Đố vui kinh thánh có đáp án

     

7. Thiên Chúa vẫn trừng phạt con rắn ráng nào vì chưng tội dỗ dành ông A-đam với bà E-và ăn uống quả cấm?

a phải bò bằng bụng, phải ăn uống bụi đất phần lớn ngày vào đời

b bị đuổi thoát khỏi vườn

c bị đập nát đầu

 a / St 3,14

8. Fan nữ đầu tiên được Thiên Chúa chế tác dựng thương hiệu là gì?

a Đê-li-la

b Rê-bê-ca

c E-và

d Đề-bô-ra

 c / St 3,20

9. Ai may áo quần cho ông A-đam cùng bà E-và?

a Thiên Chúa

b bà E-và

c ông A-đam

 a / St 3,21

10. Theo sách sáng sủa thế, “Người trục xuất con người, với ở phía đông sân vườn Ê-đen, fan đặt các thần hộ giá với lưỡi gươm …………, để canh giữ đường mang lại cây trường sinh”.

Bạn đang xem: Đố vui kinh thánh có đáp án

a sắc nhọn

b sáng lóe

c lâu năm 9 tấc

 b / St 3,24

11. Thiên Chúa sẽ trừng vạc ông A-đam cùng bà E-và làm việc đâu sau khoản thời gian Người trục xuất họ khỏi vườn cửa Ê-đen?

a phía bắc vườn cửa Ê-đen

b phía đông vườn cửa Ê-đen

c phía tây vườn cửa Ê-đen

d phía phái nam vườn Ê-đen

 b / St 3,24

12. A-ben là anh của Ca-in.

a đúng

b sai

 b / St 4,1-2

13. Theo Thánh Kinh, vụ giết thịt người xảy ra lần đầu tiên là vụ nào?

a Đa-vít giết mổ U-ri-a

b Áp-sa-lôm thịt Am-môn

c Ca-in giết mổ A-ben

d Mô-sê thịt một người Ai-cập

 c / St 4,8

14. “Con là tín đồ giữ em nhỏ hay sao ?”. Ca-in đã vấn đáp với Chúa.

a đúng

b sai

 a / St 4,9

15. Ca-in đã nơi đâu sau chết choc của A-ben?

a tại xứ Nốt

b tại xứ Ca-na-an

c tại Ê-đom

d

 a / St 4,16

16. Bé cháu ông Nô-ê vừa xây tháp Ba-ben hoàn thành thì cơn Hồng thủy ập đến.

a đúng

b sai

 b / St 6 – 11

 17. Lúc cơn Hồng thủy đến, trong tàu ông Nô-ê có bao nhiêu người?

a 5

b 8

c 7

d 9

 b / St 7,13

18. Làm thế nào ông Nô-ê biết là nước sẽ rút xung quanh đất?

a bé quạ bay đi với không trở về

b con kê trong tàu gáy dồn dập

c nhỏ bồ câu mà lại ông thả ra đưa về một nhành là ô-liu tươi

 c / St 8,11

19. Theo sách sáng sủa thế, ai là người đầu tiên trồng nho?

a ông Nô-ê

b ông A-ben

c ông Kham

d ông Ca-na-an

 a / St 9,20

20. Theo sách sáng thế, ai là người nhân vật đầu tiên xung quanh đất?

a ông Nim-rốt

b ông Cút

c ông Ít-ma-en

 a / St 10,8

21. Ông Áp-ra-ham ra đi, như Đức Chúa sẽ phán với ông. Ông Áp-ra-ham được ………… tuổi khi ông tránh Kha-ran.

a 40

b 55

c 70

d 75

 d / St 12,4

22. Về sự ra đời của họ, I-xa-ác và Sa-mu-en khởi sắc chung nào?

a họ các là nhỏ út

b vừa ra đời đã biết nói cười

c bọn họ sinh ra do sự can thiệp của Thiên Chúa

 c / St 16,1 ; 17,19 ; 21, 1-3 ; 1 Sm 1,2.11.19-20

23. Trong list dưới đây, ai được sinh ra vị ông Áp-ra-ham và bà Xa-ra?

a Ít-ra-en

b Ít-ma-en

c I-xa-ác

 c / St 17,19 ; 21,2-3

24. Thiên Chúa đã ký kết Giao mong với ông Áp-ram và đổi tên ông thành Áp-ra-ham.

a đúng

b sai

 a / St 17,5

25. Tên tuổi “Áp-ra-ham” tức là gì?

a bé loài người

b nam nhi của ông A-đam

c phụ vương của rất nhiều dân tộc

d cha của tất của rất nhiều người sống

 c / St 17,5

26. Bà Xa-ra là em gái, nhỏ cùng phụ vương khác mẹ, với là bà xã của ông Áp-ra-ham.

a đúng

b sai

 a / St 20,12

27. Ông như thế nào mơ thấy Thiên Chúa bảo hãy trả bà Xa-ra về đến ông Áp-ra-ham?

