Mẫu bản kiểm điểm quá trình công tác

     

Quyết đinh V/v hướng đẫn Văn phòng công chứng tiếp nhận hồ sơ công chứng

Quyết đinh V/v hướng dẫn và chỉ định Văn chống công chứng chào đón hồ sơ công chứng


Bạn đang xem: Mẫu bản kiểm điểm quá trình công tác

Về việc phát hành Quyết định phương pháp chức năng, nhiệm vụ, quyền lợi và cơ cấu tổ chức của Ban dân tộc bản địa tỉnh Bình Phước.

Về việc phát hành Quyết định lao lý chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức cơ cấu tổ chức của Ban dân tộc bản địa tỉnh Bình Phước.


Quyết định V/v cấp lại Giấy đăng ký chuyển động Công ty đấu giá đúng theo danh Sông Bé

Quyết định V/v cung cấp lại Giấy đăng ký chuyển động Công ty đấu giá đúng theo danh Sông Bé


Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa phận tỉnh Bình Phước (kể từ thời điểm ngày 25/02/2023)

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (kể từ thời điểm ngày 25/02/2023)


Kế hoạch Thực hiện trào lưu thi đua tiến hành công tác phòng kháng tội phạm, tệ nạn buôn bản hội; công tác làm việc chuyển hóa địa phận năm 2023

Kế hoạch Thực hiện phong trào thi đua triển khai công tác phòng kháng tội phạm, tệ nạn xã hội; công tác chuyển hóa địa bàn năm 2023


Cập nhật danh sách cơ sở đủ đk tiêm chủng trên địa phận tỉnh (cập nhật mang lại ngày 22/02/2023)

Cập nhật list cơ sở đủ đk tiêm chủng trên địa phận tỉnh (cập nhật mang lại ngày 22/02/2023)


Kế hoạch thực hành thực tế tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023

Kế hoạch thực hành tiết kiệm, chống tiêu tốn lãng phí năm 2023


Thực hiện trào lưu thi đua “Đẩy nhanh quyết toán giải ngân vốn đầu tư chi tiêu công” năm 2023

Thực hiện phong trào thi đua “Đẩy nhanh giải ngân cho vay vốn chi tiêu công” năm 2023


Cập nhật danh sách cơ sở đủ đk tiêm chủng trên địa bàn tỉnh (cập nhật đến ngày 17/02/2023)

Cập nhật list cơ sở đủ đk tiêm chủng trên địa bàn tỉnh (cập nhật mang lại ngày 17/02/2023)


Phân loại lever dịch COVID-19 trên địa phận tỉnh Bình Phước (kể từ thời điểm ngày 18/02/2023)

Phân loại lever dịch COVID-19 trên địa phận tỉnh Bình Phước (kể từ thời điểm ngày 18/02/2023)


Rà kiểm tra thực hiện toàn vẹn các nội dung liên quan đến công tác cán bộ từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025 mang đến nay

Rà kiểm tra thực hiện trọn vẹn các nội dung liên quan đến công tác cán bộ từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025 mang lại nay


Công văn về việc thực hiện Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 03/7/2017 của ubnd tỉnh những năm 2023

Công văn về việc thực hiện Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 03/7/2017 của ubnd tỉnh trong thời điểm 2023


V/v đánh giá dự thảo quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền lợi và nghĩa vụ và cơ cấu tổ chức tổ chức của Ban dân tộc tỉnh Bình Phước

V/v thẩm định dự thảo quyết định phát hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền lợi và nghĩa vụ và cơ cấu tổ chức của Ban dân tộc tỉnh Bình Phước


Kế hoạch tổ chức triển khai Đoàn thăm, chúc mừng nhân dịp Lễ, Tết truyền thống lịch sử của đồng bào dân tộc thiểu số trên địa phận tỉnh năm 2023

Kế hoạch tổ chức triển khai Đoàn thăm, chúc mừng nhân ngày Lễ, Tết truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số trên địa phận tỉnh năm 2023


Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (Kể từ ngày 11/02/2023)

Phân loại lever dịch COVID-19 trên địa phận tỉnh Bình Phước (Kể từ ngày 11/02/2023)


Quyết định và công bố Chỉ số cải tân hành thiết yếu năm 2022 của các cơ quan chuyên môn thuộc ubnd tỉnh với UBND các huyện, thị tp trên địa phận tỉnh Bình Phước

Quyết định và công bố Chỉ số cách tân hành bao gồm năm 2022 của những cơ quan chuyên môn thuộc ubnd tỉnh cùng UBND các huyện, thị tp trên địa phận tỉnh Bình Phước


