Số tự nhiên nhỏ nhất có ba chữ số mà tổng các chữ số bằng 15 là

     

Trung chổ chính giữa Toán học tập bdkhtravinh.vn ra mắt với các em học sinh lớp 4 tuyển chọn tập 95 vấn đề Ôn thi ViOlympic Toán lớp 5 bên dưới đây:

TẬP 1: CÁC BÀI TOÁN VỀ LẬP SỐ, DẤU HIỆU chia HẾT

Bài ViO.01 Viết số từ nhiên nhỏ dại nhất bao gồm tổng những chữ số bởi 12

Bài ViO.02 Viết số từ nhiên nhỏ nhất có các chữ số khác nhau và tổng các chữ số bằng 12.Bạn vẫn xem: Số tự nhiên lớn nhất gồm 3 chữ số mà lại tổng các chữ số bằng 15

Bài ViO.03 Viết số trường đoản cú nhiên nhỏ dại nhất có các chữ số khác nhau và tổng các chữ số bằng 21.

Bạn đang xem: Số tự nhiên nhỏ nhất có ba chữ số mà tổng các chữ số bằng 15 là

Bài ViO.04 Viết số từ bỏ nhiên nhỏ tuổi nhất có các chữ số không giống nhau và tổng các chữ số bởi 32.

Bài ViO.05 Viết số tự nhiên lớn nhất có 5 chữ số nhưng tổng những chữ số bằng 15

Bài ViO.06 Viết số tự nhiên lớn nhất tất cả 5 chữ số và các chữ số khác nhau mà tổng những chữ số bằng 20

Bài ViO.07 Viết số tự nhiên và thoải mái lớn nhất bao gồm 4 chữ số tất cả tổng các chữ số bằng 23

Bài ViO.08 Viết số tự nhiên lớn nhất tất cả 4 chữ số, những chữ số không giống nhau và bao gồm tổng những chữ số bằng 18.

Bài ViO.09 Viết số thoải mái và tự nhiên lớn tốt nhất có những chữ số khác nhau và tổng những chữ số bằng 18.

Bài ViO.10 Viết số thoải mái và tự nhiên lớn độc nhất có những chữ số khác nhau và tổng các chữ số bằng 23

Bài ViO.11 Viết số thoải mái và tự nhiên lớn tuyệt nhất có những chữ số khác biệt và tổng những chữ số bởi 30

Bài ViO.12 Viết số trường đoản cú nhiên nhỏ nhất có những tích các chữ số bởi 12

Bài ViO.13 Viết số tự nhiên bé dại nhất có những tích các chữ số bởi 24

Bài ViO.14 Viết số thoải mái và tự nhiên lớn tốt nhất có các chữ số khác biệt và tích các chữ số bởi 72

Bài ViO.15 Viết số thoải mái và tự nhiên lớn tuyệt nhất có các chữ số không giống nhau và tích những chữ số bằng 80

Bài ViO.16 Viết số tự nhiên lớn độc nhất có những chữ số không giống nhau và tích những chữ số bằng 720

Bài ViO.17 với 5 chữ số 1, 2, 3, 4 có thể viết được bao nhiêu số tự nhiên có 3 chữ số.

Bài ViO.18 với 5 chữ số 1, 2, 3, 4 hoàn toàn có thể viết được bao nhiêu số tự nhiên có 3 chữ số không giống nhau

Bài ViO.19 với 5 chữ số 0, 2, 4, 6 có thể viết được từng nào số thoải mái và tự nhiên có 3 chữ số.

Bài ViO.20 với 5 chữ số 0, 2, 4, 6 rất có thể viết được bao nhiêu số tự nhiên và thoải mái có 3 chữ số khác nhau.

Bài ViO.21 với 5 chữ số 0, 2, 4, 6 có thể viết được bao nhiêu số thoải mái và tự nhiên có 3 chữ số không giống nhau

Bài ViO.22 với 5 chữ số 0, 1, 2, 3, 4 rất có thể viết được bao nhiêu số chẵn tất cả 4 chữ số, bao nhiêu số lẻ tất cả 4 chữ số.

Bài ViO.23 cho những chữ số: 0, 1, 5, 6, 8. Lập được bao nhiêu số tự nhiên có 3 chữ số, các chữ số khác biệt và chia hết cho 3.

Bài ViO.24 cho các chữ số: 0, 1, 5, 6, 8. Lập được từng nào số tự nhiên có 3 chữ số, những chữ số không giống nhau và chia hết mang lại 5.

