFT theo sau là phím ln.

Bây tiếng hãy nhập số mũ, tức là 4.

Nhấn = để sở hữu câu trả lời.

Trả lời = 54,59

Số liệu thống kê

Giá trị trung bình, độ lệch chuẩn và độ lệch chuẩn mẫu hoàn toàn có thể được tiến hành bằng máy vi tính khoa học. Những phím chuyên được sự dụng cho các công dụng này là S-SUM cùng S-VAR. Tìm hiểu thêm Sơ thiết bị 1 để hiểu vị trí quan tiền trọng.

Trước tiên, các bạn cần biến hóa chế độ thành thống kê bằng phương pháp nhấn MODE, tiếp nối là 2. SD sẽ xuất hiện trên màn hình.

Ví dụ: Tính quý hiếm trung bình, độ lệch chuẩn chỉnh và độ lệch chuẩn mẫu của tập tài liệu A (11, 2, -5, 3, 4)

Nhập số trước tiên 11.

Nhấn phím M +.

Tương tự, nhập những số khác, mỗi số được theo sau vị phím M +. (Đối với -5, bạn phải nhấn phím (-), theo sau là 5).

Nhấn SHIFT 2 (S-VAR sẽ tiến hành viết phía bên trên phím).

Bây giờ các bạn sẽ có thể thấy cha lựa chọn thay thế sửa chữa 1, 2 với 3.

Nhấn 1, theo sau là = để mang giá trị trung bình, có nghĩa là x.

Câu trả lời của bạn 3 sẽ được hiển thị.

Nhấn SHIFT kế tiếp là 2.

Bây giờ nhấn 2, theo sau là phím =.

Giá trị độ lệch chuẩn, xσn, sẽ được hiển thị là 5.0990.

Nhấn SHIFT tiếp nối là 2.

Nhấn 3 theo sau là phím =.

Giá trị độ lệch chuẩn chỉnh mẫu của khách hàng xσn-1 sẽ tiến hành hiển thị là 5.770.

Kiến thức sử dụng máy vi tính Casio hết sức quan trọng, nếu bạn đang học đa dạng hoặc đại học. Hiện nay bạn đã hiểu phương pháp sử dụng một máy tính khoa học, bạn cũng có thể khám phá nó cho tới khi các bạn là một chuyên viên về tính toán trên máy vi tính Casio.