Lỗi this computer does not meet the minimum requirements for installing the software

     

*
" data-image-caption="" data-medium-file="https://i0.wp.com/bdkhtravinh.vn/wp-content/uploads/2018/01/This-computer-does-not-meet-requirements.png?fit=300%2C99" data-large-file="https://i0.wp.com/bdkhtravinh.vn/wp-content/uploads/2018/01/This-computer-does-not-meet-requirements.png?fit=486%2C161" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-1228" src="https://i0.wp.com/bdkhtravinh.vn/wp-content/uploads/2018/01/This-computer-does-not-meet-requirements.png?resize=486%2C161" alt="This computer does not meet requirements for installing the software" width="486" height="161" srcset="https://i0.wp.com/bdkhtravinh.vn/wp-content/uploads/2018/01/This-computer-does-not-meet-requirements.png?w=486 486w, https://i0.wp.com/bdkhtravinh.vn/wp-content/uploads/2018/01/This-computer-does-not-meet-requirements.png?resize=300%2C99 300w" sizes="(max-width: 486px) 100vw, 486px" data-recalc-dims="1" />

Có vẻ như các thế hệ CPU đời bắt đầu Intel chỉ tập trung cải tiến và phát triển Driver tương thích xuất sắc cho gốc rễ Windows 10 nên khi bạn thiết đặt Intel Graphics Driver trên Windows 7, bạn dễ ợt bắt gặp thông tin lỗi “This computer does not meet the minimum requirements for installing the software”. Nội dung bài viết này VNC

Bạn đang xem: Lỗi this computer does not meet the minimum requirements for installing the software

re24h phía dẫn các bạn thủ thuật trang bị tính giúp đỡ bạn sửa lỗi thiết đặt Intel Graphics Driver mang lại CPU hãng sản xuất intel Pentium G4560 KabyLake trên Windows 7 (Các cái CPU khác các bạn vẫn hoàn toàn có thể áp dụng được khi gặp lỗi này).


Sửa lỗi “This computer does not meet the minimum requirements for installing the software” khi setup Intel Graphics Driver bên trên Windows 7

1. Mua về Intel Graphics Driver cho CPU intel Pentium G4560 KabyLake


" data-image-caption="Giải nén trích xuất các file mua đặt

" data-medium-file="https://i0.wp.com/bdkhtravinh.vn/wp-content/uploads/2018/01/This-computer-does-not-meet-the-minimum-requirements-1.png?fit=206%2C300" data-large-file="https://i0.wp.com/bdkhtravinh.vn/wp-content/uploads/2018/01/This-computer-does-not-meet-the-minimum-requirements-1.png?fit=377%2C548" decoding="async" class="size-full wp-image-1235 jetpack-lazy-image" src="https://i0.wp.com/bdkhtravinh.vn/wp-content/uploads/2018/01/This-computer-does-not-meet-the-minimum-requirements-1.png?resize=377%2C548" alt="This computer does not meet the minimum requirements" width="377" height="548" data-recalc-dims="1" data-lazy-srcset="https://i0.wp.com/bdkhtravinh.vn/wp-content/uploads/2018/01/This-computer-does-not-meet-the-minimum-requirements-1.png?w=377 377w, https://i0.wp.com/bdkhtravinh.vn/wp-content/uploads/2018/01/This-computer-does-not-meet-the-minimum-requirements-1.png?resize=206%2C300 206w" data-lazy-sizes="(max-width: 377px) 100vw, 377px" data-lazy-src="https://i0.wp.com/bdkhtravinh.vn/wp-content/uploads/2018/01/This-computer-does-not-meet-the-minimum-requirements-1.png?resize=377%2C548&is-pending-load=1" srcset="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7">" data-image-caption="Giải nén trích xuất các file sở hữu đặt

