Nghi cúng cơm vong

     
GIỚI THIỆU TU HỌC KINH SÁCH PHÁP ÂM Video NGHIÊN CỨU Các mảng khác HÌNH ẢNH
* Tang chủ tựu vì- Hồ quỳ - Niệm hương - Hiến hương.

Bạn đang xem: Nghi cúng cơm vong

- Khởi thân đảnh lễ tam … bái.BÀI TÁN VONG HỒN
VONG - a à á á á á a HỒN - ị ì à - á a VĂN - í i ì i - - á a a á a a à - ạ a TRIỆU - i í ì ì - - VĂN - a a TRIỆU - ạ a a THỈNH - i i ì ì à - - á - á a à a - ạ a LAI - i i í i i à - a á á á a - a a à á a à LÂM - i i - i i i
- Chuyên thân triệu thỉnh phục vọng lai lâm. Tang chủ thành tâm, thượng hương nghinh thỉnh.* HƯƠNG HUÊ THỈNH:- Nam mô nhứt tâm phụng thỉnh:Lạc Bang giáo chủ, y chánh trang nghiêm, tứ thập bát nguyện độ chúng sanh, Cửu phẩm Liên đài mong thoát hóa, Tiếp dẫn Đạo sư A Di Đà Phật, nguyện thùy từ lực, tiếp độ…- Duy Nguyện: Chơn linh bất muội, giác tánh thường minh, văn ngọc kệ dĩ ưu du, thính kim kinh nhi giải thoát. Nhất thỉnh, nhị thỉnh.

TAM á à THỈNH a à HƯƠNG a á á LINH a à a àà a á á a à LAI a à ạ ạ á LÂM.

THỌ á à THỬ a à HƯƠNG a á á HOA a à a à PHỔ à a á á a à CÚNG a à ạ ạ á DƯỜNG.

HƯƠNG á LINH á a à TỰ á a TẠI a à a à THÍNH ạ a á á a à KINH a à ạ ạ á VĂN.

DIỄN á à KINH VĂN BỒ TÁT á a a à ạ a MA à a á a á a HA í i ì i í i ì à a á a a a ạ ạ a TÁT.


- Nguyện độ Vong hồn quy bổn quốc, Cửu Liên Đài trực vãng Tây Phương.* Tang chủ lòng thành trà châm sơ tuần. Lễ nhị ... bái. Hồ quỳ ...- Từng nghe rằng:Mộc tùng tăng trưởng, thủy tự nguyên lưu, Ông Bà là gốc, Cha Mẹ là cành, Cháu Con là ngọn lá xanh, gốc thì biết dựa cành lại dưỡng nuôi.Nhứt bích đề hồ tô trược thế, bán bôi tô bạc tẩy trần tâm.* Tang chủ lòng thành trà châm nhị tuần. Lễ nhị ... bái.(Xuân nữ)- Từng nghe rằng:Huyết nhục tình thâm của Cha (Mẹ) hiền, Cha (Mẹ) còn hạnh phúc thật tràn đầy, thế giới kỳ quan không sánh kịp, tình thương của Cha (Mẹ) ngút trời mây, Cha (Mẹ) là một vị thiên thần luôn che chở, là một vị anh hùng luôn ngang dọc giữa trận địa của cuộc đời, người là nụ cười của hạnh phúc, thuở sanh tiền Cha (Mẹ) đã từng vật lộn với bao hoàn cảnh trái ngang giữa cuộc đời giông gió, để Cha làm lụng kiếm tiền về mua từng bát gạo lo cho các con, miễn sao các con vui sống, bao nhiêu đó thôi là Cha (Mẹ) đủ vui rồi, dẫu, dẫu mai đây dù Cha có mãn phần thì cũng ngậm cười nơi chín suối.Tử y tùy niệm chí, ngọc phạn tự nhiên lai, hiếu thân húy Tịnh Độ, hiệp chưởng lễ Như Lai.- Ngậm ngùi chan chứa lệ châu xa, Ấp ủ tâm tư nhớ Cha (Mẹ) già, Bóng dáng Phụ (Mẫu) thân tìm đâu thấy, Tình thương của Cha (Mẹ) kiếm đâu ra, Đây bát cơm đấy nặng ước mong, Cha (Mẹ) ơi! Đây ngọc với đấy lòng, Đây tình còn động trong thương nhớ, Ơn nghĩa sanh thành chưa trả xong, Cơm canh dưa muối chứng lòng son, Dâng cúng vong linh mất như còn, Cõi thế đặng về thăm gia tộc, Âm cung thoát khỏi cảnh bà con. Đêm nằm thương nhớ tương sầu lụy, Ngày lại ngắm trong dạ héo hon, Sống chết cõi đời ai tránh khỏi, Một người siêu độ hưởng vinh hoa. Dương cảnh âm cung tuy khác cõi, Biết tu rồi cùng hội một nhà, Phụ Mẫu ân thâm chung hữu biệt, Phu thê nghĩa trọng giới phân ly, Nhân tình tợ điểu đồng lâm túc, Đại hạn lại thời các tự phi.- Hỡi ơi! Nước biển mênh mông không đong đầy tình Me, Mây trời lồng lọng không phủ kín công Cha!Hương linh ơi! Hồi tưởng lại công sanh thành dưỡng dục, cái nặng của sự dưỡng nuôi, Cha (Mẹ) đã không ngại tuyết sương. Không nại hà mưa nắng, thắt bụng, buộc lòng sầu não với lẽ có không, buồn vui trong cơn suy thạnh, cấu xé giành giựt với thời gian. Chẳng quãng đại tự thân bằng trọng chướng, bù đắp áo cơm bằng lệ nóng đắng cai, ấp ủ đau thương, trong dạ dày tục lụy, dãi dầu với nắng hạ mưa đông, tắm mình trong hai sương một nắng, để tìm kiếm từng hạt gạo củ khoai, nuôi cho đàn con nên vóc nên hình.Than ôi! Những nghĩ tưởng trăng tròn đẹp mãi, hoa nỡ chẳng tàn, ánh bình minh chói rọi giữa nhân gian tình Phụ tử (Mẫu tử) nồng nàn tươi thắm mãi. Lúc tuổi trẻ vui vầy câu thân ái, bước chung vui hát khúc tình ca, ước mong sao được sống đến ngày già, cho trọn vẹn cuộc đời vui hạnh phúc. Nhưng than ôi! Số mạng vô thường đà đến lúc, giã từ nhau trong một phút ra đi. Rồi từ đây vắng bóng Phụ thân (Mẫu thân) con đâu còn thấy nữa hỏi han đôi lời, suối vàng Cha (Mẹ) đã xa chơi, dương trần con trẻ chuỗi đời bơ vơ.* Tang chủ lòng thành trà châm tam tuần. Lễ nhị ... bái. Hồ quỳ ...

