Lệnh ghi kích thước trong cad 2007

     

Để ghi kích thước đường kính đường tròn (circle) hoặc cung tròn (arc) có góc ở tâm lớn hơn 180° dùng lệnh Dimdiameter, để ghi kích thước bán kính cung tròn có góc ở tâm nhỏ hơn180° ta sử dụng lệnh Dimradius.

Bạn đang xem: Lệnh ghi kích thước trong cad 2007

a. Lệnh DimDiameter (DDI) ghi kích thước đường kính:

*

Lệnh Dimdiameter dùng để ghi kích thước đường kính.

Command : DDI↵  Hoặc DimdiameterSelect arc or circle: Chọn đường tròn tại 1 điểm bất kỳ.

Specify dimension line location or : Vị trí của đường kích thước.

Khi ghi kích thước lỗ hoặc đường tròn có đường kính nhỏ thì mũi tên và chữ số kích thước nằm ngoài đường tròn.

Để dấu tâm (Center mark) và đường tâm (Center line) không xuất hiện thì trước khi ghi kích thước bán kính và đường

kính ta định biến DIMCEN = 0 hoặc chọn loại (Type) của Center Marks for Circles trên hộp thoại New (Modify) Dimension Styles là None.

Lựa chọn Mtext, Text và Angle trong lệnh Dimdiameter tương tự như các lựa chọn trong lệnh Dimlinear.

b. Lệnh DimRadius (DRA) ghi kích thước bán kính:

*

Lệnh Dimradius dùng để ghi kích thước bán kính.

Xem thêm: Hình Ảnh Học Sinh Tặng Hoa Cô Giáo, 22 20 /11 Ý Tưởng

Command : DRA↵ Hoặc Dimradius 

Select arc or circle: Chọn cung tròn tại 1 điểm bất kỳ.

Specify dimension line location or : Vị trí của đường kích thước.

Khi ghi kích thước cung tròn có bán kính nhỏ thì mũi tên và chữ số kích thước nằm ngoàiđường tròn.Lựa chọn Mtext, Text và Angle trong lệnh Dimradius tương tự như các lựa chọn trong lệnhDimlinear.

c. Lệnh DimCenter (DCE) vẽ đường tâm hoặc dấu tâm:

*

Lệnh Dimcenter vẽ dấu tâm (Center mark) và đường tâm (Center line) của đường tròn hoặc cung tròn.

Command : DCE↵ Hoặc DimcenterSelect arc or circle: Chọn cung hoặc đường tròn.

Tuỳ thuộc vào biến DIMCEN khi sử dụng lệnh Dimcenter sẽ xuất hiện đường tâm và dấu tâm hoặc chỉ là dấu tâm. Sau khi vẽ đường tâm ta phải thay đổi lớp cho các đối tượng vừa vẽ sang lớp đường tâm thì dạng đường tâm mới xuất hiện.


This entry was posted in Hướng dẫn Autocad 2007. Bookmark the permalink.

Trả lời Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bình luận *

Tên *

Email *

Trang web

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi.

qqlive| j88