Mình cùng nhau đóng băng sheet

     
Upgrade to lớn bdkhtravinh.vn PRO.","secondaryMixer":"Download PDF including parts Pro feature","bucket":"https://bdkhtravinh.vn/static/bdkhtravinh.vn/scoredata","json":"id":6768869,"vid":11318190,"dates":"revised":1653471084,"secret":"5626ec7d46","permalink":"https://bdkhtravinh.vn/user/38073383/scores/6768869","custom_url":"https://bdkhtravinh.vn/user/38073383/scores/6768869","format":"0","has_custom_audio":0,"metadata":"title":"Mình cùng cả nhà Đóng Băng","subtitle":"","composer":"Orignal Composer: Thùy Chi Piano Version Composer: Luke Hoper","poet":"","pages":3,"measures":61,"lyrics":0,"chordnames":0,"keysig":7,"duration":214,"dimensions":"210x297","parts":<"part":"name":"Piano","program":"0">,"render_vector":true,"comments":<>,"score_id":6768869,"urls":"space":"https://bdkhtravinh.vn/static/bdkhtravinh.vn/scoredata/g/7591f2de98f340cf3c1d102403224f034cadbfd8/space.jsonp?revision=1621041245&no-cache=1668418603","image_path":"https://bdkhtravinh.vn/static/bdkhtravinh.vn/scoredata/g/7591f2de98f340cf3c1d102403224f034cadbfd8/","media":<>,"sendEvents":true,"pianoKeyboard":"enabled":true,"hasAccess":false,"pianoRoll":"enabled":true,"hasAccess":true,"resourcesUrl":"https://bdkhtravinh.vn/static/public/img/bdkhtravinh.vn/piano_roll","feedbackUrl":"https://bdkhtravinh.vn/groups/improving-bdkhtravinh.vn-com/discuss/5029644","forceShow":false}},"search":"value":"","notifications":"countNew":0,"data":<>,"flashMessage":null,"telemetry":"trackingId":0,"set_order_options":<"name":"Custom","value":0,"name":"Title","value":1,"name":"Date uploaded (newest first)","value":2,"name":"Date uploaded (oldest first)","value":3,"name":"View count","value":4,"name":"Rating","value":5>,"page":{"template":"module":"score","controller":"view","action":"index","isUgOffice":0,"isOuterMarkupDisabled":false,"experiments":"variations":"2295":2,"2373":1,"2391":1,"2436":1,"2454":2,"2462":2,"closed_experiments":<>,"data":{"score":"id":6768869,"title":"Mình với mọi người trong nhà Đóng Băng - Thùy Chi","file_score_title":"Mình với mọi người trong nhà Đóng Băng","subtitle":"","description":"Solo","can_manage_score":false,"parts":1,"parts_names":<"Piano">,"thumbnails":"small":"https://bdkhtravinh.vn/static/bdkhtravinh.vn/scoredata/g/7591f2de98f340cf3c1d102403224f034cadbfd8/score_0.png

Bạn đang xem: Mình cùng nhau đóng băng sheet

180x252?no-cache=1653471084&bgclr=ffffff","medium":"https://bdkhtravinh.vn/static/bdkhtravinh.vn/scoredata/g/7591f2de98f340cf3c1d102403224f034cadbfd8/score_0.png
300x420?no-cache=1653471084&bgclr=ffffff","large":"https://bdkhtravinh.vn/static/bdkhtravinh.vn/scoredata/g/7591f2de98f340cf3c1d102403224f034cadbfd8/score_0.png