" data-medium-file="https://i0.wp.com/bdkhtravinh.vn/wp-content/uploads/2018/01/This-computer-does-not-meet-the-minimum-requirements-1.png?fit=206%2C300" data-large-file="https://i0.wp.com/bdkhtravinh.vn/wp-content/uploads/2018/01/This-computer-does-not-meet-the-minimum-requirements-1.png?fit=377%2C548" decoding="async" loading="lazy" class="size-full wp-image-1235" src="https://i0.wp.com/bdkhtravinh.vn/wp-content/uploads/2018/01/This-computer-does-not-meet-the-minimum-requirements-1.png?resize=377%2C548" alt="This computer does not meet the minimum requirements" width="377" height="548" srcset="https://i0.wp.com/bdkhtravinh.vn/wp-content/uploads/2018/01/This-computer-does-not-meet-the-minimum-requirements-1.png?w=377 377w, https://i0.wp.com/bdkhtravinh.vn/wp-content/uploads/2018/01/This-computer-does-not-meet-the-minimum-requirements-1.png?resize=206%2C300 206w" sizes="(max-width: 377px) 100vw, 377px" data-recalc-dims="1" />

Giải nén trích xuất những file thiết lập đặt


" data-image-caption="Tìm mang đến file igdlh64.inf

" data-medium-file="https://i0.wp.com/bdkhtravinh.vn/wp-content/uploads/2018/01/This-computer-does-not-meet-the-minimum-requirements-2.png?fit=186%2C300" data-large-file="https://i0.wp.com/bdkhtravinh.vn/wp-content/uploads/2018/01/This-computer-does-not-meet-the-minimum-requirements-2.png?fit=261%2C421" decoding="async" class="size-full wp-image-1236 jetpack-lazy-image" src="https://i0.wp.com/bdkhtravinh.vn/wp-content/uploads/2018/01/This-computer-does-not-meet-the-minimum-requirements-2.png?resize=261%2C421" alt="This computer does not meet the minimum requirements" width="261" height="421" data-recalc-dims="1" data-lazy-srcset="https://i0.wp.com/bdkhtravinh.vn/wp-content/uploads/2018/01/This-computer-does-not-meet-the-minimum-requirements-2.png?w=261 261w, https://i0.wp.com/bdkhtravinh.vn/wp-content/uploads/2018/01/This-computer-does-not-meet-the-minimum-requirements-2.png?resize=186%2C300 186w" data-lazy-sizes="(max-width: 261px) 100vw, 261px" data-lazy-src="https://i0.wp.com/bdkhtravinh.vn/wp-content/uploads/2018/01/This-computer-does-not-meet-the-minimum-requirements-2.png?resize=261%2C421&is-pending-load=1" srcset="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7">" data-image-caption="Tìm đến file igdlh64.inf

" data-medium-file="https://i0.wp.com/bdkhtravinh.vn/wp-content/uploads/2018/01/This-computer-does-not-meet-the-minimum-requirements-2.png?fit=186%2C300" data-large-file="https://i0.wp.com/bdkhtravinh.vn/wp-content/uploads/2018/01/This-computer-does-not-meet-the-minimum-requirements-2.png?fit=261%2C421" decoding="async" loading="lazy" class="size-full wp-image-1236" src="https://i0.wp.com/bdkhtravinh.vn/wp-content/uploads/2018/01/This-computer-does-not-meet-the-minimum-requirements-2.png?resize=261%2C421" alt="This computer does not meet the minimum requirements" width="261" height="421" srcset="https://i0.wp.com/bdkhtravinh.vn/wp-content/uploads/2018/01/This-computer-does-not-meet-the-minimum-requirements-2.png?w=261 261w, https://i0.wp.com/bdkhtravinh.vn/wp-content/uploads/2018/01/This-computer-does-not-meet-the-minimum-requirements-2.png?resize=186%2C300 186w" sizes="(max-width: 261px) 100vw, 261px" data-recalc-dims="1" />

Tìm mang lại file igdlh64.inf


" data-image-caption="Click phải vào My Computer chọn Manager

" data-medium-file="https://i0.wp.com/bdkhtravinh.vn/wp-content/uploads/2018/01/This-computer-does-not-meet-the-minimum-requirements-3.png?fit=255%2C229" data-large-file="https://i0.wp.com/bdkhtravinh.vn/wp-content/uploads/2018/01/This-computer-does-not-meet-the-minimum-requirements-3.png?fit=255%2C229" decoding="async" class="size-full wp-image-1237 jetpack-lazy-image" src="https://i0.wp.com/bdkhtravinh.vn/wp-content/uploads/2018/01/This-computer-does-not-meet-the-minimum-requirements-3.png?resize=255%2C229" alt="This computer does not meet the minimum requirements" width="255" height="229" data-recalc-dims="1" data-lazy-src="https://i0.wp.com/bdkhtravinh.vn/wp-content/uploads/2018/01/This-computer-does-not-meet-the-minimum-requirements-3.png?resize=255%2C229&is-pending-load=1" srcset="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7">" data-image-caption="Click nên vào My Computer lựa chọn Manager