a vua A-bi-mê-léc

b vua Pha-ra-ô

c vua Ky-rô

 a / St 20,2-3

28. Ông Áp-ra-ham đã minh chứng sự tín thác của mình vào Thiên Chúa bằng chính bài toán ông chuẩn bị hiến tế đứa con trai.

a đúng

b sai

 a / St 22,12

29. Sau cùng ông Áp-ra-ham đang dâng đến Thiên Chúa đồ vật gì có tác dụng lễ toàn thiêu?

a I-xa-ác, đàn ông ông

b con cừu con

c nhỏ cừu đực

 c / St 22,13

30. Ê-xau và Gia-cóp là hai anh em cùng phụ vương khác mẹ.

a đúng

b sai

 b / St 25,25-26

31. Vào hai người con sinh đôi, bà Rê-béc-ca yêu đương Gia-cóp hơn, trong lúc ông I-xa-ác lại thích hợp Ê-xau, vày …………

a ông ăn uống thịt săn của cậu

b đây là miêu duệ ông

c tay cậu có tương đối nhiều lông xứng bậc nam nhi

d cậu có tài năng bắn cung tên

 a / St 25,28

32. Ê-xau dường như không đem lòng oán thù thù Gia-cóp lúc ông này giành mất lời chúc lành của cha dành đến mình.

a đúng

b sai

 b / St 27,41

33. Ông Gia-cóp nằm mê thấy một chiếc thang bắc từ đất lên trời.

a đúng

b sai

 a / St 28,10-12

34. Ông Gia-cóp vẫn cưới bà làm sao trước bà Ra-khen?

a Lê-a

b Đi-na

c Xa-ra

 a / St 29,23

35. Ông Gia-cóp đã biết thành thương ở đâu đang khi đồ vật lộn?

a bị thương sinh hoạt đầu

b bị trơ trọi xương hông

c bị gãy cổ

 b / St 32,26

36. Ông Gia-cóp đã tìm phương pháp làm hòa cùng với ai khi ông trở về quê hương sau nhị mươi năm xa cách?

a ông La-ban

b bà Ra-khen

c ông Ê-xau

 c / St 32,4

37. Các nam nhi ông Gia-cóp đã làm gì để trả thù bài toán hãm hiếp đáp em gái của họ?

a họ đã tàn ngay cạnh tất cả lũ ông và giật phá thành

b bọn họ rời vứt vùng đất cùng không lúc nào trở lại

c họ không dám trả thù

 a / St 34,25-29

38. Ông Giu-se mơ thấy phương diện trời, mặt trăng và những ngôi sao, tất cả đều vâng phục ông.

a đúng

b sai

 a / St 37,5-9

39.Ông Giu-se mơ thấy những con bò và đông đảo gié lúa.

a đúng

b sai

 b / St 41,17-20

40. Đầu tiên, ông Giu-se tất cả yêu ước gì khi cho bạn bè của ông quay trở lại quê hương?

a cho phụ vương của chúng ta đến reviews ông Giu-se

b với đứa em út đến mang lại ông Giu-se

c giao dịch món nợ trước kia

 b / St 42,2

41. Chén bạc đãi của ông Giu-se được kiếm tìm thấy trong bao của ai khi bằng hữu ông đang trên phố trở về với cha là ông Gia-cóp?

a Giu-đa

b Ben-gia-min

c Rưu-ven

 b / St 44,2

42. Ông Giu-se đã giải thích số mệnh của mình trước bạn bè ông như thế nào?

a Thiên Chúa đang sai ông Giu-se đi trước với mục đích là nhằm cứu tổng thể gia đình ông.

b ông Giu-se vẫn quan hệ phương pháp tuyệt vời

c vua Pha-ra-ô đã nhận ra tài năng lãnh đạo của ông Giu-se.

d một sự may mắn bất ngờ.

 a / St 45,7

43. Cái dõi ông Gia-cóp trở nên khỏe khoắn và đông đúc mặt Ai-cập.

a đúng

b sai

 a / Xh 1,7

44. Vua Pha-ra-ô sẽ ra lệnh hung tàn nào cho những bà đỡ của Ai-cập?

a phải chăm sóc mọi trẻ sơ sinh kỹ càng

b cần làm hại rất nhiều trẻ sơ sinh

c buộc phải giết toàn bộ mọi trẻ phái mạnh Híp-ri vừa mới sinh

 c / Xh 1,16

45. Vua Pha-ra-ô sai bảo giết hết mọi đàn bà Híp-ri bắt đầu sinh ra.

a đúng

b sai

 b / Xh 1,22

 46. Ông Mô-sê thuộc loại họ nào?

