Samsung j5 không gửi được tin nhắn

     

Em đang dùng Galaxy j5 gửi tin nhắn nhắn không được, em đã thử những đã tắt tài liệu di động tiếp đến bật dữ liệu di đụng và gửi lại tin nhắn tuy nhiên không được cùng thêm nữa là không nhờ cất hộ đượctin nhắn tới các đầu số của phòng mạng như 1221 191..

Bạn đang xem: Samsung j5 không gửi được tin nhắn

cho hỏi em phải làm thế nào ạ ????


cho hu1ecfi em phu1ea3i lu00e0m sao u1ea1 ???? ","product_id":0,"type":0,"date":1479871861,"date_text":"6 nu0103m","link":"/hoidap/4122/598234/samsung-galaxy-j5-gui-tin-nhan-khong-duoc.html","num_reply":1,"voted":false,"total_vote":0,"permiss_action":false,"user":{"id":1,"login_name":"phankieuthu","name":"Phan Kiu1ec1u Thu","company":"","is_supplier":true,"verified":0,"supplier":0,"email":"phankt
*

Máy năng lượng điện thoại của bạn xuất hiện nay cảnh cung cấp tin nhắn không nhờ cất hộ được khi nhờ cất hộ đên những đầu số thương mại & dịch vụ như bao gồm đầu số 191, 999, 9494, 1221... Bạn đang giận dữ và ngần ngừ khắc phục lỗi này như thế nào.

*

Lỗi không nhờ cất hộ được tin nhắn

Sau đây mình xin phía dẫn các bạn cách khắc phục lỗi này.1. Đầu tiên các bạn vào Cài đặt.

*

Vào thiết lập đặt

2. Hộp thoại Cài đặt xuất hiện ta kéo xuống chọn làm chủ ứng dụng.

*

Chọn thống trị ứng dụng

3. Trong phần Quản lý ứng dụng ta kéo qua tab Tất cả.

Xem thêm: Hình Ảnh Về Các Bộ Phận Trên Cơ Thể Bé, Kpkh: Chức Năng Của Các Bộ Phận Trên Cơ Thể Bé

*

Chọn vớ cả

4. Ở tab tất cả ta kéo xuống ứng dụng Tin nhắ​n.

*

Chọn vào Tin nhắn

5. Chọn vào ứng dụng Tin nhắn sẽ xuất hiện thêm hộp thoại như sau.

*

Thao tác như hướng dẫn

6. Trong vỏ hộp thoại này ta Click vào Không đến phép và ta lựa chọn lại Hỏi hoặcLuôn đến phép.

Nếu chúng ta chọn Hỏi thì các lần bạn nhắn tin sẽ xuất hiện cảnh báo, các bạn phải xác nhận cho mỗi lần gửi tin. Còn các bạn chọn Luôn đến phép thì khi nhắn tin các bạn sẽ không có cảnh báo nào xuất hiện.

*

Bạn rất có thể chọn Hỏi hoặc luôn luôn cho phép

Bây giờ các bạn thoát ra vào tin nhắn cùng gửi lại. Chúc chúng ta thực hiện thành công.


Mu00e1y u0111iu1ec7n thou1ea1i cu1ee7a bu1ea1n xuu1ea5t hiu1ec7n cu1ea3nh bu00e1o tin nhu1eafn khu00f4ng gu1eedi u0111u01b0u1ee3c khi gu1eedi u0111u00ean cu00e1c u0111u1ea7u su1ed1 du1ecbch vu1ee5 nhu01b0 cu00f3 u0111u1ea7u su1ed1 191, 999, 9494, 1221... Bu1ea1n u0111ang khu00f3 chu1ecbu vu00e0 khu00f4ng biu1ebft khu1eafc phu1ee5c lu1ed7i nu00e0y nhu01b0 thu1ebf nu00e0o. Lu1ed7i khu00f4ng gu1eedi u0111u01b0u1ee3c tin nhu1eafn Sau u0111u00e2y mu00ecnh xin hu01b0u1edbng du1eabn cu00e1c bu1ea1n cu00e1ch khu1eafc phu1ee5c lu1ed7i nu00e0y.1. u0110u1ea7u tiu00ean bu1ea1n vu00e0o Cu00e0i u0111u1eb7t. Vu00e0o cu00e0i u0111u1eb7t 2. Hu1ed9p thou1ea1i Cu00e0i u0111u1eb7t xuu1ea5t hiu1ec7n ta ku00e9o xuu1ed1ng chu1ecdn Quu1ea3n lu00fd u1ee9ng du1ee5ng. Chu1ecdn quu1ea3n lu00fd u1ee9ng du1ee5ng 3. Trong phu1ea7n Quu1ea3n lu00fd u1ee9ng du1ee5ng ta ku00e9o qua tab Tu1ea5t cu1ea3. Chu1ecdn tu1ea5t cu1ea3 4. u1ede tab tu1ea5t cu1ea3 ta ku00e9o xuu1ed1ng u1ee9ng du1ee5ng Tin nhu1eafu200bn. Chu1ecdn vu00e0o Tin nhu1eafn 5. Chu1ecdn vu00e0o u1ee9ng du1ee5ng Tin nhu1eafn su1ebd xuu1ea5t hiu1ec7n hu1ed9p thou1ea1i nhu01b0 sau. Thao tu00e1c nhu01b0 hu01b0u1edbng du1eabn 6. Trong hu1ed9p thou1ea1i nu00e0y ta Click vu00e0o Khu00f4ng mang lại phu00e9p vu00e0 ta chu1ecdn lu1ea1i Hu1ecfi hou1eb7cLuu00f4n đến phu00e9p. Nu1ebfu bu1ea1n chu1ecdn Hu1ecfi thu00ec mu1ed7i lu1ea7n bu1ea1n nhu1eafn tin su1ebd xuu1ea5t hiu1ec7n cu1ea3nh bu00e1o, bu1ea1n phu1ea3i xu00e1c nhu1eadn cho mu1ed7i lu1ea7n gu1eedi tin. Cu00f2n bu1ea1n chu1ecdn Luu00f4n mang đến phu00e9p thu00ec khi nhu1eafn tin bu1ea1n su1ebd khu00f4ng cu00f3 cu1ea3nh bu00e1o nu00e0o xuu1ea5t hiu1ec7n. Bu1ea1n cu00f3 thu1ec3 chu1ecdn Hu1ecfi hou1eb7c Luu00f4n cho phu00e9p Bu00e2y giu1edd bu1ea1n thou00e1t ra vu00e0o tin nhu1eafn vu00e0 gu1eedi lu1ea1i. Chu00fac cu00e1c bu1ea1n thu1ef1c hiu1ec7n thu00e0nh cu00f4ng. ","total_vote":0,"voted":false,"date_text":"6 nu0103m","permiss_action":false,"num_reply":0,"id_faq":598234,"user":{"id":1,"login_name":"tungtong80","name":"Tu1ed1ng Minh Tu00f9ng","company":"","is_supplier":true,"verified":0,"supplier":0,"email":"tungtong80
qqlive| j88