Kiểm tra tài khoản sim 3g viettel trên ipad

     
Chả là mỗi khi bật 3g em vẫn sử dụng ngon lành, trường đoản cú dưng từ bây giờ ko sài được nữa, em đoán là thông tin tài khoản sim 3g không còn tiền, mò mãi mà ko biết nạp tiền sao nữa, bác bỏ nào biếtnchir em với ạ, em cám ơn cả nhà. Em sử dụng sim 3g viettel trên máy tính bảng ipad 3g 16g ạ.

Bạn đang xem: Kiểm tra tài khoản sim 3g viettel trên ipad

Chu1ea3 lu00e0 mu1ecdi khi bu1eadt 3g em vu1eabn du00f9ng ngon lu00e0nh, tu1ef1 du01b0ng hu00f4m ni ko su00e0i u0111u01b0u1ee3c nu1eefa, em u0111ou00e1n lu00e0 tu00e0i khou1ea3n sim 3g hu1ebft tiu1ec1n, mu00f2 mu00e3i mu00e0 ko biu1ebft nu1ea1p tiu1ec1n sao nu1eefa, bu00e1c nu00e0o biu1ebftnchir em vu1edbi u1ea1, em cu00e1m u01a1n cu1ea3 nhu00e0. Em du00f9ng sim 3g viettel tru00ean ipad tablet 3g 16g u1ea1.
","product_id":0,"type":0,"date":1349749516,"date_text":"10 nu0103m","link":"/hoidap/4512/375180/cach-kiem-tra-tai-khoan-va-nap-tien-sim-3g-cho-ipad.html","num_reply":1,"voted":false,"total_vote":0,"permiss_action":false,"user":{"id":1,"login_name":"haohao22","name":"hao","company":"","is_supplier":true,"verified":0,"supplier":0,"email":"haoahao_h22805

Xem thêm: Hướng Dẫn Gửi Mail Merge Có File Đính Kèm, Gửi Mail Merge Có File Đính Kèm Khác Nhau

*

Vu00ec sim 3G du00f9ng đến Ipad thu01b0u1eddng phu1ea3i cu1eaft nhu1ecf thu00e0nh Sim Micro nu00ean viu1ec7c nu1ea1p tiu1ec1n mu1ed9t su1ed1 bu1ea1n chu01b0a biu1ebft u0111u01b0u1ee3c, Giu1edd mu00ecnh su1ebd tru00ecnh bu00e0y vu00e0i cu00e1ch nu1ea1p tiu1ec1n vu00e0o tu00e0i khou1ea3n sim 3G khi hu1ebft tiu1ec1n:1.Cu00e1ch 1:- Vu00e0o Settings/Cellular Data/SIM Applications/Tien ich/Nap tien vao tai khoan- Nhu1eadp mu00e3 su1ed1 thu1ebb- Ok lu00e0 xong2. Cu00e1ch thu1ee9 2:Khi cu00e1c bu00e1c sở hữu sim 3G cho ipad thu00ec giu1eef luu00f4n cu00e1i thẻ sim cu00f3 ghi su1ed1 u0111iu1ec7n thou1ea1i cu1ee7a cu00e1i sim u0111u00f3. Khi nu00e0o hu1ebft tiu1ec1n cu00e1c bu00e1c chu1ec9 cu1ea7n ra cu00e1c tiu1ec7m bu00e1n sim thu1ebb, bu1ea3o hu1ecd bu1eafn tiu1ec1n vu00e0o sim lu00e0 ok. ( Viu1ec7c bu00e1n sim cu1ea7n su1ed1 u0111iu1ec7n thou1ea1i nu00ean phu1ea3i nhu1edb su1ed1, ko nhu1edb u0111u01b0u1ee3c su1ed1 thu00ec phu1ea3i giu1eef cu00e1i thẻ ghi su1ed1 u0111u00f3)3. Cu00e1ch thu1ee9 3:Khi bu00e1c cu1eaft sim 3G thu00e0nh Sim Micro mang đến vu00e0o ipad tablet thu00ec cu00e1c bu00e1c du00f9ng thiu1ebft bu1ecb cu1eaft sim, giu1eef lu1ea1i cu00e1i khung bu00ean ngou00e0i, lúc nu00e0o hu1ebft tiu1ec1n chu1ec9 cu1ea7n thu00e1o micro sim ra lu1eafp vu00e0o cu00e1i form u0111u00f3. ->> mang đến vu00e0o u0111iu1ec7n thou1ea1i di u0111u1ed9ng bu00ecnh thu01b0u1eddng vu00e0 nu1ea1p thu1ebb bu00ecnh thu01b0u1eddng --> ok.4. Cu00e1ch thu1ee9 4:Du00f9ng Micro sim u0111u00f3 gu1eafn vu00e0o nhỏ Iphone --> Nu1ea1p bu00ecnh thu01b0u1eddng --> okNguu1ed3n : ht tp://dcom3g.orgThu00f4ng tin coi thu00eam : Usb 3G , Dcom 3G , Usb 3G Viettel , Usb 3G Mobifone , Usb 3G Vinaphone , Router wifi 3G , usb 3G gia re , dcom 3g viettel sinh vien
","total_vote":0,"voted":false,"date_text":"10 nu0103m","permiss_action":false,"num_reply":0,"id_faq":375180,"user":{"id":1,"login_name":"chieuthuvang","name":"thu","company":"-","is_supplier":true,"verified":0,"supplier":0,"email":"chieuthuvang_90
qqlive| j88