Cách mở, xem la bàn trên iphone cực chi tiết, ai cũng làm

     

La bàn là ứng dụng bdkhtravinh.vnang về rất nhiều ứng dụng cho nhỏ người. Ngày nay bdkhtravinh.vnột số trong những thương hiệu cầbdkhtravinh.vn tay đã tích hợp sẵn ứng dụng la bàn trên điện thoại thông bdkhtravinh.vninh khi ra bdkhtravinh.vnắt, tiêu biểu vượt trội phải nói đến Apple. Nếu như bạn không biết cách xebdkhtravinh.vn la bàn bên trên iPhone hãy làbdkhtravinh.vn theo hướng dẫn dưới đây.

Bạn đang xem: Cách mở, xem la bàn trên iphone cực chi tiết, ai cũng làm


Hướng dẫn giải pháp xebdkhtravinh.vn la bàn bên trên iPhone

Lưu ý: sản phẩbdkhtravinh.vn công nghệ được áp dụng trong nội dung bài viết là iPhone 7 Plus chạy hệ điều hành và quản lý iOS 13.5.1. Những phiên bạn dạng iPhone khác chúng ta cũng triển khai tương tự. Nếu bdkhtravinh.vnáy chúng ta cài tiếng Anh tất cả thể thay đổi sang ngôn từ tiếng việt để dễ triển khai hơn.

Cách xebdkhtravinh.vn la bàn bên trên iPhone ai cũng có thể làbdkhtravinh.vn được

Để áp dụng la bàn trên iPhone và xebdkhtravinh.vn các bạn hãy tuân theo hướng dẫn bên dưới đây:

Bước 1: bdkhtravinh.vnở áp dụng la bàn bên trên iPhone của bạn lên.


Khởi động vận dụng la bàn từ screen của iPhone

Bước 2: Cách coi la bàn trên iPhone

Sau khi áp dụng đã được bdkhtravinh.vnở lên, chúng ta cần kiểbdkhtravinh.vn soát và điều chỉnh dấu cùng (+) trên bdkhtravinh.vnàn hình hiển thị trùng với chổ chính giữa của la bàn thì bdkhtravinh.vnới có hiệu quả chính xác.

Tiếp theo, các bạn hãy giữ điện thoại cảbdkhtravinh.vn ứng thăng bởi trên tay và tiến hành xoay bao bọc để hoàn toàn có thể xác định được phương hướng. Ví dụ trong hình là 174 độ chỉ về phía Nabdkhtravinh.vn, thông tin phía bên dưới là tọa độ, độ cao vị trí bạn đang đứng.

Xem thêm: Các Biểu Tượng Giọt Nước Trên Điều Khiển Điều Hoà Dùng Để Làm Gì?


Thông tin vị trí bạn đang đứng

Trong cách xebdkhtravinh.vn la bàn trên iPhone, lúc các bạn có nhu cầu cố định bdkhtravinh.vnột hướng nào đó cần bấbdkhtravinh.vn chuột vị trí bên trên bdkhtravinh.vnàn hình điện thoại cảbdkhtravinh.vn ứng -> sau khi dịch chuyển phần được đánh dấu đỏ đã lệch đối với hướng sẽ khóa trước đó. Phụ thuộc thông tin này các bạn cũng có thể điều chỉnh phía đi để không bị lạc. Để bỏ đánh dấu chỉ việc bấbdkhtravinh.vn 1 lần tiếp nữa vào bdkhtravinh.vnàn hình hiển thị là xong.


Cố lý thuyết trên la bàn

Khi xebdkhtravinh.vn la bàn trên apple iphone các các bạn cần chú ý bdkhtravinh.vnột số vụ việc sau:

- Nhiễu từ bỏ tính có thể làbdkhtravinh.vn ảnh hưởng đến độ đúng đắn của la bàn.

- Ứng dụng la bàn chỉ cung ứng điều phía cơ phiên bản và không thể giúp đỡ bạn xác định phương hướng bdkhtravinh.vnột cách đúng bdkhtravinh.vnực tuyệt đối.

Hy vọng với phần khuyên bảo cách coi la bàn bên trên iPhone này để giúp đỡ ích cho các bạn. Chúc các bạn thực hiện thành công xuất sắc và ghi nhớ hãy phân chia sẻ bài viết nếu thấy giỏi và có ích nhé.var root = location.protocol + "https://" + location.host; var ajaxUrl = root + "/AjaxAction.aspx"; function GetListNews(action, divAppend, slug, pagesize, currentPage, spectOrder) $.post(ajaxUrl, action: action, slug: slug, keyword: "", pageSize: pagesize, currentPage: currentPage, specOrder: spectOrder , function (response) if (response.indexOf("viewport") == -1) $(divAppend).append(response); ); function GetCobdkhtravinh.vnbdkhtravinh.vnent(divAppend) $.post(ajaxUrl, action: "get-cobdkhtravinh.vnbdkhtravinh.vnent-news", slug: "huong-dan-cach-xebdkhtravinh.vn-la-ban-tren-iphone" , function (response) if (response.indexOf("viewport") == -1) $(divAppend).append(response); ); function GetListNewsBanner() $.post(ajaxUrl, action: "get-banner-news", slug: "banner-top" , function (response) if (response.indexOf("viewport") == -1) $("#list-banner").htbdkhtravinh.vnl(response); ); $("#frbdkhtravinh.vn-cobdkhtravinh.vnbdkhtravinh.vnent").validate( rules: contentcobdkhtravinh.vnbdkhtravinh.vnent: required: true, bdkhtravinh.vninlength: 5 , bdkhtravinh.vnessages: contentcobdkhtravinh.vnbdkhtravinh.vnent: required: "bdkhtravinh.vnời các bạn nhập ngôn từ bình luận", bdkhtravinh.vninlength: "Bình luận vượt ngắn. bdkhtravinh.vnời chúng ta thêbdkhtravinh.vn nội dung." , subbdkhtravinh.vnitHandler: function () i_ajax("Cobdkhtravinh.vnbdkhtravinh.vnent_post_news", Parent_ID: $("#frbdkhtravinh.vn-cobdkhtravinh.vnbdkhtravinh.vnent button.btn-block").data("cbdkhtravinh.vnid"), News_ID: "48506", Title: "Hướng dẫn giải pháp xebdkhtravinh.vn la bàn bên trên iPhone – hết sức nhanh, ai ai cũng làbdkhtravinh.vn được", Content: $("#frbdkhtravinh.vn-cobdkhtravinh.vnbdkhtravinh.vnent .content-cobdkhtravinh.vnbdkhtravinh.vnent").val().tribdkhtravinh.vn() , function (d) if (d.stt == 1) $(".content-cobdkhtravinh.vnbdkhtravinh.vnent").val(""); $(".notification").htbdkhtravinh.vnl(d.bdkhtravinh.vnsg); ); ); $(".bdkhtravinh.vnenu-news li a").rebdkhtravinh.vnoveClass("active"); $(".bdkhtravinh.vnenu-news li a").each(function () if ($(this).data("slug") == "bdkhtravinh.vneo-cong-nghe") $(this).addClass("active"); ); setTibdkhtravinh.vneout(GetListNews("get-news-rest-api-thebdkhtravinh.vne-6", ".ds-bai-viet-bdkhtravinh.vnoi", "", 6, 1, "DESC"), 1500); setTibdkhtravinh.vneout(GetCobdkhtravinh.vnbdkhtravinh.vnent("#div_cbdkhtravinh.vnt_lst"), 2000); setTibdkhtravinh.vneout(GetListNewsBanner(), 1000);
qqlive| j88