Return 0 trong c++ là gì

     
lệnh return 0; là sao, ai hoàn toàn có thể phân tích và lý giải hộ ko?em dùng tubor C++ 4.5 nhiều lúc bổ đi xuất xắc cung cấp những ko thấy khác biệt gì.

Bạn đang xem: Return 0 trong c++ là gì

Trả lời cùng rất trích dẫn

*
Banned
*

Trong C tuyệt C++ , một hàm có mức giá trị trả về là giao diện bool (loại hàm kiểm tra) thì tương ứng cùng với hàm trả về loại int tương ứng nhỏng sau: - hàm trả về true thì tương ứng với trả về đẳng cấp int khác 0. - hàm trả về false thì tương ứng với trả về kiểu dáng int bằng 0.do vậy return 0 Tức là return false.
Trả lời cùng rất trích dẫn

tức thị trả về quý giá đúng hoặc không nên, tuy vậy mình vẫn không rõ lắm, chúng ta cũng có thể nói kĩ rộng ko, xuất xắc rước cho chính mình loại VD cang tốt, cảm ơnnlỗi ngơi nghỉ trường hợp của mình:

Xem thêm: Tạo Chữ Nghệ Thuật Trong Corel Draw, Kỹ Thuật Xử Lý Chữ Trong Coreldraw X7

#include#includevoidmain(){inta,b;printf(" haynhapgiatriavab");scanf("%d%d",&a,&b);if(a>b)printf(" giatria=%dlonhongiatrib=%d",a,b);elseif(a=b)printf(" giatriabanggiatribvabang%d",a);elseprintf(" giatria%dnhohongiatrib%d",a,b);getch();//return0;
#include#includeintmain(){inta,b;printf(" haynhapgiatriavab");scanf("%d%d",&a,&b);if(a>b)printf(" giatria=%dlonhongiatrib=%d",a,b);elseif(a=b)printf(" giatriabanggiatribvabang%d",a);elseprintf(" giatria%dnhohongiatrib%d",a,b);getch();return0;
trường hợp trong main bao gồm dòng hàm kia thì không tồn tại tính năng gì cả. vày nó chạy chương trình mang lại chính là kết thúc thôi.
cảm ơn. cho mình hỏi #include#includeint main (){int a,b;printf(" giỏi nhap gia tri a va b");scanf("%d%d",&a,&b);if (a>b)printf(" gia tri a = %d lon hon gia tri b = %d",a,b);else if(a=b)printf(" gia tri a bang gia tri b va bang %d",a);elseprintf(" gia tri a %d nho hon gia tri b %d",a,b);getch();return 0;sai ở đâu vậy, chạy mà ko hoàn chỉnh, chán
không hoàn hảo làm việc ở đâu vậy chúng ta. loại hàm này là khi hiển thị hoàn thành thì nó tạm dừng bởi các bạn gồm hàm getch();
cảm ơn. cho mình hỏi #include#includeint main (){int a,b;printf(" xuất xắc nhap gia tri a va b");scanf("%d%d",&a,&b);if (a>b)printf(" gia tri a = %d lon hon gia tri b = %d",a,b);else if(a=b) //cần là (a==b) đó là đối chiếu chứ ko bắt buộc gánprintf(" gia tri a bang gia tri b va bang %d",a);elseprintf(" gia tri a %d nho hon gia tri b %d",a,b);getch();return 0;sai chỗ nào thay, chạy mà ko hoàn chỉnh, chán
Chào bạn!Giá trị trả ra của một hàm do ý đồ gia dụng của người kiến thiết, phụ thuộc vào quý giá này cơ mà thực hiện phần đông cách xử lý khớp ứng với mức giá trị trả ra.Return 0 Có nghĩa là flase còn return 1 có nghĩa là true, cái này tùy quan điểm của mỗi cá nhân thôi.Xét hàm strcmp() sử dụng soát sổ 2 chuỗi có kiểu như nhau hay là không, quý giá trả ra là 0 tức thị 2 chuỗi tương đương nhau.Nếu có dịp bạn hãy nhìn qua các mẫu code mà tín đồ quốc tế viết, với bọn họ return 0 tức thị error none ( không có lỗi xảy ra ).Thân!
Quiông xã NavigationThắc mắc thiết kế C/C++/C++0xTopCác Khu Vực của siteCác diễn đànCỘNG ĐỒNG C VIỆTĐỊNH HƯỚNG, ĐÀO TẠO và VIỆC LÀM NGÀNH CNTTLẬPhường TRÌNH VISUAL C#LẬPhường. TRÌNH OBJECTIVE-CLẬP TRÌNH JAVALẬP TRÌNH VISUAL C++ | LẬPhường TRÌNH VISUAL C++.NETLẬPhường TRÌNH C++ | LẬP TRÌNH C | LẬP TRÌNH C++0XLẬPhường TRÌNH TRÊN LINUX | LINUX PROGRAMMINGDATABASE và REPORTING | CÁC HỆ QUẢN TRỊ DATABASETHÀNH VIÊN CỘNG ĐỒNG C VIỆTTHẢO LUẬN CHUNGCHUYÊN MỤC GIẢI TRÍ
qqlive| j88