Một số được viết bằng 2006 chữ số 7

     


*

*
Tin tức/(Trường tiểu học Lương Phong 2)/TIN CHUYÊN MÔN/

Bài thi số 3: Đi tìm kho báu3.1.

Bạn đang xem: Một số được viết bằng 2006 chữ số 7

An hỏi Bình: “Bây tiếng là mấy giờ”. Bình đáp: “Thời gian trường đoản cú lúc bước đầu ngày đến bây giờ bằng 1/5 thời gian từ bây giờ đến không còn ngày”. Hỏi hiện nay là mấy giờ?Đáp án: 4 Giải:“Thời gian từ bỏ lúc bắt đầu ngày đến bây giờ bằng 01/05 thời gian từ hiện giờ đến không còn ngày” tức là thời gian trường đoản cú lúc bắt đầu ngày đến hiện nay bằng 1/6 ngàyBây giờ đồng hồ là: 24 : 6 = 4 (giờ)


3.2. bố số bao gồm tổng là 62,2. Tổng của số thiết bị nhất cùng số máy hai là 53,15. Số thứ cha kém số thiết bị nhất là 6,85. Search số sản phẩm hai.Đáp án: 37,253.3. Điền số tương thích vào khu vực chấm: 4 hm 2m = …Đáp án: 0,4023.4. lúc viết thêm vào bên trái số 59 một chữ số cùng bên buộc phải hai chữ số ta được một số lớn độc nhất vô nhị có 5 chữ số không giống nhau chia hết mang lại 5 với 9. Kiếm tìm số có 5 chữ số không giống nhau đó.Đáp án: 75960 Giải:Vì là số lớn nhất có 5 chữ số khác biệt chia hết cho 5 cùng 9 đề xuất số đó phải có chữ số tận cùng là 0Ta có: 5 + 9 + 0 = 13Nếu chữ số hàng chục ngàn là 8 thì: 8 + 13 = 22. Suy ra: Chữ số hàng chục là chữ số 5 (loại vì trùng với chữ số 5 làm việc hàng nghìn)Suy ra: Chữ số hàng chục nghìn là 7Suy ra: Chữ số hàng chục là 6Số đề xuất tìm là: 75960

3.5. Một hình chữ nhật bao gồm chiều dài 9dm2cm, chiều rộng yếu chiều dài 21cm. Hỏi chu vi hình chữ nhật đó là bao nhiêu mét?Đáp án: 3,263.6. Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài 18m, chiều rộng bởi 2/3 chiều dài. Tính diện tích mảnh vườn đó.Đáp án: 2163.7. search số nhỏ tuổi nhất biết số đó phân chia hết đến 4 với 9 nhưng phân chia cho 5 dư 2.Đáp án: 112323.8. kiếm tìm số có cha chữ số tất cả chữ số hàng trăm là 7, biết số đó phân tách cho 2 dư 1, phân chia 5 dư 3 nhưng chia hết mang lại 9.Đáp án: 8733.9. Tổng tía số là 588. Sau khi chuyển từ bỏ số máy nhất quý phái số sản phẩm công nghệ hai 24 solo vị, sang trọng số thứ ba 36 đơn vị và gửi từ số trang bị hai lịch sự số thứ cha 20 đơn vị thì số đồ vật nhất bằng 2/5 số máy hai và bằng 2/7 số sản phẩm ba. Search số vật dụng hai.Đáp án: 206 Giải: khi chuyển một vài đơn vị giữa những số thì tổng vẫn không đổiTheo bài xích ra ta tất cả sơ đồ:Số trang bị nhất: !-----!-----!Số lắp thêm hai: !-----!-----!-----!-----!-----!Số lắp thêm ba: !-----!-----!-----!-----!-----!-----!-----!Tổng số phần bằng nhau giữa các số là: 2 + 5 + 7 = 14 (phần) Số lắp thêm hai là: 588 : 14 x 5 - 24 + 20 = 206