Xem thêm: Bên Trong Thế GiớI CủA NhữNg Bộ LạC Nguyên ThủY ở RừNg Amazon

- Cha ơi! (Mẹ ơi) đây bát cơm đầy nặng ước mong. Cha ơi! (Mẹ ơi) đây ngọc với đây lòng, Đây tình còn đọng trong thương nhớ, Ơn nghĩa sinh thành con trả chưa xong.- Hương linh ơi! Của đời muôn thứ khó đem theo, đem theo chỉ tại nghiệp gieo tự mình, vô thường chợt đến thình lình mới hay, kiếp sống là bóng hình chiêm bao. Hương linh ơi! Sắc không, không sắc là lẽ vô thường, việc tử sanh, sanh tử nào ai tránh khỏi, dù có lớn lao như Trời với Đất, mà còn thành, trụ, hoại, không, phút nhỏ nhoi nọ xác thân phàm, sao tránh khỏi được sanh, già, bệnh, chết của cuộc đời. Vậy hôn muốn đặng siêu thăng, thì hồn phải sám hối ăn năng lỗi mình, quy y Tam Bảo cầu xin, nương nhờ bóng mát đêm thanh trở về. Hương linh quy y Phật bất đọa Địa ngục, hương linh quy y Pháp bất đọa Ngạ quỷ, hương linh quy y Tăng bất đọa Bàng sanh.Hương linh ơi! Biển khổ mênh mông sống ngập trời, Khách trần chèo chống giữa mù khơi, Thuyền ai ngược gió ai xuôi gió, Quanh quẩn cùng trong biển khổ thôi!* Tang chủ kiền thành cúc cung tấn phạn.- Cha hiền ơi, đây bát cơm đầy chúng con thành tâm kính cẩn dâng lên, Cha hiền ơi, đây ngọc với đây lòng. Đây ân đức sanh thành nuôi dưỡng chăm lo cho các con còn mang nặng, đây nghĩa sanh thành làm sao các con trả cho xong.- Cúi đầu đảnh lễ Hương linh dâng phạn.Nẳng mồ tát phạ đác tha nga đa, phạ lồ chỉ đế. Án tam bạt ra, tam bạt ra hồng.(3 lần).Niệm Phật A Đi Đà.Tâm bất i ì i loạn í i i i ì i ì ị í i.Tín hạnh nguyện tha thiết aDứt niệm sẽ hồi quang ưTín hạnh nguyện tha thiết.Dứt niệm sẽ hồi quang ư.Hương linh ơi, Ta Bà là nơi chỗ tựa nương, cũng như quán trọ ở ven đường, mỗi người là khách dừng chân tạm, rồi sẽ đi về chốn viễn phương.

Nẳng mồ tô rô bà da, đác tha nga đa da, đát điệt tha. Án tô rô, tô rô, bác ra tô rô, bác ra tô rô, ta bà ha.(3 lần).

Án nga nga nẳng tam bà, phạ phiệt nhựt ra hồng.(3 lần).

“Nam trở” Thôi đừng luyến tiếc cõi hồng trần, việc ấy hôm nay đã đến gần. Xin hãy nương về nơi cõi Phật, sen vàng chín phẩm độ hồn linh.(Đọc điệp … xong)- Phước lưu Tang chủ lợi cập Hương linh dĩ kim ngân phần hóa.* TỤNGCHÚ VÃNG SANH- Nẳng mồ a di đá bà dạ, đá tha già đá dạ, đá địa dạ tha, a di lị đô bà tỳ, a di lỵ đá tất đam bà tỳ, a di lỵ đá tỳ ca lan đế, a di lỵ đá tỳ ca lan đá, già di nhị già già na, chỉ đá ca lệ ta bà ha.* Tang chủ lòng thành trà châm hậu thực. Lễ nhị ... bái.

NGUYỆN á à SANH a à TÂY a á á PHƯƠNG a à a à TỊNH à a á á a à ĐỘ a à ạ ạ á TRUNG.