Một hình tam giác có độ dài đáy

     

Tính diện tích hình tam giác có:a) Độ lâu năm đáy là 8cm và chiều cao là 6cm.b) Độ lâu năm đáy là 2,3dm và chiều cao là 1,2dm.Tính diện tích s tam giác.

Bạn đang xem: Một hình tam giác có độ dài đáy


Tính diện tích hình tam giác có:

a) Độ nhiều năm đáy là 8cm và độ cao là 6cm.

b) Độ lâu năm đáy là 2,3dm và độ cao là 1,2dm.

Phương pháp giải:

Muốn tính diện tích s hình tam giác ta rước độ nhiều năm đáy nhân với chiều cao (cùng một đơn vị chức năng đo) rồi phân tách cho 2.

Xem thêm: Không Nên Cho Chó Ăn Gì Cùng 10 Loại Thực Phẩm Nguy Hiểm, Chó Thích Ăn Gì Nhất

Lời giải bỏ ra tiết:

a) diện tích hình tam giác là:

(dfrac8 imes 62=24 ;(cm^2))

b) diện tích s hình tam giác là:

(dfrac2,3 imes 1,22= 1,38 ;(dm^2)) 


Tính diện tích s hình tam giác có:

a) Độ dài đáy là 5m và độ cao là 24dm;

b) Độ lâu năm đáy là 42,5m và chiều cao là 5,2m.

Phương pháp giải:

Muốn tính diện tích s hình tam giác ta rước độ dài đáy nhân với chiều cao (cùng một đơn vị đo) rồi chia cho 2.

Lời giải đưa ra tiết:

a) Đổi (5m = 50dm)

Diện tích tam giác kia là:

(displaystyle 50 imes 24 over 2 = 600,left( dm^2 ight))

b) diện tích s tam giác kia là: 

(displaystyle 42,5 imes 5,2 over 2 = 110,5,left( m^2 ight))

bdkhtravinh.vn


*
Bình luận
*
phân chia sẻ
Bài tiếp theo
*

*
*
*

*
*

vụ việc em gặp mặt phải là gì ?

Sai thiết yếu tả Giải cạnh tranh hiểu Giải không đúng Lỗi khác Hãy viết chi tiết giúp bdkhtravinh.vn


Cảm ơn chúng ta đã thực hiện bdkhtravinh.vn. Đội ngũ cô giáo cần cải thiện điều gì để chúng ta cho nội dung bài viết này 5* vậy?

Vui lòng nhằm lại tin tức để ad hoàn toàn có thể liên hệ với em nhé!


*

Đăng cam kết để nhận giải thuật hay với tài liệu miễn phí

Cho phép bdkhtravinh.vn giữ hộ các thông báo đến các bạn để nhận thấy các giải mã hay tương tự như tài liệu miễn phí.

qqlive| j88