Tính năng

     
*

- trách nhiệm chính tuyến được nhận từ Long Ngũ ở những thôn, mở túi đựng thư ra mắt của Long Ngũ, sẽ cảm nhận thư trình làng của Long Ngũ đến những NPC của 3 phe và thư gửi cho bạn, hãy tham khảo thư Long Ngũ gửi đến bạn. Nhiệm vụ chính tuyến bao gồm 3 phe : thiết yếu phái, Trung lập cùng Tà phái bước đầu từ cấp 20 là hoàn toàn có thể làm . Hoàn toàn có thể thực hiện nay cả 3 loại trọng trách này thuộc lúc..

- hoàn toàn có thể thực hiện tại bằng hệ thống làm trọng trách nhanh.

CHUỖI NHIỆM VỤ - CHÍNH PHÁI BÍ MẬT TẦM LONG HỘI :

Điều Kiện:

- Đạt cung cấp 20.

Cấp 20:

- Đến Đại Lý chạm chán Lý Mạc Sầu (182,198) đối thoại.

- sau thời điểm đối thoại, mang đến toạ độ (204,186) ra bến tàu vượt qua Lý Mạc Sầu.

- sau khi đánh bại Mạc Sầu, con quay về chạm chán Mạc Sầu sống trong thành Đại Lý.

Cấp 30:

- Đến Thành Đô gặp gỡ Công Tử Tiếu (403,319) đối thoại.

- Đi Dược vương vãi Động tầng trệt (Phượng Tường -> Long Môn Trấn -> Dược vương Động tầng trệt ) vượt mặt Mãnh Phàm (192,207).

- Sau khi tàn phá Giới lưu lại Phong trở lại Đại Lý chạm chán Mạc Sầu.

Cấp 40:

- Đến Dương Châu gặp mặt Hạ Vô Thư (212,195) đối thoại.

- tiếp đến đến Điểm Thương hễ tầng 3 (Đại lý -> Điểm thương tô -> Điểm thương rượu cồn -> tầng trệt dưới -> tầng 2 ->tầng 3) vượt mặt Tả Đao Hiệp ( 194,190).

- sau thời điểm đánh bại Tả Đao Hiệp trở lại giao đến Lý Mạc Sầu tại Đại Lý.

Cấp 50:

- Đến Lâm An tìm gặp mặt Mạnh Phàm (203,187) đối thoại.

- tiếp đến đến tận hưởng Thủy Động (Thành Đô -> Thanh Thành sơn -> tận hưởng Thuỷ Động) đánh oán Độc (264,207).

- sau thời điểm tiêu diệt ân oán Độc con quay về chạm chán Mạnh Phàm.

Cấp 60:

- Đến Tương Dương -> quan nha Tương Dương vượt qua Thần túng Nam nhân (211,195).

- Sau khi hủy hoại Thần túng thương nhân trở lại Đại Lý gặp mặt Mạc Sầu.

- Về chạm mặt Long Ngũ (ở những thôn ) -> nhấp vào Long Ngũ -> Ta hy vọng làm trách nhiệm cấp đôi mươi -> chấm dứt nhiệm vụ.

Bạn đang xem: Tính năng

CHUỖI NHIỆM VỤ - TRUNG LẬP CÂU CHUYỆN LÂM UYÊN NHAI :

Điều Kiện:

- Đạt cấp 20.

Cấp 20:

- Đến Biện Kinh gặp mặt Phó phái nam Bang (212,197) đối thoại.

- sau đó đi mang đến La Tiêu đánh (Lâm An -> Long Tuyền làng mạc -> La Tiêu Sơn) vượt mặt Ninh tướng mạo Quân ( 254,172).

- Sau khi tiêu diệt Ninh tướng Quân trở lại Biện Kinh gặp gỡ Phó nam giới Băng.

Cấp 30:

- Đến Biện Kinh chạm mặt Phó phái nam Bang (212,197) đối thoại.

- tiếp đến đến Khoái Hoạt Lâm (Phượng Tường -> Long Môn Trấn -> Côn Lôn Phái -> Khoái Hoạt Lâm) tiến công Lưu Thiện Tượng ( 201,199).

- Đánh bại lưu lại Thiện Trượng con quay về gặp Phó phái mạnh Băng.