" data-medium-file="https://i0.wp.com/bdkhtravinh.vn/wp-content/uploads/2018/01/This-computer-does-not-meet-the-minimum-requirements-3.png?fit=255%2C229" data-large-file="https://i0.wp.com/bdkhtravinh.vn/wp-content/uploads/2018/01/This-computer-does-not-meet-the-minimum-requirements-3.png?fit=255%2C229" decoding="async" loading="lazy" class="size-full wp-image-1237" src="https://i0.wp.com/bdkhtravinh.vn/wp-content/uploads/2018/01/This-computer-does-not-meet-the-minimum-requirements-3.png?resize=255%2C229" alt="This computer does not meet the minimum requirements" width="255" height="229" data-recalc-dims="1" />

Click cần vào Computer chọn Manager


Xem thêm: Các Kiểu Vẽ Sơ Đồ Tư Duy Đẹp Đơn Giản, 15 Phần Mềm Vẽ Sơ Đồ Tư Duy Tốt Nhất

" data-image-caption="Device Manager -> Standard vga Graphics Adapter -> Properties

" data-medium-file="https://i0.wp.com/bdkhtravinh.vn/wp-content/uploads/2018/01/This-computer-does-not-meet-the-minimum-requirements-4.png?fit=300%2C231" data-large-file="https://i0.wp.com/bdkhtravinh.vn/wp-content/uploads/2018/01/This-computer-does-not-meet-the-minimum-requirements-4.png?fit=574%2C442" decoding="async" class="size-full wp-image-1238 jetpack-lazy-image" src="https://i0.wp.com/bdkhtravinh.vn/wp-content/uploads/2018/01/This-computer-does-not-meet-the-minimum-requirements-4.png?resize=574%2C442" alt="This computer does not meet the minimum requirements" width="574" height="442" data-recalc-dims="1" data-lazy-srcset="https://i0.wp.com/bdkhtravinh.vn/wp-content/uploads/2018/01/This-computer-does-not-meet-the-minimum-requirements-4.png?w=574 574w, https://i0.wp.com/bdkhtravinh.vn/wp-content/uploads/2018/01/This-computer-does-not-meet-the-minimum-requirements-4.png?resize=300%2C231 300w" data-lazy-sizes="(max-width: 574px) 100vw, 574px" data-lazy-src="https://i0.wp.com/bdkhtravinh.vn/wp-content/uploads/2018/01/This-computer-does-not-meet-the-minimum-requirements-4.png?resize=574%2C442&is-pending-load=1" srcset="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7">" data-image-caption="Device Manager -> Standard vga Graphics Adapter -> Properties

" data-medium-file="https://i0.wp.com/bdkhtravinh.vn/wp-content/uploads/2018/01/This-computer-does-not-meet-the-minimum-requirements-4.png?fit=300%2C231" data-large-file="https://i0.wp.com/bdkhtravinh.vn/wp-content/uploads/2018/01/This-computer-does-not-meet-the-minimum-requirements-4.png?fit=574%2C442" decoding="async" loading="lazy" class="size-full wp-image-1238" src="https://i0.wp.com/bdkhtravinh.vn/wp-content/uploads/2018/01/This-computer-does-not-meet-the-minimum-requirements-4.png?resize=574%2C442" alt="This computer does not meet the minimum requirements" width="574" height="442" srcset="https://i0.wp.com/bdkhtravinh.vn/wp-content/uploads/2018/01/This-computer-does-not-meet-the-minimum-requirements-4.png?w=574 574w, https://i0.wp.com/bdkhtravinh.vn/wp-content/uploads/2018/01/This-computer-does-not-meet-the-minimum-requirements-4.png?resize=300%2C231 300w" sizes="(max-width: 574px) 100vw, 574px" data-recalc-dims="1" />