Bài ViO.25 tất cả bao nhiêu số tự nhiên và thoải mái có 3 chữ số, bao gồm tổng các chữ số bằng 7 và phân tách hết mang lại 5.

Bài ViO.26 đến số A = 1234567891011121314151617181920

Hãy xóa đi 16 chữ số của số A và không thay đổi thứ tự các chữ số sót lại để được số còn lại là số lớn nhất có thể. Số khủng nhất có thể đó là số nào?

Bài ViO.27 mang đến số A = 1234567891011121314151617181920. Hãy xóa đi 16 chữ số của số A và không thay đổi thứ tự các chữ số còn lại để được số sót lại có 15 chữ số với là số nhỏ nhắn nhất gồm thể. Số bé xíu nhất hoàn toàn có thể đó là số nào?

Bài ViO.28 Viết liên tục 10 số chẵn không giống 0 đầu tiên để được một trong những tự nhiên. Hãy xóa đi 10 chữ số của nó cơ mà vẫn giữ nguyên thứ trường đoản cú của bọn chúng để được sốlớn nhất, số nhỏ nhắn nhất?

Bài ViO.29 bao gồm bao nhiêu số tự nhiên có 4 chữ số mà trong số đó có tối thiểu hai chữ số tương đương nhau.

Bài ViO.30 Hãy cho thấy có tất cả bao nhiêu số có 3 chữ số mà trong mỗi số không đựng chữ số 8.

Bài ViO.31 Hãy cho thấy có tất cả bao nhiêu số tự nhiên có 4 chữ số không giống nhau mà tổng 4 chữ số của từng số đó bởi 10.

Bài ViO.32 Hãy cho biết với những chữ số 1; 3; 5; 7; 9 thì có thể viết được toàn bộ bao nhiêu số tất cả 3 chữ số không giống nhau?

Bài ViO.33 tất cả bao nhiêu cách sắp xếp 5 bạn học sinh A, B, C, D, E ngồi vào trong 1 chiếc ghế lâu năm sao cho:

a) các bạn C ngồi chính giữa?b) cặp đôi A với E ngồi ở hai đầu ghế?


*

Bài ViO.34 cùng với 6 chữ số 2, 3, 5, 6, 7, 8 người ta lập phần đông số có bốn chữ số khác nhau.

a) gồm bao nhiêu số nhỏ dại hơn 5000?b) bao gồm bao nhiêu số chẵn nhỏ dại hơn 7000?

Bài ViO.35 tự 10 chữ số 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 rất có thể lập được từng nào số khác nhau sao cho trong những số ấy luôn xuất hiện chữ số 0 cùng chữ số 1.

Bài ViO.36 tự 8 chữ số 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 có thể lập được bao nhiêu số có 6 chữ số không giống nhau trong đó nhất thiết phải có mặt chữ số 4.

Bài ViO.37 gồm bao nhiêu số tự nhiên gồm 6 chữ số khác nhau mà tổng các chữ số đó bởi 18?

Bài ViO.38 bao gồm bao nhiêu số smartphone có 6 chữ số? trong số đó có bao nhiêu số điện thoại có 6 chữ số khác nhau?

Bài ViO.39 Từ các chữ số 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 rất có thể lập được bao nhiêu:

a) Số tất cả 5 chữ số khác nhau?b) Số chẵn gồm 5 chữ số không giống nhau?c) Số tất cả 5 chữ số không giống nhau và phải xuất hiện chữ số 5?

Bài ViO.40 bao gồm bao nhiêu số thoải mái và tự nhiên có nhị chữ số nhưng hàng chục lớn hơn hàng đối chọi vị?

Bài ViO.41 tìm kiếm số 1a2b biết số đó phân chia cho 2; 5 cùng 9 cùng dư 1.

Bài ViO.42 kiếm tìm số 8a3b biết số đó phân chia hết đến 2 với 5, còn phân tách 9 dư 8.

Bài ViO.43 kiếm tìm số 4a8b biết số đó phân tách hết mang lại 2, còn chia cho 5 cùng 9 thuộc dư 1.

Bài ViO.44 kiếm tìm số bé xíu nhất khác 1 mà khi phân tách cho 2; 3; 4; 5 và 6 cùng gồm số dư bằng 1.

Bài ViO.45 tìm kiếm số nhỏ bé nhất nhưng khi chia cho cả 2; 3; 4; 5 và 6 có số dư thứu tự là 1; 2; 3; 4 với 5.

Bài ViO.46 kiếm tìm số bé bỏng nhất có 3 chữ số mà phân tách hết cho cả 2; 3; 4; 5 và 6.