3.10. Tổng nhị số là 28,12. Nếu gấp số lắp thêm hai lên 2 lần và giữ nguyên số trang bị nhất thì tổng hai số lúc này là 36,52. Tra cứu số thứ nhất.Đáp án: 19,723.11. Tổng của 124,2 và 27,91 hơn hiệu của bọn chúng là bao nhiêu?Đáp án: 55,823.12. Viết số thích hợp vào vị trí chấm: 8 ha 5m2.Đáp án: 80005


Bài thi số 3: 12 nhỏ giáp3.1. Biết 10,4 lít dầu cân nặng 7,904kg. Hỏi bao gồm bao nhiêu lít dầu trường hợp lượng dầu đó trọng lượng 10,64kg?Đáp án: 143.2. có bao nhiêu số có 3 chữ số mà lại chữ số hàng 1-1 vị của các số đó là 8?Đáp án: 903.3.

Xem thêm: Phần Mềm Làm Mát Điện Thoại Iphone Tốt Nhất Hiện Nay, Hướng Dẫn Ứng Dụng Cách Làm Mát Cho Iphone

Điền số thích hợp vào vị trí chấm: 3,175 tấn + 295kg + 17,25 tạ = … yến.Đáp án: 519,53.4. hai kho thóc chứa tất cả 388 tạ thóc. Người ta xuất nghỉ ngơi kho A đi 15 tạ thóc và nhập thêm 32 tạ thóc vào kho B thì số thóc kho A bởi 2/3 số thóc kho B. Hỏi lúc đầu kho A tất cả bao nhiêu tạ thóc?Đáp án: 1773.5. Hiệu 29,72 - 1,794 là …Đáp án: 27,9263.6. Hiệu thân số thứ bố và số máy hai là 128. Biết số sản phẩm nhất vội 1,5 lần số sản phẩm công nghệ hai với bằng 1/2 số thiết bị ba. Tìm kiếm số trang bị hai.Đáp án: 64 Giải: Ta có: 1,5 lần = 3/2 Theo bài bác ra ta có sơ đồ:Số trang bị nhất: !-----!-----!-----!Số trang bị hai: !-----!-----!Số trang bị ba: !-----!-----!-----!-----!-----!-----!Hiệu số phần bằng nhau giữa số thứ cha và số thứ hai là: 6 - 2 = 4 (phần) Số sản phẩm hai là: 128 : 4 x 2 = 64 3.7. Một xe hơi chở được 4,75 tấn hàng, từng bao hàng trọng lượng 50kg. Hỏi xe xe hơi chở được từng nào bao hàng?Đáp án: 953.8. một số trong những được viết bằng 2003 chữ số 7. Hỏi phải cộng thêm vào số đó ít nhất bao nhiêu đơn vị để được một vài chia hết mang lại 35?Đáp án: 28 Giải:Một số được viết bằng 2003 chữ số 7. Suy ra: Số vẫn cho phân chia hết đến 7 Ta có: 7 x 5 = 35. Suy ra: nếu như số buộc phải tìm phân chia hết đến 5 thì sẽ chia hết cho 35Để phân chia hết đến 5 thì chữ số tận cùng bởi 0 hoặc bởi 5Vì chữ số tận thuộc của số đã cho rằng 7 nên bắt buộc thêm vào số đang cho một trong những chia hết mang đến 7 tất cả hàng đơn vị chức năng bằng 3 hoặc bởi 8Số nhỏ xíu nhất phân chia hết mang đến 7 tất cả chữ số tận thuộc là 3 hoặc 8 là số: 7 x 4 = 28Vậy: yêu cầu thêm vào số đó 28 đơn vị để được số chia hết mang lại 35 3.9. một vài được viết bằng 2006 chữ số 7. Hỏi phải cộng thêm vào số đó tối thiểu bao nhiêu đơn vị chức năng để được một vài chia hết cho 63?