Device Manager -> Standard card vga Graphics Adapter -> Properties


" data-image-caption="Details -> Hardware Ids

" data-medium-file="https://i0.wp.com/bdkhtravinh.vn/wp-content/uploads/2018/01/This-computer-does-not-meet-the-minimum-requirements-5.png?fit=270%2C300" data-large-file="https://i0.wp.com/bdkhtravinh.vn/wp-content/uploads/2018/01/This-computer-does-not-meet-the-minimum-requirements-5.png?fit=395%2C439" decoding="async" class="size-full wp-image-1239 jetpack-lazy-image" src="https://i0.wp.com/bdkhtravinh.vn/wp-content/uploads/2018/01/This-computer-does-not-meet-the-minimum-requirements-5.png?resize=395%2C439" alt="This computer does not meet the minimum requirements" width="395" height="439" data-recalc-dims="1" data-lazy-srcset="https://i0.wp.com/bdkhtravinh.vn/wp-content/uploads/2018/01/This-computer-does-not-meet-the-minimum-requirements-5.png?w=395 395w, https://i0.wp.com/bdkhtravinh.vn/wp-content/uploads/2018/01/This-computer-does-not-meet-the-minimum-requirements-5.png?resize=270%2C300 270w" data-lazy-sizes="(max-width: 395px) 100vw, 395px" data-lazy-src="https://i0.wp.com/bdkhtravinh.vn/wp-content/uploads/2018/01/This-computer-does-not-meet-the-minimum-requirements-5.png?resize=395%2C439&is-pending-load=1" srcset="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7">" data-image-caption="Details -> Hardware Ids

" data-medium-file="https://i0.wp.com/bdkhtravinh.vn/wp-content/uploads/2018/01/This-computer-does-not-meet-the-minimum-requirements-5.png?fit=270%2C300" data-large-file="https://i0.wp.com/bdkhtravinh.vn/wp-content/uploads/2018/01/This-computer-does-not-meet-the-minimum-requirements-5.png?fit=395%2C439" decoding="async" loading="lazy" class="size-full wp-image-1239" src="https://i0.wp.com/bdkhtravinh.vn/wp-content/uploads/2018/01/This-computer-does-not-meet-the-minimum-requirements-5.png?resize=395%2C439" alt="This computer does not meet the minimum requirements" width="395" height="439" srcset="https://i0.wp.com/bdkhtravinh.vn/wp-content/uploads/2018/01/This-computer-does-not-meet-the-minimum-requirements-5.png?w=395 395w, https://i0.wp.com/bdkhtravinh.vn/wp-content/uploads/2018/01/This-computer-does-not-meet-the-minimum-requirements-5.png?resize=270%2C300 270w" sizes="(max-width: 395px) 100vw, 395px" data-recalc-dims="1" />

Details -> Hardware Ids


" data-image-caption="Lấy thông tin Hardware Ids

" data-medium-file="https://i0.wp.com/bdkhtravinh.vn/wp-content/uploads/2018/01/This-computer-does-not-meet-the-minimum-requirements-6.png?fit=269%2C300" data-large-file="https://i0.wp.com/bdkhtravinh.vn/wp-content/uploads/2018/01/This-computer-does-not-meet-the-minimum-requirements-6.png?fit=395%2C441" decoding="async" class="size-full wp-image-1240 jetpack-lazy-image" src="https://i0.wp.com/bdkhtravinh.vn/wp-content/uploads/2018/01/This-computer-does-not-meet-the-minimum-requirements-6.png?resize=395%2C441" alt="This computer does not meet the minimum requirements" width="395" height="441" data-recalc-dims="1" data-lazy-srcset="https://i0.wp.com/bdkhtravinh.vn/wp-content/uploads/2018/01/This-computer-does-not-meet-the-minimum-requirements-6.png?w=395 395w, https://i0.wp.com/bdkhtravinh.vn/wp-content/uploads/2018/01/This-computer-does-not-meet-the-minimum-requirements-6.png?resize=269%2C300 269w" data-lazy-sizes="(max-width: 395px) 100vw, 395px" data-lazy-src="https://i0.wp.com/bdkhtravinh.vn/wp-content/uploads/2018/01/This-computer-does-not-meet-the-minimum-requirements-6.png?resize=395%2C441&is-pending-load=1" srcset="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7">" data-image-caption="Lấy tin tức Hardware Ids