a Lê-vi

b Giu-đa

c Ben-gia-min

d Rưu-ven

 a / Xh 2,1-10

47. Khi new sinh, ông Mô-sê đã làm được giấu bờ sông suốt tía tháng.

a đúng

b sai

 b / Xh 2,2-3

48. Ai được trả chi phí nuôi nấng ông Mô-sê?

a bà mẹ ông

b chị ông

c người hầu của công chúa bé vua Pha-ra-ô

 a / Xh 2,8-9

49. Thiên Chúa đòi ông Mô-sê phải làm những gì trước khi tới gần bụi cây đang cháy?

a tấn công răng

b đậy mặt lại

c quỳ gối

d cởi dép ra

 d / Xh 3,5

50. “Lạy Chúa, xin xá lỗi mang lại con, từ bỏ hồi nào mang lại giờ, ngay cả từ thời gian Chúa ban lời mang lại tôi tớ Người, con không hẳn là kẻ có tài năng ăn nói, vì nhỏ cứng mồm cứng lưỡi.” ai đã nói?

a ông A-ha-ron

b ông Mô-sê

c ông Giu-se

d vua Đa-vít

 b / Xh 4,10

 51. Ai đã thay ông Mô-sê thì thầm với vua Pha-ra-ô?

a ông A-ha-ron

b ông Giê-rô

c bà Xíp-pô-ra

 a / Xh 4,16

52. Theo sách Xuất hành, trận dịch chấy rận xẩy ra trước trận dịch ếch nhái.

a đúng

b sai

 b / Xh 8,1-18

53. Theo sách Xuất hành, trận dịch châu chấu xảy ra trước sự kiện về tối tăm.

a đúng

b sai

 a / Xh 10,4-23

54. Dấu hiệu nào đã tạo nên Thần Tru khử “vượt qua” không tấn công phạt nhà đất của dân Ít-ra-en?

a máu bôi trên form cửa

b các đàn bà lấy khăn trùm đầu lại

c đông đảo nhà có đốt nhang

 a / Xh 12,22

55. Đức Chúa sát hại mọi con đầu lòng trong khu đất Ai-cập …

a lúc bình minh

b cơ hội hoàng hôn

c dịp nửa đêm

d ngay giữa trưa

 c / Xh 12,29

56. Lúc Mô-sê giơ tay bên trên biển, nước hải dương Đỏ trở đề nghị khô cạn vì một cơn gió đông thổi to gan lớn mật suốt đêm.

a đúng

b sai

 a / Xh 14,21

 57. Thiên Chúa rẽ đại dương cho ông Mô-sê với dân Ít-ra-en qua bằng phương pháp làm ra một con cá thật to để nó uống hết nước biển.

a đúng

b sai

 b / Xh 14,21

58. Khi ở trong sa mạc, vào ngày ………… hàng tuần, dân Ít-ra-en nhặt man-na nhiều gấp rất nhiều lần so với số đông ngày khác.

a trang bị bảy

b lắp thêm ba

c thiết bị sáu

d đồ vật nhất

 c / Xh 16,5

59. Ai đó đã đỡ tay ông Mô-sê khi ông Giô-suê giao chiến tại Rơ-phi-đim?

a ông A-ha-ron cùng ông Khua

b ông A-ha-ron cùng ông Ê-lê-a-da

c ông Giê-rô và ông A-ha-ron

d bà Mi-ri-am và ông Giê-rô

 a / Xh 17,12

60. Sau khi ông Mô-sê cần sử dụng gậy đập vào tảng đá để đưa nước mang lại dân uống, ông sẽ đặt tên nơi chính là Ma-xa với Mơ-ri-va, tức thị …………

a hồng ân

b thử thách

c kỳ lạ lùng

 b / Xh 17,6

61. Ông Gít-rô là tư tế Ma-đi-an và là ………… ông Mô-sê.

a nhạc phụ

b anh họ

c ông nội

d không tồn tại quan hệ gì

 a / Xh 18,1

 62. Từ khi rời Ai-cập, buộc phải mất bao lâu con cái Ít-ra-en new tới sa mạc Xi-nai?

a tía tháng

b một năm

c sáu tháng

d bố năm

 a / Xh 19,1

63. Ông Mô-sê đã nhận được nơi Thiên Chúa vật gì ở trên núi Xi-nai?