Cấp 40:

- Đến Biện Kinh gặp Phó phái mạnh Bang (212,197) đối thoại.

- sau đó đến Thuý yên ổn Môn (Đại Lý -> Thúy yên Môn ) gặp gỡ Lệ Thu Thuỷ (43,84).

- Tiếp đó đến Kinh Hoàng Động (Thành Đô -> Kiếm những Tây phái nam -> kinh Hoàng Động) giết Từ từ bỏ Lực (181,214).

- Sau khi tiêu diệt Từ trường đoản cú Lực quay về Thuý im Môn chạm mặt Lệ Thu Thuỷ.

Cấp 50:

- Đến Biện Kinh chạm mặt Phó phái mạnh Bang (212,197) đối thoại.

- tiếp nối đến Thiên vương Bang (Tương Dương -> tía Lăng thị xã -> Bến tàu -> gặp gỡ Thuyền phu -> đi mang đến Thiên vương Đảo) gặp mặt Độc Điếu Tẩu (205,199).

- Đến Mê cung Động Đình hồ nước (trên Thiên vương vãi Đảo luôn) tiến công Độc Tiếu Tẩu (199,206).

- sau khi đánh bại Độc Tiếu Tẩu con quay về chạm chán Phó phái nam Băng ngừng nhiệm vụ.

Cấp 60:

- Đến Biện Kinh gặp mặt Phó nam Bang (212,197) đối thoại.

- tiếp nối đến thiếu hụt Lâm tự (Biện gớm -> thiếu hụt Lâm Tự) chạm chán Đại sư không Tịch (221/177).

- sau đó đi ra cổng sau thiếu thốn Lâm Tự, nhập tọa độ 218/166 vượt qua Không Tịch Đại Sư.

- Đánh bại không Tịch Đại Sư con quay về gặp gỡ Phó nam giới Băng.

- Về gặp mặt Long Ngũ (ở các thôn ) -> nhấp vào Long Ngũ -> Ta mong muốn làm trách nhiệm cấp 20 -> xong xuôi nhiệm vụ.

CHUỖI NHIỆM VỤ - TÀ PHÁI LONG KHÍ bỏ ra HOA :

Điều Kiện:

- Đạt cấp 20.

Cấp 20:

- Long Ngũ bảo bạn đến Chu Tiên Trấn (Biện khiếp -> Chu Tiên Trấn ) gặp mặt Vân Nhi (215,198) đối thoại.

- tiếp nối đi cho Lâm An chạm mặt Thái Công Công (203,200) lấy Thiên mùi hương Ngọc chỉ cao.

- Thái công công nhờ các bạn đi tiến công Tiểu Kỳ Nhi (226,205) ở Phục Ngưu đánh Đông (Tương Dương -> Phục Ngưu Sơn).

- sau thời điểm lấy được Kim Phật cù về chạm mặt Thái Công Công.

- sau đó về chạm chán Vân Nhi, dứt nhiệm vụ.

Cấp 30:

- Đến Dương Châu gặp gỡ Tiêu sư (199,194) đối thoại.

- tiếp nối đi mang đến Thanh Thành tô (Thành Đô -> Thanh Thành Sơn) đánh hạ Hầu Phục trên (338,246).

- Đánh bại Hạ Hầu Phục cù về gặp mặt Vân Nhi tại Chu Tiên Trấn.

- kế tiếp mang theo 1 vạn lượng bạc đên gặp Phó Lôi Thư (199,203) ngơi nghỉ Long Tuyền Thôn.

- lên đường đến Ngũ Độc Giáo (Lâm An -> Long Tuyền xóm -> Ngũ Độc Giáo) gặp gỡ Mặc Thù Hương nhà (186/195) trong khoác Thù Trại.

- quay về Long Tuyền Thôn chạm mặt lại Phó Lôi Thư.

Cấp 40:

- Đến Võ Đang (Tương Dương -> Võ Đang Phái) -> cho Phụ chủng loại Điện bạn chạm chán Đào Thạch Môn (203/194).

- tiếp đến đến Thục cương cứng Sơn (Dương Châu -> Thục cưng cửng Sơn) hủy hoại Võ Lâm bại hoại Tiếu Vô thường xuyên (243,200).