" data-medium-file="https://i0.wp.com/bdkhtravinh.vn/wp-content/uploads/2018/01/This-computer-does-not-meet-the-minimum-requirements-6.png?fit=269%2C300" data-large-file="https://i0.wp.com/bdkhtravinh.vn/wp-content/uploads/2018/01/This-computer-does-not-meet-the-minimum-requirements-6.png?fit=395%2C441" decoding="async" loading="lazy" class="size-full wp-image-1240" src="https://i0.wp.com/bdkhtravinh.vn/wp-content/uploads/2018/01/This-computer-does-not-meet-the-minimum-requirements-6.png?resize=395%2C441" alt="This computer does not meet the minimum requirements" width="395" height="441" srcset="https://i0.wp.com/bdkhtravinh.vn/wp-content/uploads/2018/01/This-computer-does-not-meet-the-minimum-requirements-6.png?w=395 395w, https://i0.wp.com/bdkhtravinh.vn/wp-content/uploads/2018/01/This-computer-does-not-meet-the-minimum-requirements-6.png?resize=269%2C300 269w" sizes="(max-width: 395px) 100vw, 395px" data-recalc-dims="1" />

Lấy thông tin Hardware Ids


" data-image-caption="Cập nhật thêm tin tức mới vào tệp tin igdlh64.inf

" data-medium-file="https://i0.wp.com/bdkhtravinh.vn/wp-content/uploads/2018/01/This-computer-does-not-meet-the-minimum-requirements-7.png?fit=300%2C235" data-large-file="https://i0.wp.com/bdkhtravinh.vn/wp-content/uploads/2018/01/This-computer-does-not-meet-the-minimum-requirements-7.png?fit=544%2C427" decoding="async" class="size-full wp-image-1241 jetpack-lazy-image" src="https://i0.wp.com/bdkhtravinh.vn/wp-content/uploads/2018/01/This-computer-does-not-meet-the-minimum-requirements-7.png?resize=544%2C427" alt="This computer does not meet the minimum requirements" width="544" height="427" data-recalc-dims="1" data-lazy-srcset="https://i0.wp.com/bdkhtravinh.vn/wp-content/uploads/2018/01/This-computer-does-not-meet-the-minimum-requirements-7.png?w=544 544w, https://i0.wp.com/bdkhtravinh.vn/wp-content/uploads/2018/01/This-computer-does-not-meet-the-minimum-requirements-7.png?resize=300%2C235 300w" data-lazy-sizes="(max-width: 544px) 100vw, 544px" data-lazy-src="https://i0.wp.com/bdkhtravinh.vn/wp-content/uploads/2018/01/This-computer-does-not-meet-the-minimum-requirements-7.png?resize=544%2C427&is-pending-load=1" srcset="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7">" data-image-caption="Cập nhật thêm thông tin mới vào tệp tin igdlh64.inf

" data-medium-file="https://i0.wp.com/bdkhtravinh.vn/wp-content/uploads/2018/01/This-computer-does-not-meet-the-minimum-requirements-7.png?fit=300%2C235" data-large-file="https://i0.wp.com/bdkhtravinh.vn/wp-content/uploads/2018/01/This-computer-does-not-meet-the-minimum-requirements-7.png?fit=544%2C427" decoding="async" loading="lazy" class="size-full wp-image-1241" src="https://i0.wp.com/bdkhtravinh.vn/wp-content/uploads/2018/01/This-computer-does-not-meet-the-minimum-requirements-7.png?resize=544%2C427" alt="This computer does not meet the minimum requirements" width="544" height="427" srcset="https://i0.wp.com/bdkhtravinh.vn/wp-content/uploads/2018/01/This-computer-does-not-meet-the-minimum-requirements-7.png?w=544 544w, https://i0.wp.com/bdkhtravinh.vn/wp-content/uploads/2018/01/This-computer-does-not-meet-the-minimum-requirements-7.png?resize=300%2C235 300w" sizes="(max-width: 544px) 100vw, 544px" data-recalc-dims="1" />

