Hàm excel lọc có điều kiện

     
Excel mang đến bdkhtravinh.vn 365 Excel mang đến bdkhtravinh.vn 365 dành đến máy Mac Excel mang đến web Excel 2021 Excel 2021 for Mac Excel 2019 Excel for máy tính bảng ipad Excel for iPhone Excel cho máy tính bảng apk Excel đến điện thoại game android Xem thêm...Ít hơn
*

Trong lấy ví dụ sau đây, cửa hàng chúng tôi đã sử dụng công thức =FILTER(A5:D20;C5:C20=H2,"") nhằm trả về tất cả các bản ghi cho Apple, như được chọn trong ô H2 cùng nếu không có táo, trả về chuỗi trống ("").

Bạn đang xem: Hàm excel lọc có điều kiện

*


Hàm FILTER thanh lọc một mảng dựa trên mảng Boolean (True/False).

=FILTER(array,include,)

Đối số

Mô tả

array

Bắt buộc

Mảng hoặc dải ô yêu cầu lọc

include

Bắt buộc

Mảng Boolean có chiều cao hay chiều rộng như thể với mảng vẫn chọn

Tùy chọn

Giá trị để trả về nếu những giá trị trong mảng được bao hàm đều trống (bộ lọc không trả về tác dụng nào)


Lưu ý: 

Mảng hoàn toàn có thể được hiểu là 1 hàng giá chỉ trị, một cột cực hiếm hoặc là sự phối hợp giữa những hàng với cột giá chỉ trị. Trong lấy ví dụ trên, mảng mối cung cấp cho phương pháp FILTER của shop chúng tôi là dải ô A5:D20.

Xem thêm: Hướng Dẫn Tải Game Bắn Cá Cho Máy Tính Miễn Phí, Game Bắn Cá Online

Nếu ngẫu nhiên giá trị như thế nào của đối số include là lỗi (#N/A, #VALUE, v.v.) hoặc không thể đổi khác thành Boolean, hàm FILTER đang trả về lỗi.


Ví dụ

FILTER được áp dụng để trả về nhiều tiêu chí

Trong trường hòa hợp này, chúng tôi sử dụng toán tử nhân (*) để trả về tất cả giá trị trong dải ô mảng (A5:D20) tất cả chứa apple thuộc khu vực Phía đông: =FILTER(A5:D20;(C5:C20=H1)*(A5:A20=H2);"").

*

FILTER được thực hiện để trả về nhiều tiêu chuẩn và chuẩn bị xếp

Trong trường thích hợp này, công ty chúng tôi sử dụng hàm FILTER trước đó cùng rất hàm SORT nhằm trả về tất cả giá trị trong dải ô mảng (A5:D20) tất cả chứa táo bị cắn thuộc khoanh vùng Phía đông, rồi sắp xếp Đơn vị theo máy tự giảm dần: =SORT(FILTER(A5:D20;(C5:C20=H1)*(A5:A20=H2);"");4;-1)

*

Trong trường thích hợp này, công ty chúng tôi sử dụng hàm FILTER với toán tử cộng (+) nhằm trả về toàn bộ giá trị vào dải ô mảng (A5:D20) bao gồm chứa táo khuyết HOẶC thuộc khu vực Phía đông, rồi sắp xếp Đơn vị theo trang bị tự bớt dần: =SORT(FILTER(A5:D20;(C5:C20=H1)+(A5:A20=H2);"");4;-1)

*

Lưu ý rằng ko hàm nào yêu cầu tham chiếu tuyệt đối vì bọn chúng chỉ lâu dài trong một ô với sẽ tràn tác dụng của bản thân sang những ô lân cận.

Bạn đề nghị thêm trợ giúp?

Bạn luôn rất có thể hỏi một chuyên gia trong xã hội Kỹ thuật Excel hoặc dấn sự hỗ trợ trongCộng đồng trả lời.

qqlive| j88