- sau thời điểm đánh bại Tiếu Vô Thường lấy được địa đồ quay trở về Võ Đang giao mang lại Đào Thạc Môn.

- kế tiếp về chạm chán Phó Lôi Thư.

- tiếp đến đi mang đến Biện Kinh chạm mặt Như Ngọc (210,196).

Cấp 50:

- Đến Biện Kinh chạm chán Như Ngọc (210,196).

- sau đó đến gặp Trần Tam Bảo (219,187) trên Biện Kinh.

- Tiếp kia đi Nhạn Đăng tô (Lân An -> Long Tuyền làng mạc -> Nhạn Đãng Sơn) phá hủy đạo tặc Lục Phi (74,191).

- sau khi diệt đạo tặc Lục Phi con quay về chạm chán Trần Tam Bảo làm việc Biện tởm (219,187).

- Đi vào Thiết Tháp Biện khiếp tầng 3 đánh tướng Kim Đồ Đan (211,189).

- sau đó đến Thiên Nhẫn Giáo (Biện ghê -> Thiên Nhẫn Giáo ->Tầng thứ 2 trái hay buộc phải đều được ->Tầng đồ vật 3 ) -> lên Thiên Nhẫn Giáo tầng 3 gặp gỡ Đoan Mộc Duệ (225,199).

- Tiếp dến đi Long Môn Trấn (Phượng Tường -> Long Môn Trấn) chạm chán Đoan Mộc Thanh (251 280).

Cấp 60:

- Về Long Môn Trấn chạm chán Đoan Mộc Thanh (251,280) đối thoại.

- Đi lên Linh ly Động ( Dương Châu -> Thục cương cứng Sơn -> Linh cốc Động ) đánh nhân vật kháng Kim Liêu Định (193,196).

- sau khi đánh bại anh hùng kháng Kim Liêu Định trở về Long Môn trấn gặp gỡ Đoan Mộc Thanh..

- Về chạm mặt Long Ngũ (ở các thôn ) -> nhấp vào Long Ngũ -> Ta ý muốn làm trách nhiệm cấp đôi mươi -> dứt nhiệm vụ.

Xem thêm: Lỗi Imessage Không Kích Hoạt Được Imessage Ios 13

Các thắc mắc liên quan mang đến bdkhtravinh.vn bdkhtravinh.vnVn, quý nhân sĩ vui miệng gửi thông tin về trang fan hâm mộ Page hay contact trực tiếp đến hotline 1900988961 để nhận được sự cung cấp tốt nhất.

*

PHẦN THƯỞNG:

Nhận 1 trong số những phần thưởng sau

- Đồ Kim Phong (khóa vĩnh viễn).

- Đồ Thiên Hoàng (khóa vĩnh viễn).

- Tiên Thảo Lộ (khóa vĩnh viễn).

- Thiên đánh Bảo Lộ (khóa vĩnh viễn).

- kinh nghiệm.

NHIỆM VỤ HOÀNG KIM PHỤ TUYẾN - CHÍNH PHÁI

Cấp 20-29:

- trọng trách thứ 1: gặp Ngạo Vân Tông sinh sống Phượng Tường (198,206) -> Đến Thiên Long trường đoản cú ( Đại Lý => Điểm Thương đánh => Thiên Long từ bỏ ) chạm chán Si Tăng (167,176) -> ra bên ngoài tìm 5 cuốn Thiên Tàn Địa Khuyết đồ vật phổ bởi vì Tàng Bảo khách (156,188); (163,187); (170,191); (183,193) vẫn giữ. Ra bên ngoài Thiên Long Tự mang được đồ dùng phổ quay về ( chúng ta cũng có thể chỉ bắt buộc đánh sinh hoạt 1 vị trí cũng hoàn toàn có thể lấy được đủ 5 cuốn) vạc hiện ham mê Tăng là mang liền quay về chạm chán Ngạo Vân Tông.

- trách nhiệm thứ 2: Ngạo Vân Tông -> đi Hoa tô phái (Hoa sơn Cảnh kỹ tường -> Hoa đánh phái) tra cứu Tiễn Đầu (155,204) -> trở lại Phượng Tường chạm chán Sầm Hùng (192,201).