Đáp án: 7 Giải:Một số được viết bằng 2006 chữ số 7. Suy ra: Số sẽ cho chia hết cho 7 Ta có: 7 x 9 = 63. Suy ra: nếu như số bắt buộc tìm phân chia hết mang lại 9 thì sẽ phân chia hết mang đến 63Tổng các chữ số của số đã cho là: 2006 x 7 = 14042Ta có: 1 + 4 + 0 + 4 + 2 = 11. Số 14042 tất cả tổng những chữ số là 11, nếu có thêm 7 đơn vị thì được tổng là 18 chia hết cho 9 Vậy: yêu cầu thêm vào số kia 7 đơn vị chức năng để được số phân tách hết cho cả 7 cùng 9 (chia hết mang đến 63) 3.10. Tích 2 x 12 x 22 x … x 92 bao gồm tận cùng là chữ số …Đáp án: 43.11. tìm kiếm số tự nhiên a mập nhất, làm thế nào để cho 4 x a 3.12. Tính: 56,24 + 75,06 x 4,8 - 6,15 x 13,6 = …Đáp án: 332,8883.13. Tổng của 2,75 với 0,7 là …Đáp án: 3,453.14. Tổng của 21,7; 1,29 và 3,325 là …Đáp án: 26,3153.15. Tổng cha số là 780. Số vật dụng hai vội rưỡi số đồ vật nhất, số thứ ba bằng 5/2 số sản phẩm nhất. Search số trang bị ba.Đáp án: 390 Giải:Ta có: vội rưỡi = 3/2 Theo bài bác ra ta bao gồm sơ đồ:Số trang bị nhất: !-----!-----!Số vật dụng hai: !-----!-----!-----!Số sản phẩm ba: !-----!-----!-----!-----!-----!Tổng số phần đều bằng nhau là: 2 + 3 + 5= 10 (phần) Số thứ ba là: 780 : 10 x 5 = 390 3.16. tổng cộng đo chiều nhiều năm của tía tấm vải là 224m. Nếu cắt 3/7 tấm vải đồ vật nhất,1/5 tấm vải trang bị hai cùng 2/5 tấm vải vóc thứ ba thì phần sót lại của cha tấm vải vóc dài bằng nhau. Tính chiều lâu năm tấm vải sản phẩm công nghệ nhất?Đáp án: 84Giải:Tấm vải thứ nhất còn lại: 1 - 3/7 = 4/7 (tấm vải) Tấm vải sản phẩm hai còn lại: 1 - 1/5 = 4/5 (tấm vải)Tấm vải thứ cha còn lại: 1 - 2/5 = 3/5(tấm vải)Theo bài ra ta có: 4/7 tấm vải thứ nhất = 4/5 tấm vải sản phẩm hai = 3/5 tấm vải lắp thêm ba12/21 tấm vải trước tiên = 12/15 tấm vải đồ vật hai = 12/20 tấm vải trang bị baTổng số phần đều nhau là: 21 + 15 + 20 = 56 (phần)Chiều lâu năm tấm vải thứ nhất là: 224 : 56 x 21 = 84 (m) 3.17. Trên phiên bản đồ tất cả tỉ lệ xích 1 : 1500, một mảnh đất hình chữ nhật bao gồm chiều dài 4cm, chiều rộng lớn 3cm. Hỏi trên thực tiễn diện tích của mảnh đất đó là từng nào héc-ta?Đáp án: 0,27Giải:Chiều dài thực tế là: 4 x 1500 = 6000cmChiều rộng thực tiễn là: 3 x 1500 = 4500cmDiện tích mảnh khu đất đó là: 6000 x 4500 = 27000000 (cm2) Đổi 27000000cm2= 0,27ha 3.18. Trung bình cộng của cha số là 14. Số sản phẩm nhất là 12,8; số đồ vật hai là 4,74. Search số máy ba.Đáp án: 24,463.19. Viết số tự nhiên nhỏ nhất trong những số chỉ có có các chữ số 7 và phân chia hết mang lại 9.Đáp án: 777777777 Giải:9 x 7 = 63 (chia hết mang đến 9) 3.20. Vòi trước tiên chảy đầy hồ sau 2 giờ. Vòi lắp thêm hai tất cả sức chảy bởi 1/3 vòi lắp thêm nhất. Vòi thiết bị ba gỡ hết hồ đầy nước trong 4 giờ. Nếu 2/5 hồ đã có nước, tín đồ ta mở đồng thời 3 vòi vĩnh thì sau … tiếng hồ đã đầy nước? (Nhập hiệu quả dưới dạng phân số về tối giản).Đáp án: 36/55

qqlive| j88