Bài ViO.47 tra cứu số nhỏ xíu nhất tất cả 3 chữ số nhưng mà khi phân chia cho 2; 3; 4; 5 cùng 6 cùng có số dư là 1.

Bài ViO.48 vừa đủ cộng toàn bộ các số chẵn tất cả 3 chữ số phân chia hết mang đến 9 bằng?

Bài ViO.49 vừa đủ cộng toàn bộ các số lẻ bao gồm 3 chữ số phân tách hết mang lại 5 bằng?

Bài ViO.50 tìm kiếm số nhỏ xíu nhất tất cả 4 chữ số khác biệt chia hết cho cả 2; 5; 9.

Bài ViO.51 Hãy cho biết thêm có tất cả bao nhiêu số lẻ gồm 4 chữ số chia hết đến 9?

Bài ViO.52 Hãy cho thấy thêm có tất cả bao nhiêu số gồm 4 chữ số phân tách hết cho tất cả 2; 3 với 5?

Bài ViO.53 Có tất cả bao nhiêu số chẵn tất cả 3 chữ số mà các số này đều không phân chia hết mang đến 3?

Bài ViO.54 tất cả bao nhiêu số chẵn gồm 4 chữ số phân chia hết đến 9?

Bài ViO.55 tìm kiếm số nhỏ tuổi nhất khác 0 mà phân tách hết cho cả 2; 3; 4; 5 cùng 6.

Bài ViO.56 kiếm tìm số 6a2b biết số đó phân chia hết mang đến 2 còn phân chia cho 5 với 9 cũng dư 3.

Bài ViO.57 tìm số 3a7b biết số đó phân tách hết cho cả 2; 5 cùng 9.

Bài ViO.59 tìm kiếm số 2a8b biết số đó chia hết đến 2 và 9, phân tách cho 5 dư 4.

Xem thêm: Khám Phá 10 Nhà Thờ Đẹp Nhất Hành Tinh

Bài ViO.60 Hãy cho biết có toàn bộ bao nhiêu số gồm 4 chữ số phân tách hết cho cả 2 cùng 5.

Bài ViO.61 Có toàn bộ bao nhiêu số tự nhiên và thoải mái có 3 chữ số mà chia hết cho 5. Tính tổng toàn bộ các số ó.

Bài ViO.62 Hãy cho biết có tất cả bao nhiêu số bao gồm 4 chữ số khác nhau không phân tách hết mang đến 3.

Bài ViO.63 Hãy cho biết có tất cả bao nhiêu số bao gồm 4 chữ số khác biệt chia hết mang lại 3?

Bài ViO.64 Hãy cho biết có toàn bộ bao nhiêu số tất cả 4 chữ số mà các số đó chia cho 5 dư 2.

Bài ViO.65 cho các chữ số 0; 1; 2; 3 cùng 5. Hỏi lập được bao nhiêu số lẻ có 4 chữ số khác nhau chia hết cho 5?

Bài ViO.66 tìm số thoải mái và tự nhiên lớn nhất có cha chữ số, hiểu được số đó phân tách hết đến 4 và phân chia cho 25 thì dư 2.

Bài ViO.67 tra cứu a nhằm 31a31a31a phân tách hết mang lại 7.

Bài ViO.68 Tìm những chữ số a, b để:

a) a378b chia hết cho 72.b) 24a68b chia hết mang lại 48.

Bài ViO.69 tra cứu số trường đoản cú nhiên bé dại nhất để khi phân chia cho 5, 8, 12 thì số dư theo vật dụng tự là 2, 6, 8.

Bài ViO.70 Tìm những chữ số a, b biết 3a4b5⋮ 9 biết a – b = 2.

Bài ViO.71 tìm kiếm số tự nhiên nhỏ dại nhất khác 1 làm thế nào để cho lấy số đó phân chia cho 2, 3, 4, 5, 6, 7 thì cùng dư 1.

Bài ViO.72 search a biết 3456a7 chia cho 8 dư 5.

Bài ViO.73 tất cả bao nhiêu số có 5 chữ số mà mỗi số vừa phân chia hết mang đến 4 vừa chia hết mang đến 5.

Bài ViO.74 tìm kiếm số bé dại nhất có 2 chữ số biết số đó chia 8 dư 7, phân chia 7 dư 4.

Bài ViO.75 Với các chữ số 0, 1, 2, 3, 4, 5 rất có thể lập được từng nào số tự nhiên gồm 6 chữ số khác biệt và:

a) những số này to hơn 300000?b) các số này lớn hơn 300000 và phân tách hết cho 5?

Các số này to hơn 350000?

