Tổng hợp mã vùng điện thoại các bang của nước mỹ

     
Số là nữ giới em hiện tại đang sống Mỹ( caly).Bây giờ trường hợp em mong muốn điện thoại (di động) qua vị trí kia thì làm cho thay nào vậy.Pác nào che góp em với