- nhiệm vụ thứ 3: Đi tìm Phan Như Long trên Phượng Tường (220,190) -> về Phượng Tường gặp mặt Ngạo Vân Tông lĩnh thưởng!

Cấp 30-39:

- nhiệm vụ thứ 1 : chạm mặt Ngạo Vân Tông sống Phượng Tường (198,206) -> tìm Hạ Lan bỏ ra (385,324) ở Thành Đô -> kiếm tìm Ngô Lão Thái nghỉ ngơi Giang Tân xóm (432,387).

- trọng trách thứ 2 : con quay về gặp mặt Ngạo Vân Tông sinh hoạt Phượng Tường (198,206) -> Phục Ngưu sơn Đông (Tương Dương -> Phục Ngưu Sơn) tấn công đánh Lam Lang vương vãi (225,187). Sau khi đánh bại Lam Lang vương -> về gặp mặt Ngạo Vân Tông -> kiếm tìm Cung A Ngưu sinh hoạt Tương Dương (193,199).

- trọng trách thứ 3 : Cung A Ngưu -> đi tiến công Ác lang (224,196) sống Phục Ngưu sơn (Tương Dương -> Phục Ngưu đánh Đông) -> quay về gặp gỡ Cung A Ngưu-> tìm Ngô Lão Thái -> Ngạo Vân Tông, hoàn thành nhiệm vụ.

Cấp 40-49:

- trách nhiệm thứ 1 : Ngạo Vân Tông yêu thương cầu bạn đi thâm nhập Lôi Đài sống Thành Đô/Tương Dương/Dương Châu thử sức, bạn đến gặp gỡ Công Binh Tử ở những thành này báo danh thử sức ( lập nhóm với kẻ thù nữa nhằm vào đấu .

- nhiệm vụ thứ 2 : sau thời điểm thắng lôi đài quay về chạm chán Ngạo Vân Tông -> mang lại Dương Châu gặp Hỗn láo lếu (231,190) -> hãy mang đến đấu trường tỷ võ (Thành Đô/Tương Dương/Dương Châu ) một đợt tiếp nhữa chứng minh phiên bản lĩnh. Hắn đánh cược rằng bạn sẽ không thể nào tìm được Du Sương Tân nhưng mà nếu có tìm kiếm được thì cũng ko thể đánh bại được hắn.

- nhiệm vụ thứ 3 : tảo về gặp mặt Ngạo Vân Tông, ông cho biết Du Sương Tân ở Thành Đô (421,304), vượt qua Du Sương Tân xoay về gặp mặt Ngạo Vân Tông phục mệnh.

Cấp 50-59:

- trọng trách thứ 1 : gặp mặt Hỗn láo lếu -> đi chiến trường Tống Kim (Sử dụng Tống kim chiêu thư mua ở Tiệp Tạp Hóa các thành thị hoặc mang lại Tương Dương -> mặt trận Tống Kim hoặc Chu Tiên Trấn -> chiến trường Tống kim), vào chiến trường (theo bên Tống) đạt 200 điểm tích luỹ rồi tảo về gặp mặt Hỗn Hỗn.

- trọng trách thứ 2 : lếu Hỗn hỏi bạn một số câu hỏi về chiến trường Tống Kim. Các bạn trả lời chính xác -> nhấp vào láo hỗn 1 đợt tiếp nhữa để nhận thưởng.

- trách nhiệm thứ 3 : Đến Lâm An hủy diệt thần bí sát thủ Tề Tức Phong (208,160) -> quay về chạm mặt Ngạo Vân Tông .Hoàn thành nhiệm vụ.

NHIỆM VỤ HOÀNG KIM PHỤ TUYẾN - TRUNG LẬP

Cấp 20-29:

- trọng trách thứ 1 : Đến Lâm An gặp gỡ Liễu nam giới Vân (171,190)-> đến Dương Châu gặp gỡ Giang duy nhất Tiêu (204,192) -> mang lại Tần Lăng (Phương Tường -> Tần Lăng) đánh Nhím Chúa (291,159).