Cập nhật thêm tin tức mới vào file igdlh64.inf


Lưu ý: nhiều bạn nhìn nhầm nên chỉ sửa số 10 thành số 7 dẫn đến chạm mặt lỗi “The thiết đặt program failed khổng lồ install one or more device drivers” mặt dưới. Các bạn phải sửa đầy đủ iKBLD_w10 thành iSKLD_w7

5. Sau khoản thời gian chỉnh sửa tệp tin igdlh64.inf, chúng ta có thể cài để Intel Graphics Driver


" data-image-caption="Chạy tệp tin igxpin.exe để thiết đặt Intel Graphics Driver

" data-medium-file="https://i0.wp.com/bdkhtravinh.vn/wp-content/uploads/2018/01/This-computer-does-not-meet-the-minimum-requirements-8.png?fit=300%2C251" data-large-file="https://i0.wp.com/bdkhtravinh.vn/wp-content/uploads/2018/01/This-computer-does-not-meet-the-minimum-requirements-8.png?fit=422%2C353" decoding="async" class="size-full wp-image-1242 jetpack-lazy-image" src="https://i0.wp.com/bdkhtravinh.vn/wp-content/uploads/2018/01/This-computer-does-not-meet-the-minimum-requirements-8.png?resize=422%2C353" alt="This computer does not meet the minimum requirements" width="422" height="353" data-recalc-dims="1" data-lazy-srcset="https://i0.wp.com/bdkhtravinh.vn/wp-content/uploads/2018/01/This-computer-does-not-meet-the-minimum-requirements-8.png?w=422 422w, https://i0.wp.com/bdkhtravinh.vn/wp-content/uploads/2018/01/This-computer-does-not-meet-the-minimum-requirements-8.png?resize=300%2C251 300w" data-lazy-sizes="(max-width: 422px) 100vw, 422px" data-lazy-src="https://i0.wp.com/bdkhtravinh.vn/wp-content/uploads/2018/01/This-computer-does-not-meet-the-minimum-requirements-8.png?resize=422%2C353&is-pending-load=1" srcset="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7">" data-image-caption="Chạy tệp tin igxpin.exe để thiết đặt Intel Graphics Driver

" data-medium-file="https://i0.wp.com/bdkhtravinh.vn/wp-content/uploads/2018/01/This-computer-does-not-meet-the-minimum-requirements-8.png?fit=300%2C251" data-large-file="https://i0.wp.com/bdkhtravinh.vn/wp-content/uploads/2018/01/This-computer-does-not-meet-the-minimum-requirements-8.png?fit=422%2C353" decoding="async" loading="lazy" class="size-full wp-image-1242" src="https://i0.wp.com/bdkhtravinh.vn/wp-content/uploads/2018/01/This-computer-does-not-meet-the-minimum-requirements-8.png?resize=422%2C353" alt="This computer does not meet the minimum requirements" width="422" height="353" srcset="https://i0.wp.com/bdkhtravinh.vn/wp-content/uploads/2018/01/This-computer-does-not-meet-the-minimum-requirements-8.png?w=422 422w, https://i0.wp.com/bdkhtravinh.vn/wp-content/uploads/2018/01/This-computer-does-not-meet-the-minimum-requirements-8.png?resize=300%2C251 300w" sizes="(max-width: 422px) 100vw, 422px" data-recalc-dims="1" />

Chạy file igxpin.exe để setup Intel Graphics Driver


Video bỏ ra tiết quá trình thực hiện

Cập nhật: sửa lỗi “The setup program failed to install one or more device drivers” gây ra khi sửa lỗi “This computer does not meet the minimum requirements for installing the software”

Trong vài trường hợp khi sửa lỗi “This computer does not meet the minimum requirements for installing the software” bạn gặp lỗi “The thiết đặt program failed lớn install one or more device drivers” hoàn toàn có thể thực hiện theo phía dẫn dưới đây để khắc phục

