Số phần tử của tập hợp các số tự nhiên chia hết cho 3 và nhỏ hơn 30 là

     
- Chọn bài bác -Bài 1: Tập hợpBài 2: Tập hợp những số tự nhiênBài 3: Phép cộng, phép trừ những số trường đoản cú nhiênBài 4: Phép nhân, phép chia những số trường đoản cú nhiênBài 5: Phép tính lũy quá với số mũ tự nhiênBài 6: đồ vật tự tiến hành các phép tínhBài 7: quan tiền hệ phân chia hết. đặc thù chia hếtBài 8: dấu hiệu chia hết mang đến 2, mang lại 5Bài 9: tín hiệu chia hết cho 3, đến 9Bài 10: Số nguyên tố. Vừa lòng sốBài 11: Phân tích một số trong những ra quá số nguyên tốBài 12: Ước thông thường và ước chung mập nhấtBài 13: Bội thông thường và bội chung nhỏ dại nhất

Mục lục


Xem toàn bộ tài liệu Lớp 6 – Cánh Diều: tại đây

Luyện tập 1 trang 6 Toán lớp 6 Tập 1 – Cánh diều: Viết tập hợp A gồm các số tự nhiên và thoải mái lẻ nhỏ dại hơn 10.

Bạn đang xem: Số phần tử của tập hợp các số tự nhiên chia hết cho 3 và nhỏ hơn 30 là

Lời giải:

Các số thoải mái và tự nhiên lẻ nhỏ hơn 10 là: 1; 3; 5; 7; 9.

Do đó ta viết tập hòa hợp A là:

A = 1; 3; 5; 7; 9.

Hoạt đụng 1 trang 6 Toán lớp 6 Tập 1 – Cánh diều: mang lại tập đúng theo B = 2; 3; 5; 7. Số 2 cùng số 4 tất cả là bộ phận của tập thích hợp B không?

Lời giải:

Vì B = 2; 3; 5; 7 nên ta thấy tập vừa lòng B gồm các phần tử là 2; 3; 5; 7.

Số 2 là 1 phần tử của tập phù hợp B. Ta viết 2 ∈ B, phát âm là 2 thuộc B.

Số 4 ko là phần tử của tập phù hợp B. Ta viết 4 ∉ B, đọc là 4 không thuộc B.

Luyện tập 2 trang 6 Toán lớp 6 Tập 1 – Cánh diều: cho H là tập vừa lòng gồm những tháng dương lịch gồm 30 ngày. Chọn kí hiệu ∈, ∉ phù hợp cho

a) mon 2 H;

b) tháng bốn H;

c) tháng 12
H.

Lời giải:

Ta đã biết các tháng dương lịch gồm 30 ngày là các tháng: mon 4; tháng 6; tháng 9; tháng 11.

Do kia ta viết tập hợp H:

H = tháng 4; tháng 6; mon 9; mon 11.

a) Ta thấy tháng 2 ko thuộc tập hòa hợp H, ta viết:

Tháng 2 H.

b) Ta thấy tháng tư thuộc tập hợp H, ta viết:

Tháng 4 H.

c) Ta thấy tháng 12 không thuộc tập hợp H, ta viết:


Tháng 12
H.

Hoạt động 2 trang 6, 7 Toán lớp 6 Tập 1 – Cánh diều: quan tiền sát các số được mang lại ở Hình 2.

*

Gọi A là tập hợp những số đó.

a) Lệt kê các bộ phận của tập đúng theo A với viết tập đúng theo A.

b) Các bộ phận của tập phù hợp A có tính chất chung nào?

Lời giải:

a) Các bộ phận của tập đúng theo A là 0; 2; 4; 6; 8. Ta viết: A = 0; 2; 4; 6; 8.

b) Các bộ phận của tập thích hợp A đông đảo là những số tự nhiên chẵn nhỏ tuổi hơn 10.

Ta có thể viết:

A = {x | x là số thoải mái và tự nhiên chẵn, x

Luyện tập 3 trang 7 Toán lớp 6 Tập 1 – Cánh diều: cho C = {x | x là số tự nhiên và thoải mái chia cho 3 dư 1, 3

Luyện tập 4 trang 7 Toán lớp 6 Tập 1 – Cánh diều: Viết tập hợp các chữ số lộ diện trong số 2 020.

Lời giải:

Trong số 2 020, ta thấy có các chữ số là 2 và 0, trong đó mỗi chữ số được viết 2 lần. Nhưng mà ta đã biết, vào tập đúng theo mỗi thành phần được liệt kê một lượt (nội dung kiến thức và kỹ năng Trang 5/SGK).

Gọi N là tập hợp những chữ số mở ra trong số 2 020.

Do kia ta viết tập đúng theo N là:

N = 0; 2.

Bài 1 trang 7 Toán lớp 6 Tập 1 – Cánh diều: Liệt kê các bộ phận của mỗi tập hòa hợp sau:

a) A là tập phù hợp tên những hình trong Hình 3;

*

b) B là tập hợp các chữ cái xuất hiện trong từ bỏ “NHA TRANG”;

c) C là tập phù hợp tên những tháng của Quý II (biết một năm gồm tứ quý);

d) D là tập vừa lòng tên những nốt nhạc gồm trong khuông nhạc sống Hình 4.


*

Lời giải:

a) Quan gần kề Hình 3, ta thấy các hình (ta đã làm được học ngơi nghỉ Tiểu học) theo thiết bị tự từ bỏ trái qua nên là: hình chữ nhật; hình vuông; hình bình hành; hình tam giác; hình thang.

Do kia ta viết tập hòa hợp A là:

A = hình chữ nhật; hình vuông; hình bình hành; hình tam giác; hình thang.