Bài ViO.76 tra cứu số nhỏ dại nhất có 5 chữ số chia hết cho cả 2; 3 và 5.

Bài ViO.77 Tìm các chữ số a, b làm sao cho a35b chia hết đến 45.

Bài ViO.78 tra cứu a + b biết 30a5b phân chia hết mang đến 30.

Bài ViO.79 Trong shop có 5 hộp, mỗi hộp chỉ đựng chén bát hoặc đĩa. Số lượng bát hoặc đĩa vào 5 hộp chính là 19; 22; 32; 35; 37 chiếc. Sau thời điểm bán hết số đĩa vào một vỏ hộp thì số chén nhiều gấp tứ lần số đĩa còn lại. Tính số bát lúc đầu và số đĩa dịp đầu.

Bài ViO.80 đến số 99….99 (2013 số 9). Hỏi phải bớt đi tối thiểu bao nhiêu đơn vị chức năng để được số phân tách hết mang lại 45

Bài ViO.81 mang lại số 222…22 (2017 số 2). đề nghị thêm vào số này tối thiểu bao nhiêu đơn vị chức năng để được số bắt đầu chia hết cho 44.

Bài ViO.82 đến số 777…77 (2017 số 7). Nên bớt đi tối thiểu bao nhiêu đơn vị chức năng để được số bắt đầu chia hết đến 63.

Bài ViO.83 mang đến số 7878…78 (2017 số 78). Phải thêm vào tối thiểu bao nhiêu đơn vị chức năng để được số bắt đầu chia hết đến 65.

Bài ViO.84 đến số 77…777 (2013 số 7). Hỏi cần bớt đi tối thiểu bao nhiêu đơn vị để được số phân tách hết mang lại 63.

Bài ViO.85 đến số 33….333 (2013 số 3). Thêm ít nhất bao nhiêu đơn vị chức năng để được số mới chia hết đến 24

Bài ViO.86 kiếm tìm số tự nhiên nhỏ tuổi nhất có 9 chữ số ,chia hết đến 9 và tất cả các đặc thù sau:

– ví như xóa 1 chữ số tận thuộc thì được 1 số chia hết cho 8

– trường hợp xóa 2 chữ số tận thuộc thì được 1 số ít chia hết mang lại 7

– nếu xóa 3 chữ số tận thuộc thì được một số ít chia hết mang lại 6

– nếu xóa 4 chữ số tận cùng thì được một số ít chia hết mang lại 5

– ví như xóa 5 chữ số tận cùng thì được 1 số chia hết mang đến 4

– trường hợp xóa 6 chữ số tận thuộc thì được 1 số ít chia hết mang lại 3

– nếu xóa 7 chữ số tận thuộc thì được 1 số chia hết mang đến 2

Bài ViO.87 có bao nhiêu số tự nhiên và thoải mái có 4 chữ số phân tách hết đến 5 và bao gồm đúng 1 chữ số 5.

Bài ViO.88 tất cả bao nhiêu số tự nhiên có tư chữ số vào đó:

a) mỗi chữ số phần đa chẵnb) Tổng các chữ số là số chẵn

Bài ViO.89 cho các số 0, 1, 2, 3, 4. Lập được từng nào số chẵn tất cả 3 chữ số khác biệt từ các chữ số trên.

Bài ViO.90 Cần tối thiểu bao nhiêu số 3 để chế tác thành các số gồm tổng là 2010

Bài ViO.91 Viết liên tiếp 15 số lẻ ban đầu từ 1 sau đó xóa đi 10 chữ số của số nhận thấy để còn lại một số trong những lớn nhất (giữ nguyên trang bị tự các chữ số). Hãy tìm kiếm số lớn số 1 đó.

Bài ViO.92 Viết số thoải mái và tự nhiên lớn duy nhất mà trong số đó theo đồ vật tự từ trái sang phải, từng chữ số (cho tới chữ số sản phẩm trăm) đều bằng tổng của 2 chữ số ngay lập tức sau nó.

Bài ViO.93 tất cả bao nhiêu số tự nhiên có các chữ số không giống nhau mà tổng những chữ số bởi 15.

Bài ViO.94 tất cả bao nhiêu số tự nhiên có 3 chữ số mà lại chữ số sản phẩm trăm to hơn chữ số mặt hàng chục, chữ số mặt hàng chục lớn hơn chữ số hàng đối chọi vị.

Bài ViO.95 gồm bao nhiêu số thoải mái và tự nhiên có 3 chữ số mà lại chữ số hàng trăm bằng trung bình cùng của chữ số hàng nghìn và chữ số hàng đối chọi vị.