*
" data-image-caption="" data-medium-file="https://i0.wp.com/bdkhtravinh.vn/wp-content/uploads/2018/01/The-setup-program-failed-to-install-one-or-more-device-drivers-1.jpg?fit=300%2C237" data-large-file="https://i0.wp.com/bdkhtravinh.vn/wp-content/uploads/2018/01/The-setup-program-failed-to-install-one-or-more-device-drivers-1.jpg?fit=533%2C421" decoding="async" loading="lazy" class="alignnone size-full wp-image-1251" src="https://i0.wp.com/bdkhtravinh.vn/wp-content/uploads/2018/01/The-setup-program-failed-to-install-one-or-more-device-drivers-1.jpg?resize=533%2C421" alt="The cài đặt program failed lớn install one or more device drivers" width="533" height="421" srcset="https://i0.wp.com/bdkhtravinh.vn/wp-content/uploads/2018/01/The-setup-program-failed-to-install-one-or-more-device-drivers-1.jpg?w=533 533w, https://i0.wp.com/bdkhtravinh.vn/wp-content/uploads/2018/01/The-setup-program-failed-to-install-one-or-more-device-drivers-1.jpg?resize=300%2C237 300w" sizes="(max-width: 533px) 100vw, 533px" data-recalc-dims="1" />

1. Mở hộp thoại Run (tổ phù hợp phím Windows + R) nhập gpedit.msc để truy vấn vào Local Group Policy Editor.

2. Truy xuất theo đường dẫn “Local Computer Policy” -> “Computer Configuration” -> “Administrative Templates” -> “System” -> “Device Installation” -> “Device Installation Restrictions” -> “Prevent installation of devices not described by other policy settings”

*
" data-image-caption="" data-medium-file="https://i0.wp.com/bdkhtravinh.vn/wp-content/uploads/2018/01/The-setup-program-failed-to-install-one-or-more-device-drivers-2.png?fit=300%2C211" data-large-file="https://i0.wp.com/bdkhtravinh.vn/wp-content/uploads/2018/01/The-setup-program-failed-to-install-one-or-more-device-drivers-2.png?fit=754%2C530" decoding="async" loading="lazy" class="alignnone size-full wp-image-1252" src="https://i0.wp.com/bdkhtravinh.vn/wp-content/uploads/2018/01/The-setup-program-failed-to-install-one-or-more-device-drivers-2.png?resize=754%2C530" alt="The cài đặt program failed khổng lồ install one or more device drivers" width="754" height="530" srcset="https://i0.wp.com/bdkhtravinh.vn/wp-content/uploads/2018/01/The-setup-program-failed-to-install-one-or-more-device-drivers-2.png?w=754 754w, https://i0.wp.com/bdkhtravinh.vn/wp-content/uploads/2018/01/The-setup-program-failed-to-install-one-or-more-device-drivers-2.png?resize=300%2C211 300w" sizes="(max-width: 754px) 100vw, 754px" data-recalc-dims="1" />

3. Chọn Disabled lựa chọn OK

*
" data-image-caption="" data-medium-file="https://i0.wp.com/bdkhtravinh.vn/wp-content/uploads/2018/01/The-setup-program-failed-to-install-one-or-more-device-drivers-3.png?fit=300%2C278" data-large-file="https://i0.wp.com/bdkhtravinh.vn/wp-content/uploads/2018/01/The-setup-program-failed-to-install-one-or-more-device-drivers-3.png?fit=686%2C636" decoding="async" loading="lazy" class="alignnone size-full wp-image-1253" src="https://i0.wp.com/bdkhtravinh.vn/wp-content/uploads/2018/01/The-setup-program-failed-to-install-one-or-more-device-drivers-3.png?resize=686%2C636" alt="The cài đặt program failed to install one or more device drivers" width="686" height="636" srcset="https://i0.wp.com/bdkhtravinh.vn/wp-content/uploads/2018/01/The-setup-program-failed-to-install-one-or-more-device-drivers-3.png?w=686 686w, https://i0.wp.com/bdkhtravinh.vn/wp-content/uploads/2018/01/The-setup-program-failed-to-install-one-or-more-device-drivers-3.png?resize=300%2C278 300w" sizes="(max-width: 686px) 100vw, 686px" data-recalc-dims="1" />

qqlive| j88