Kiểm tra tài khoản sim vina

     
tình hình hôm nọ em mới đk gói sinh viên sống vinaphonethấy anh công ty nhắn chiếc cú pháp gì hay lắm *01*101 gì gì đấy ýmà nó hiện nay ra không thiếu lun:+tài khoản chính+tài khoản khuyến mại+dung lượng 3g GPRS+tin nhắn miễn giá thành nội mạng...gì gì đó bla bla đầy đủ hết luônmà về lãng quên mất
qqlive| j88