Đính chính tin tức người đứng đầu cơ sở trực thuộc TTYT thị xã Hớn Quản

Đính chính tin tức người đứng đầu cơ sở ở trong TTYT thị xã Hớn Quản


Kế hoạch công tác năm 2023 của Ban Dân tộc

Kế hoạch công tác năm 2023 của Ban Dân tộc


Kế hoạch duy trì, cách tân Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại Ban dân tộc năm 2023

Kế hoạch duy trì, đổi mới Hệ thống cai quản chất lượng theo tiêu chuẩn chỉnh quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại Ban dân tộc bản địa năm 2023


kế hoạch Phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải làm việc cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023

kế hoạch Phổ biến, giáo dục đào tạo pháp luật; hòa giải ngơi nghỉ cơ sở; xây dựng cung cấp xã đạt chuẩn tiếp cận luật pháp năm 2023


Báo cáo Tình hình tài chính xã hội, bình yên trật tự, an ninh xã hội trước, trong, sau tết Quý Mão năm 2023 vùng đồng bào dân tộc thiểu số thức giấc Bình Phước

Báo cáo Tình hình kinh tế tài chính xã hội, an ninh trật tự, an toàn xã hội trước, trong, sau đầu năm mới Quý Mão năm 2023 vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Bình Phước


Kế hoạch vận động kiểm soát giấy tờ thủ tục hành chủ yếu và tiến hành cơ chế một cửa, một cửa ngõ liên thông trong giải quyết thủ tục hành bao gồm năm 2023 của Sở Tƣ pháp

Kế hoạch chuyển động kiểm soát giấy tờ thủ tục hành chính và tiến hành cơ chế một cửa, một cửa ngõ liên thông trong giải quyết thủ tục hành bao gồm năm 2023 của Sở Tƣ pháp


Phúc đáp xin download vật bốn y tế, sinh phẩm xét nghiệm phục vụ công tác khám, chữa bệnh

Phúc đáp xin thiết lập vật tư y tế, sinh phẩm xét nghiệm phục vụ công tác khám, chữa trị bệnh


Phúc đáp công văn số 93/BVĐK-KD xin chủ trương sở hữu thuốc để triển khai kỹ thuật chạy thận nhân tạo

Phúc đáp công văn số 93/BVĐK-KD xin nhà trương cài đặt thuốc để triển khai kỹ thuật chạy thận nhân tạo


kế hoạch Triển khai tiến hành năm bình an giao thông 2023 của Sở tư pháp

kế hoạch Triển khai thực hiện năm bình an giao thông 2023 của Sở tư pháp


kế hoạch Ứng dụng technology thông tin và cải tiến và phát triển chính quyền số thời gian 2023 của Sở tư pháp

kế hoạch Ứng dụng công nghệ thông tin và cách tân và phát triển chính quyền số thời gian 2023 của Sở tư pháp


Kế hoạch Triển khai triển khai công tác tứ pháp năm 2023 của Sở bốn pháp

Kế hoạch Triển khai triển khai công tác bốn pháp năm 2023 của Sở tư pháp


Xem thêm: Kiểm Tra Thời Tiết Vị Trí Hiện Tại Iphone, Làm Thế Nào Cập Nhật Vị Trí Thời Tiết Chính Xác

Quyết định số 50/QĐ-UBND tỉnh về bài toán phê duyệt list già làng tiêu biểu trong đồng bào dân tộc bản địa thiểu số trên địa phận tỉnh Bình Phƣớc quy trình tiến độ 2023 - 2027

Quyết định số 50/QĐ-UBND tỉnh giấc về bài toán phê duyệt danh sách già làng tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa phận tỉnh Bình Phƣớc quy trình 2023 - 2027


Quyết định số 51/QĐ-UBND tỉnh giấc về câu hỏi Phê duyệt list ngƣời bao gồm uy tín vào đồng bào dân tộc thiểu số trên địa phận tỉnh Bình Phƣớc quá trình 2023 - 2027

Quyết định số 51/QĐ-UBND thức giấc về bài toán Phê duyệt danh sách ngƣời gồm uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Bình Phƣớc giai đoạn 2023 - 2027


Chỉ thị về vấn đề phát động trào lưu thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - làng mạc hội , quốc phòng, an toàn năm 2023

Chỉ thị về việc phát động phong trào thi đua thực hiện chiến thắng nhiệm vụ phạt triển kinh tế tài chính - buôn bản hội , quốc phòng, an toàn năm 2023