Xem thêm: Cách Lắp Đặt Máy Bơm Tăng Áp Mini

500x660?no-cache=1653471084&bgclr=ffffff","original":"https://bdkhtravinh.vn/static/bdkhtravinh.vn/scoredata/g/7591f2de98f340cf3c1d102403224f034cadbfd8/score_0.png?no-cache=1653471084","share":"publicUrl":"https://bdkhtravinh.vn/user/38073383/scores/6768869","embedUrl":"https://bdkhtravinh.vn/user/38073383/scores/6768869/embed","url":"https%3A%2F%2Fbdkhtravinh.vn%2Fuser%2F38073383%2Fscores%2F6768869","title":"M%C3%ACnh+C%C3%B9ng+Nhau+%C4%90%C3%B3ng+B%C4%83ng+-+Th%C3%B9y+Chi","isShowSecretUrl":false,"user":"id":38073383,"name":"middle2202","url":"https://bdkhtravinh.vn/user/38073383","image":"https://bdkhtravinh.vn/static/bdkhtravinh.vn/userdata/avatar/default.jpg
150x150?cache=0","is_pro":false,"is_staff":false,"is_moderator":false,"cover_url":"https://bdkhtravinh.vn/static/bdkhtravinh.vn/userdata/cover/7/6/e/38073383.jpg?cache=0","date_created":1617283068,"is_publisher":false,"_links":"self":"href":"https://bdkhtravinh.vn/user/38073383","url":"https://bdkhtravinh.vn/user/38073383/scores/6768869","duration":"03:34","composer_name":"Orignal Composer: Thùy Chi Piano Version Composer: Luke Hoper","pages_count":3,"date_created":1620877393,"date_updated":1653471084,"favorite_count":28,"comments_count":2,"instruments":<"name":"Piano","url_to_search":"/sheetmusic/piano","count":1>,"hits":1590,"is_draft":false,"processing":"ready","revisions_count":1,"revision_id":11318190,"has_custom_video":false,"has_custom_audio":false,"is_private":0,"is_origin":false,"is_public_domain":false,"truncated_description":"Lyrics: Mình cùng nhau ngừng hoạt động trước giây phút chúng ta chia xa Thời học sinh lướt qua cấp tốc như giấc mơ không Read more","instrumentations":<"url_to_search":"/sheetmusic/solo","id":114,"name":"Solo","parent_id":0,"weight":0,"is_active":1,"is_auto":1,"uri":"solo">,"rating":"rating":4.75,"count":17,"count_to_visible":0,"stats":<"rating":5,"count":14,"rating":3,"count":1,"rating":4,"count":2>,"user_rating":null,"abusive_ban_time":null,"abusive_ban_time_remain":null,"publisher":null,"is_official":false,"body":"Lyrics: Mình thuộc nhau đóng băng trước giây phút chúng ta chia xa Thời học sinh lướt qua nhanh như niềm mơ ước không trở lại Mình bắt buộc trải qua Bạn chớ khóc mà Bọn mình đang lớn, đã đi bên trên những tuyến phố mới Là chưa hôm nào đến lớp sớm như hôm nay Trời nắng nóng nhẹ, êm đềm, gió lay Là cảm xúc khó nói chỉ biết quan sát ngẩn ngơ Níu tà áo dài bay bay Sẽ rất bi ai và vẫn hẫng hụt Sau hôm nay ta phương pháp xa rồi Đến khi nào được thêm 1 lần Chở nhau khoan thai trên loại xe đạp Mình thuộc nhau đóng băng trước giây phút chúng ta chia xa Để mình được sống trọn vẹn phút chốc thiêng liêng thời gian này Để nhớ là lãng Để đừng phai nhạt Để lần cuối ta với mọi người trong nhà sẽ kéo dãn dài mãi mãi Mình cùng nhau ngừng hoạt động trước giây phút họ chia xa Thời học sinh lướt qua cấp tốc như giấc mơ không trở lại Mình đề nghị trải qua Bạn đừng khóc mà Bọn mình đang lớn, sẽ đi bên trên những tuyến đường mới Bạn ơi... Bạn tất cả nhớ đến lúc lớp chợt bị kiểm tra Một đứa học, nói cả bọn, chép luôn Rồi có nhớ cho lúc lỡ trốn học tập vài hôm Sáng ra, đi xem phim, bao cả rạp Sẽ rất