Ca dao tục ngữ về đức tính trung thực

     

Ca Dao Tục Ngữ Về Tính Trung Thực ❤️️ 1001 Câu Ý Nghĩa ✅ Phẩm Chất Tốt Đẹp Của Con Người cả nước Được Phát Huy Gìn Giữ Qua Nhiều Thế Hệ


Thành Ngữ Trung Thực Tự Trọng

Sưu tầm 1001 Thành Ngữ Trung Thực Tự Trọng hay và tuyệt vời trong thâm tâm chúng ta đọc

Cười bạn chớ gấp mỉm cười thọ,Cười bạn hôm trước ngày tiếp theo bạn mỉm cười.Ai ơi chớ vội cười nhau,Ngẫm bản thân mang đến kỹ trước sau hãy mỉm cười.Rượu ngon bất luận be sành.Áo rách rưới khéo vá, hơn lành dềnh dàng may.Thuyền dời bến như thế nào bến bao gồm dời,Khăng khăng quân tử một lời duy nhất ngôn.Cứ trong đạo lý luân thường xuyên,Làm bạn yêu cầu giữ lại kỷ cưng cửng có tác dụng đầu.Đường giao tiếp cốt kiêm toàn,Việc bản thân không thích chớ tạo cho ai.Nói lời buộc phải duy trì lấy lời,Đừng nlỗi con bướm đậu rồi lại bay.Biết thì thưa thốt,Không biết thì dựa cột mà lại nghe.Trong váy gì đẹp nhất bằng sen,Lá xanh bông Trắng lại chen nhị quà.Nhị vàng bông trắng lá xanh,Gần bùn mà chẳng tanh hôi mùi bùn.Dạo chơi cửa hàng cũng như nhà.Nhà ttrẻ ranh có ngãi hơn tòa công ty cao.

Chia Sẻ
Chuyên mục: Công nghệ