Tăng cường sử dụng thuốc an toàn, hòa hợp lý, hiệu quả

Tăng cường sử dụng thuốc an toàn, hòa hợp lý, hiệu quả


Công văn V/v phối hợp trao quà cung ứng người DTTS khó khăn có đk đón đầu năm Nguyên đán năm 2023

Công văn V/v phối hợp trao quà cung cấp người DTTS trở ngại có điều kiện đón đầu năm mới Nguyên đán năm 2023


TÀI LIỆU HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN TOÀN QUỐC TỔNG KẾT CÔNG TÁC DÂN TỘC NĂM 2022

TÀI LIỆU HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN TOÀN QUỐC TỔNG KẾT CÔNG TÁC DÂN TỘC NĂM 2022


TÀI LIỆU HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC DÂN TỘC NĂM 2022

TÀI LIỆU HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC DÂN TỘC NĂM 2022


TÀI LIỆU HỘI NGHỊ CÁN BỘ CÔNG CHỨC NĂM 2022 PHƯƠNG HƯỚNG NĂM 2023

TÀI LIỆU HỘI NGHỊ CÁN BỘ CÔNG CHỨC NĂM 2022 PHƯƠNG HƯỚNG NĂM 2023


Phúc đáp xin chủ trương cài đặt hóa chất xét nghiệm

Phúc đáp xin nhà trương tải hóa chất xét nghiệm


Phúc đáp cài đặt thuốc Methadone trên Tờ trình số 1508/TTr-KSBT ngày 14/12/2022 của TT KSBT

Phúc đáp cài đặt thuốc Methadone trên Tờ trình số 1508/TTr-KSBT ngày 14/12/2022 của TT KSBT


Phúc đáp download sinh phẩm xét nghiệm trên Tờ trình số 1512/TTr-KSBT ngày 15/12/2022 của TT KSBT

Phúc đáp mua sinh phẩm xét nghiệm trên Tờ trình số 1512/TTr-KSBT ngày 15/12/2022 của TT KSBT


Phúc đáp xin sở hữu hóa chất xét nghiệm, VTYT ngoài hạng mục trúng thầu

Phúc đáp xin cài hóa chất xét nghiệm, VTYT ngoài danh mục trúng thầu


Phúc đáp Tờ trình số 166/TTr-TTYT xin chủ trương thiết lập VTYT, hóa chất xét nghiệm

Phúc đáp Tờ trình số 166/TTr-TTYT xin nhà trương cài VTYT, chất hóa học xét nghiệm


Phúc đáp xin cài VTYT, hóa chất ngoài danh mục trúng thầu

Phúc đáp xin tải VTYT, chất hóa học ngoài danh mục trúng thầu


Báo cáo tình hình thực hiện các gói thầu

Báo cáo tình hình tiến hành các gói thầu


Phúc đáp công văn số 1924/BVĐK-KD xin nhà trương tải Oxy lỏng ship hàng cấp cứu với điều trị

Phúc đáp công văn số 1924/BVĐK-KD xin công ty trương cài Oxy lỏng giao hàng cấp cứu và điều trị


Công văn của ubnd tỉnh về việc tăng cường phòng ngừa chống chặn những hành vi vi phi pháp luật về ma túy và pháo nổ

Công văn của ubnd tỉnh về việc tăng cường phòng ngừa chống chặn những hành vi vi bất hợp pháp luật về ma túy với pháo nổ


Đảm bảo đáp ứng thuốc phòng, chống bệnh dịch lây lan và yêu cầu sử dụng thuốc trong dịp tết dương lịch với tết Nguyên đán Quý Mão 2023

Đảm bảo đáp ứng thuốc phòng, chống bệnh dịch lây lan và nhu yếu sử dụng thuốc trong dịp tết dương lịch cùng tết Nguyên đán Quý Mão 2023


kế hoạch phạt triển tài chính xã hội năm 2022

kế hoạch phạt triển kinh tế xã hội năm 2022


KẾ HOẠCH cải cách và phát triển thương mại năng lượng điện tử thức giấc Bình Phước năm 2022

KẾ HOẠCH phát triển thương mại điện tử thức giấc Bình Phước năm 2022


KẾ HOẠCHPhát triểnCụm công nghiệp tỉnh Bình Phướcgiai đoạn 2021-2025, định hướngđến năm 2030

KẾ HOẠCHPhát triểnCụm công nghiệp tỉnh Bình Phướcgiai đoạn 2021-2025, định hướngđến năm 2030


*

*

*

*

*

qqlive| j88