- trách nhiệm thứ 2 : Giang tuyệt nhất Tiêu lại bảo chúng ta đến gặp mặt Lạc Thanh Thu ngơi nghỉ Dương Châu (211,195) -> đi tìm kiếm Bảo kê sống sòng bạc đãi Dương Châu (218,197). Hắn nói trường hợp hạ được bang công ty Lộ ngôi trường Thiên (250,179) ở ngoài thành phố Dương Châu đang xoá nợ đến Lạc Thanh Thu. Đánh bại lộ Trường Thiên quay về chạm mặt bảo kê xoá nợ đến Lạc Thanh Thu.

- nhiệm vụ thứ 3 : xoay về gặp gỡ Lạc Thanh Thu, Lạc Thanh Thu cho thấy thêm bảo kiếm đã bị các nhân đồ vật võ lâm tranh đoạt ở nước ngoài thành, hãy đi rước bảo tìm về. Chúng ta ra ngoại thành Dương Châu mang lại toạ độ (173/212) tiến công nhân vật dụng võ lâm. Quay về đưa bảo kiếm cho Lạc Thanh Thu, bảo tìm này là mang nhưng bạn đã chấm dứt nhiệm vụ.

Cấp 30-39:

- nhiệm vụ thứ 1 : gặp mặt Liễu nam giới Vân -> mang đến Phượng Tường chạm mặt chủ tiêu cục tuy nhiên Ưng (193,199) -> đến gặp gỡ A Ngưu ( 196,203) sống Phượng Tường hoàn thành nhiệm vụ.

- trách nhiệm thứ 2 : trên Thành Đô gặp mặt Hạ Lão phiên bản (376,316) -> Thục cương sơn (Dương Châu -> Thục cưng cửng Sơn) vượt mặt Hôi Hầu vương vãi (211,197). Quay về gặp Hạ Lão dứt nhiệm vụ.

- nhiệm vụ thứ 3 : Lên Côn Lôn Phái (Phượng Tường -> Long Môn Trấn -> Côn Lôn Phái) đánh 3 bà bầu Hà Đạo : Bích Ngọc (234,212), Như im (234,214), Tằng Mộng (236, 212). Sau khi thắng bọn chúng quay về chỗ Hà Lão phiên bản -> tới gặp mặt Liễu phái nam Vân xong nhiệm vụ.

Cấp 40-49:

- trọng trách thứ 1 : Liễu phái mạnh Vân yêu cầu chúng ta đi test sức sinh hoạt lôi đài (Thành Đô/Tương Dương/Dương Châu) để chứng tỏ bản lĩnh. (Bạn đến những thành này cùng với một người nghịch khác PT, chủ PT gặp Công Binh Tử để xin gia nhập lôi đài).

- nhiệm vụ thứ 2 : Sau khi thành công quay về gặp gỡ Liễu nam giới Vân -> đi tấn công Lôi đài một đợt nữa.

- trọng trách thứ 3 : gặp gỡ Liễu phái mạnh Vân -> cho Thành Đô chinh phục Du Sương Tân (421,304) -> quay về Lâm An tìm kiếm Liễu nam giới Vân phục mệnh.

Cấp 50-59:

- trách nhiệm thứ 1 : Liễu phái nam Vân yêu cầu chúng ta tham gia Tống Kim (Sử dụng Tống kim chiêu thư download ở Tiệp Tạp Hóa các thành thị hoặc mang đến Tương Dương -> mặt trận Tống Kim hoặc Chu Tiên Trấn -> mặt trận Tống kim) tiến công lấy 200 điểm tích luỹ (Đây là nhiệm vụ trung lập nên bạn cũng có thể theo hoặc Tống hoặc Kim).

- trách nhiệm thứ 2 : sau thời điểm thành công ở chiến trường quay về chạm chán Liễu nam giới Vân, ông ấy đã hỏi chúng ta 12 câu hỏi về chiến trường Tống Kim.

- nhiệm vụ thứ 3 : gặp Liễu nam giới Vân cho thấy Long tróc nã Vũ-> đến Đại Lý kiếm tìm Long tróc nã Vũ (216,185) trả thù, sau khi thắng lợi quay về kiếm tìm Liễu phái mạnh Vân phục mệnh.

