Máy tính bỏ túi tiếng anh là gì

     

calculator là phiên bản dịch của "Máy tính quăng quật túi" thành giờ đồng hồ Anh. Câu dịch mẫu: Vị giác xếp sau cuối Vị giác có tốc độ giống laptop bỏ túi ↔ và then you have poor old taste, which is lượt thích barely the throughput of a pocket calculator.


*

*

Một trong những sản phẩm được biết đến nhiều độc nhất vô nhị là những máy tính quăng quật túi, được bước đầu sản xuất từ trong năm 1968.

Bạn đang xem: Máy tính bỏ túi tiếng anh là gì


Điều này được chấp nhận cho các thiết bị như máy tính quăng quật túi, cỗ xử lý biểu hiện số và những thiết bị chuyên dụng khác.
This is acceptable for debdkhtravinh.vnces such as desk calculators, digital signal processors, & other specialized debdkhtravinh.vnces.
Công nghệ này rất đối chọi giản, và đã được dịch vụ thương mại hóa tự lâu, đang đi tới các đồ vật như đồng hồ biết nói xuất xắc máy tính bỏ túi biết nói.
The giải pháp công nghệ is very simple lớn implement, và has been in commercial use for a long time, in debdkhtravinh.vnces lượt thích talking clocks & calculators.
Thước loga được rất nhiều thế hệ kỹ sư và hầu như công nhân chuyên nghiệp hóa cần toán nhiều thực hiện từ lúc đó, cho tới khi có phát minh sáng tạo máy tính quăng quật túi.
Slide rules were used by generations of engineers & other mathematically involved professional workers, until the invention of the pocket calculator.
Một thành phầm máy tính vứt túi đa mục đích được thiết kế theo phong cách và tiếp thị bởi hãng apple Inc. Cùng với giao diện người dùng bằng screen cảm ứng, iPod cảm biến 5 đã kế tục iPod Touch núm hệ sản phẩm 4.
An all-purpose pocket computer designed and marketed by táo khuyết Inc. With a touchscreen-based user interface, it succeeded the 4th-generation iPod Touch.
Ngày nay, những kỹ năng đó hoàn toàn vô dụng vị vì bất kỳ tên đần nào cũng hoàn toàn có thể tính được phép nhân cùng với tám chữ số một cách đúng đắn và ngay lập tức với máy tính quăng quật túi.
Today, though, those skills are utterly useless because any idiot can now multiply eight-digit numbers accurately & instantly with a pocket calculator.

Xem thêm: Cách Tag Nhiều Hơn 20 Người Trên Facebook, 404 Not Found


Trong hầu hết ngày trước khi có máy tính bỏ túi, những số lượng mà số đông các chuyên gia cần đến nhân bdkhtravinh.vnên cấp dưới ngân hàng, những hãng bảo hiểm, thuyền trưởng, kỹ sư được kêu gọi để tra cứu số đông sách đầy rất nhiều bảng biểu những con số.
In the days before pocket calculators, the numbers that most professionals needed -- bankers, insurance agents, ship captains, engineers — were khổng lồ be found in lookup books like this, filled with tables of figures.
Thế hệ sản phẩm sáu của iPod touch (cách điệu thành iPod touch, cùng được điện thoại tư vấn vui là iPod cảm biến 6G, iPod cảm biến 6, hoặc iPod touch (2015) ) là 1 máy tính quăng quật túi đa mục đích do táo Inc. Xây dựng và tung ra thị trường với giao diện fan dùng screen cảm ứng.
The sixth-generation iPod cảm ứng (stylized and marketed as the iPod touch, và colloquially known as the iPod touch 6G, iPod cảm biến 6, or iPod cảm biến (2015)) is a multipurpose handheld debdkhtravinh.vnce designed and marketed by hãng apple Inc. With a touchscreen-based user interface.
Sự sụp đổ tiếp theo sau của Texas Instruments trong lĩnh vực công nghiệp lắp thêm tính mái ấm gia đình vào mon 10 năm 1983 được xem như như là bdkhtravinh.vnệc trả thù mang lại các phương án của doanh nghiệp này trong trận chiến thị trường máy tính quăng quật túi vào trong năm giữa những năm 1970, khi đó Commodore gần như là bị Texas Instruments làm cho phá sản.
TI"s subsequent demise in the trang chủ computer industry in October 1983 was seen as revenge for TI"s tactics in the electronic calculator market in the mid-1970s, when Commodore was almost bankrupted by TI.
Một số ứng dụng đơn giản được bao gồm trong Windows 3.0, chẳng hạn như trình soạn thảo văn bản Notepad và chip xử lý văn bạn dạng Write (thừa kế từ các phiên bản trước của Windows), chương trình tạo macro (mới; trong tương lai bị bỏ), chương trình vẽ Paintbrush (thừa kế, nhưng nâng cấp đáng kể) cùng một lịch trình máy tính vứt túi (cũng được kế thừa).
A number of simple applications were included, such as the text editor Notepad và the word processor Write (both inherited from earlier versions of Windows), a macro recorder (new; later dropped), the paint program Paintbrush (inherited, but substantially improved), and a calculator (also inherited).
Tôi thích chiếc Samsung Galaxy Tab 2 bắt đầu vì , giống như Kindle Fire , đó là máy tính bảng không thiếu thốn tính năng nhưng mà vẫn nhỏ dại gọn toàn vẹn để bỏ vào túi .
I lượt thích the new Samsung Galaxy Tab 2 because , lượt thích the Kindle Fire , it "s a full featured tablet yet small enough to lớn fit in a coat pocket .
Danh sách tầm nã vấn thịnh hành nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M
qqlive| j88