Xem thêm: Tại Sao Không Trả Lời Tin Nhắn Trên Facebook Được Tin Nhắn Hoặc Cuộc Trò

b) Ta thấy các chữ cái xuất hiện thêm trong tự “NHA TRANG” là: N; H; A; T; R; A; N; G, trong những số ấy các chữ cái N; A xuất hiện hai lần. Mà ta đã biết, trong tập thích hợp mỗi thành phần được liệt kê một lần (nội dung kiến thức và kỹ năng Trang 5/SGK).

Do kia ta viết tập đúng theo B là:

B = N; H; A; T; R; G.

c) Ta sẽ biết một năm gồm tư quý, từng quý gồm tía tháng liên tiếp nhau (tính từ tháng trước tiên của năm) như sau:

Quý I: mon 1; mon 2; tháng 3

Quý II: tháng 4; tháng 5; mon 6

Quý III: tháng 7; mon 8; mon 9

Quý IV: tháng 10; tháng 11; tháng 12

Do đó, ta viết tập vừa lòng C bao gồm tên các tháng của Quý II là:

C = tháng 4; tháng 5; mon 6.


d) Quan giáp Hình 4, ta thấy tên những nốt nhạc theo vật dụng tự từ bỏ trái qua đề nghị lần lượt là: Đồ; Rê; Mi; Pha; Son; La; Si.

Do kia ta viết tập thích hợp D như sau:

D = Đồ; Rê; Mi; Pha; Son; La; Si.

Bài 2 trang 8 Toán lớp 6 Tập 1 – Cánh diều: cho tập đúng theo A = 11; 13; 17; 19. Chọn kí hiệu “∈”, “∉” thích hợp cho :

a) 11 A;

b) 12
A;

c) 14 A;

d) 19 A.

Lời giải:

a) Ta thấy tập thích hợp A chứa số 11 hay 11 thuộc tập phù hợp A đề nghị ta viết: 11
A;

b) Ta thấy tập thích hợp A không đựng 12 giỏi 12 ko thuộc tập đúng theo A đề nghị ta viết: 12 A;

c) Ta thấy tập phù hợp A không chứa 14 hay 14 ko thuộc tập hợp A bắt buộc ta viết: 14 A;

d) Ta thấy tập thích hợp A chứa số 19 xuất xắc 19 ở trong tập thích hợp A buộc phải ta viết: 19 A.

code mẫu -> overline text

*
⋮ -> chia hết

Bài 3 trang 8 Toán lớp 6 Tập 1 – Cánh diều: Viết từng tập thích hợp sau bằng cách liệt kê các phần tử của tập hòa hợp đó:

a) A = {x | x là số tự nhiên chẵn, x

Bài 4 trang 8 Toán lớp 6 Tập 1 – Cánh diều: Viết từng tập vừa lòng sau bằng phương pháp chỉ ra tính chất đặc trưng mang lại các phần tử của tập thích hợp đó:

a) A = 0; 3; 6; 9; 12; 15;

b) B = 5; 10; 15; 20; 25; 30;

c) C = 10; 20; 30; 40; 50; 60; 70; 80; 90;

d) D = 1; 5; 9; 13; 17.

Lời giải:

a) A = 0; 3; 6; 9; 12; 15;


Ta thấy những số 0; 3; 6; 9; 12; 15 là những số thoải mái và tự nhiên chia hết đến 3 và nhỏ tuổi hơn 16 đề nghị ta viết tập phù hợp A bằng phương pháp chỉ ra tính chất đặc trưng là:

A = {x | x là số thoải mái và tự nhiên chia hết mang lại 3, x

Có thể em không biết – bài bác 1 trang 8 Toán lớp 6 Tập 1 – Cánh diều:

a) Viết tập hợp A, B được minh họa do Hình 6 bằng phương pháp liệt kê các thành phần của tập hợp.

b) Quan gần cạnh Hình 6 và cho thấy phát biểu nào sau đó là đúng:

1. A ∉ B;

2. M ∈ A;

3. B ∈ B;

4. N ∉ A.

*

Lời giải:

a) Ta thấy trong biểu đồ vật Ven minh họa tập thích hợp A, các phần tử a, b, c nằm trong vòng kín

Vậy ta viết tập đúng theo A là: A = a; b; c.

Tương tự, ta thấy các thành phần a, b, c, m, n đều phía trong vòng bí mật của biểu thứ Ven minh họa tập phù hợp B

Do đó ta viết tập đúng theo B là: B = a; b; c; m; n.

b) Ta thấy,

+ Tập hợp B chứa phần tử a nên a ∈ B đề xuất 1 sai.

+ Tập phù hợp A ko chứa bộ phận m bắt buộc m ∉ A buộc phải 2 sai.

+ Tập thích hợp B chứa phần tử b phải b ∈ B cần 3 đúng.

+ Tập phù hợp A ko chứa phần tử n bắt buộc n ∉ A đề xuất 4 đúng.

Vậy tuyên bố 3 và 4 là tuyên bố đúng.

Có thể em chưa chắc chắn – bài 2 trang 8 Toán lớp 6 Tập 1 – Cánh diều:

Tất cả học sinh của lớp 6A phần đông biết đùa bóng rổ hoặc cờ vua. Số học viên biết chơi bóng rổ là 18, số học viên biết chơi cờ vua là 23. Số học viên của lớp 6A nhiều nhất là bao nhiêu?

Lời giải:

Do toàn bộ các học viên của lớp 6A hầu hết biết đùa bóng rổ hoặc cờ vua đề nghị số học viên nhiều nhất của 6A là:

qqlive| j88