NHIỆM VỤ HOÀNG KIM PHỤ TUYẾN - TÀ PHÁI:

Cấp 20-29:

- trọng trách thứ 1 : Vân Nhi bảo bạn đến Hà Lạc tiêu cục – Biện Kinh gặp gỡ Thác Bạt Hoài Xuyên (209,190) nhằm học hỏi. Hoài Xuyên nhờ chúng ta đến Đường Môn (Thành Đô -> Đường môn) đánh bại Hắc Diệp Hầu vương vãi (450,359), sau thời điểm đánh bại Hắc Diệp Hầu Vương tảo về chạm chán Hoài Xuyên xong xuôi nhiệm vụ .

- nhiệm vụ thứ 2 : Hoài Xuyên yêu mong bạn đi kiếm Trâu ngôi trường Cửu sống Thành Đô (392,318).

- nhiệm vụ thứ 3 : Đến Thẩm Phong ngơi nghỉ Dương Châu (210,192), ở chỗ này bạn phát hiện tại Thẩm Phong là một trong những binh sĩ Tống triều đưa dạng, ngay nhanh chóng một trận kịch chiến diễn ra (nếu bị Thẩm Phong giết mổ thì hoàn toàn có thể tìm trên Dương Châu (224/212) để tiếp tục), vượt qua hắn rồi xoay về gặp gỡ Thác BạcHoài Xuyên sống Biện kinh báo tin, kết thúc nhiệm vụ.

Cấp 30-39:

- trọng trách thứ 1 : Đến kiếm tìm Thác Bạt Hoài Xuyên, ông ta nhờ các bạn đến Vũ Di tô (Lâm An -> Long tuyền làng -> Ngũ độc giáo -> Vũ Di Sơn) làm thịt Hoàng Lang vương vãi (225,169), sau khi giết được Hoàng Lang vương vãi về chạm chán Hoài Xuyên.

- Nhiêm vụ thứ hai : Hoài Xuyên bảo chúng ta đên khu vực Lưu Uẩn Cổ (201,199) sinh hoạt Tương Dương -> quay về Thác bạc đãi Hoài Xuyên.

- trọng trách thứ 3 : Hoài Xuyên bảo các bạn đên chỗ Tuý Hán sống Lâm An (211,189) -> ra bên ngoài thành đánh Thi Nghi Sinh hiện ở Lâm An (211,211). Bắt được Thi Nghi Sinh con quay về chạm chán Hoài Xuyên phục mệnh với nhận món quà hoàng kim <áo phục hồi> điểm ghê nghiệm kế tiếp nói chuyện tiếp với Thác Bạt Hoài Xuyên để nhấn nhẫn hoàng kim.

Cấp 40-49:

- nhiệm vụ thứ 1 : Thác bạc đãi Hoài Xuyên bảo các bạn đến khu vực Lưu Uẩn Cổ ( 201/199) ngơi nghỉ Tương Dương khảo sát thực hư -> tham gia Lôi đài sinh sống Thành Đô/Tương Dương/Dương Châu.

- trách nhiệm thứ 2 : quay về chạm mặt Uẩn Cổ -> gặp gỡ Hoài Xuyên -> đánh chiến thắng lôi đài 1 lần nữa.

- trách nhiệm thứ 3 : Về chạm chán Thác Bạt Hoài Xuyên -> mang đến Tương Dương hạ cạnh bên Nguyễn Minh Viễn (222,200). Kết liễu Nguyễn Minh Viễn tảo về chạm mặt Hoài Xuyên dứt nhiệm vụ.

Cấp 50-59:

- trách nhiệm thứ 1 : bạn thấy mình chưa lập được nhiều chiến công nên hy vọng tham gia mặt trận Tống Kim mang 200 điểm tích luỹ. ( bạn theo Kim).

- trọng trách thứ 2 : sau khoản thời gian từ chiến trường quay về Thac Bac -> mang lại Thác bạc đãi Hoài Xuyên trả lời câu hỏi !.

- trách nhiệm thứ 3 : Đến Tương Dương giết hại Sử Thịnh Doãn (169,219) -> tảo về chạm chán Hoài Xuyên lĩnh thưởng, xong nhiệm vụ ..

Các vướng mắc liên quan mang đến bdkhtravinh.vn bdkhtravinh.vnVn, quý nhân sĩ vui mừng gửi thông tin về trang tín đồ Page hay liên hệ trực tiếp đến hotline 1900988961 để cảm nhận sự cung cấp tốt nhất.

qqlive| j88