bi lụy và sẽ hẫng hụt Sau lúc này ta cách xa rồi Đến khi nào được thêm một lần Chở nhau đàng hoàng trên dòng xe đạp Mình cùng nhau đóng băng trước giây phút họ chia xa Để bản thân được sinh sống trọn vẹn giây khắc thiêng liêng cơ hội này Để đừng quên lãng Để chớ phai nhạt Để lần cuối ta cùng cả nhà sẽ kéo dãn mãi mãi Mình thuộc nhau ngừng hoạt động trước giây phút chúng ta chia xa Thời học viên lướt qua nhanh như giấc mơ không trở lại Mình phải trải qua Bạn chớ khóc mà Bọn mình đã lớn, đã đi bên trên những tuyến đường mới Bạn ơi... Mình thuộc nhau ngừng hoạt động trước giây phút bọn họ chia xa Thời học viên lướt qua cấp tốc như giấc mơ không trở lại Mình buộc phải trải qua Bạn đừng khóc mà Bọn mình vẫn lớn, vẫn đi bên trên những con đường mới Bạn ơi... Credit: Original song composer: Thùy Chi Piano version: Luke Hoper","tags":<>,"is_downloadable":1,"is_blocked":false,"license":"all-rights-reserved","instrumentation_id":114,"is_original":false,"measures":61,"keysig":"D♭ major, B♭ minor","license_id":9,"license_version":"4.0","song_name":"Mình bên nhau Đóng Băng","artist_name":"Thuỳ Chi","complexity":1,"_links":"self":"href":"https://bdkhtravinh.vn/user/38073383/scores/6768869","sets":<"url":"/user/45404414/sets/5186813","title":"Mình với mọi người trong nhà đóng băng">,"groups":<>,"comments":{"comments":<"id":"6735375","score_id":"6768869","user_id":"40581236","date_created":"1653565458","date_updated":"1653565458","body":"...","parent_id":0,"thread":"00001/","annotation_page":"-1","annotation_axis_x":"","annotation_axis_y":"","annotation_width":"","annotation_height":"","source_id":"1","likes_count":"0","is_deleted":false,"is_liked":false,"user_name":"laminhphuc251","user_uri":"","date_avatar_updated":"0","status":"1","is_pro":null,"date":"May 26, 2022","html":"...","raw":"...","access":"can_delete":false,"can_edit":false,"can_reply":false,"url":"https://bdkhtravinh.vn/user/40581236/scores/6768869#comment-6735375","user_url":"https://bdkhtravinh.vn/user/40581236","user":"id":"40581236","is_author":false,"url":"https://bdkhtravinh.vn/user/40581236","name":"laminhphuc251","avatar_url":"https://bdkhtravinh.vn/static/bdkhtravinh.vn/userdata/avatar/default.jpg
100x100?cache=0","is_pro":false,"is_staff":false,"is_moderator":false,"annotation":null,{"id":"6324491","score_id":"6768869","user_id":"32238218","date_created":"1640058635","date_updated":"1640058635","body":"I love it","parent_id":0,"thread":"00000/","annotation_page":"-1","annotation_axis_x":"","annotation_axis_y":"","annotation_width":"","annotation_height":"","source_id":"1","likes_count":"0","is_deleted":false,"is_liked":false,"user_name":"dangthanhnam0","user_uri":"","date_avatar_updated":"0","status":"1","is_pro":null,"date":"Dec 20, 2021","html":"I love it","raw":"I love it","access":"can_delete":false,"can_edit":false,"can_reply":false,"url":"https://bdkhtravinh.vn/user/32238218/scores/6768869#comment-6324491","user_url":"https://bdkhtravinh.vn/user/32238218","user":{"id":"32238218","is_author":false,"url":"https://bdkhtravinh.vn/user/32238218","name":"dangthanhnam0","avatar_url":"https://bdkhtravinh.vn/static/bdkhtravinh.vn/userdata/avatar/default.jpg
qqlive| j88