Phần mềm khôi phục thẻ nhớ bị format

     

Trong trả lời khôi phục tài liệu thẻ ghi nhớ Camera. Các bạn sẽ biết cách phục hồi ảnh, video bằng Disk Drill. Phần mềm miễn phí cung cấp thẻ lưu giữ SD, CF, MicroSD. Tương xứng Windows cùng Mac OS. Hỗ trợ định dạng FAT/FAT32/exFAT, NTFS, HFS và HFS+, APFS, EXT3/EXT4 với RAW. OK, chúng ta bắt đầu nhé

qqlive| j88