a áo quan bia giao ước

b mười điều răn

c rất nhiều cuộn sách ở biển khơi Chết

 b / Xh 20,1-17

64. Điều răn thứ cha là gì?

a “Ngươi không được làm chứng gian sợ hãi người”

b “Ngươi hãy ghi nhớ ngày Sa-bát, nhưng coi đó là ngày thánh”

c “Ngươi không được thịt người”

d “Hãy bái kính phụ thân mẹ”

 b / Xh 20,8

65. Điều răn “ngươi không được nước ngoài tình” được đặt trước điều răn “ngươi ko được giết người”.

a đúng

b sai

 b / Xh 20,13-14

66. Điều răn “ngươi không được nước ngoài tình” được để trước điều răn “ngươi không được trộm cắp”.

a đúng

b sai

 a / Xh 20,14-15

67. Theo sách Xuất hành, “Ăn trộm yêu cầu bồi hay ; nếu không có gì bồi hoàn thì nó được tha”

a đúng

b sai

 b / Xh 22,2

68. Theo sách Xuất hành, “Ngươi ko được a tòng theo …… để làm điều trái ; vào một vụ kiện, ngươi không được ngả theo ……… nhưng làm chứng, khiến công lý bị sai lệch”

a kẻ mạnh

b số đông

c kẻ quyền thế

d kẻ phạm tội

 b / Xh 23,2

69.Vật liệu nào đã có dùng để triển khai Hòm Bia Giao Ước?

a gỗ keo

b mộc tùng

c gỗ thích

 a / Xh 25,10

70. Lý do dân Ít-ra-en đúc một bé bê bởi vàng để thờ?

a bởi vì ông A-ha-ron nổi loạn

b cũng chính vì ông Mô-sê quá chậm rì rì trễ

c bởi vì chán nản

d tất cả đều sai

 b / Xh 32,1

71. Ai đã đứng ra nại xin núm cho dân chúng sau vụ thờ nhỏ bê bởi vàng?

a những thầy Lê-vi

b ông A-ha-ron

c ông Giô-suê

d ông Mô-sê

 d / Xh 32,11

72. Ông Mô-sê vẫn nói : “Ai thờ Đức Chúa thì theo tôi !”

a đúng

b sai

 a / Xh 32,26

 73. Thiên Chúa đã cho ông Mô-sê mười điều răn nhị lần.

a đúng

b sai

 a / Xh 34,1

74. Thời Mô-sê, người thao tác làm việc ngày Sa-bát bị vạc hình phạt nào?

a bị quăng quật tù một năm

b phải không ăn mặn một tháng

c nên chết

d bị trục xuất

 c / Xh 35,1-3

75. Ở Ai-cập, ông Giu-se bị ngược đãi như 1 tên nô lệ.

a đúng

b sai

 b / Xh 39,2

76. Vào Thánh Kinh, sách Lê-vi được đặt trước sách Xuất hành.

a đúng

b sai

 b /

77. Theo sách Lê-vi, ngoài nhỏ heo ra, những con vật nào cũng bị xem như là ô uế?

a lạc đà

b ngân thử

c thỏ rừng

d toàn bộ những con trên

 d / Lv 11,4-6

78. “Con heo, vì chưng nó có chân chẻ làm hai móng, tuy nhiên không nhai lại : các ngươi nên coi nó là loài ô uế.” Đức Chúa phán cùng với …………

a ông Mô-sê cùng ông A-ha-ron

b ông Giô-suê

c ông Nô-ê

 a / Lv 11,7

79. Theo sách Lê-vi, bất cứ ai tạo thương tích đến người ở bên cạnh thì bạn ấy có khả năng sẽ bị gây yêu mến tích lại như vậy.

a đúng

b sai

 a / Lv 24,17,22

80. Theo sách Dân số, điều gì xảy ra cho đa số thường dân lúc họ cho gần công ty Tạm đựng cỗ ván Bia Giao Ước?

a tín đồ ấy có khả năng sẽ bị đuổi ra khỏi trại trong tầm 40 ngày

b tín đồ ấy sẽ bắt buộc chết

c người ấy sẽ ảnh hưởng ô uế

 b / Ds 1,51

81. Theo sách Dân số, lúc dân Ít-ra-en đóng trại, họ tự do thoải mái cắm lều của mình ở bất kể nơi nào chúng ta muốn.

a đúng

b sai

 b / Ds 2,2

82. Theo sách Dân số, người con trai nào của ông A-ha-ron cần trông coi toàn bộ NhàTạm cùng đa số vật trong các số ấy : các vật thánh và những đồ phụ tùng?

a I-tha-ma

b E-la-da

c Na-đáp

 b / Ds 4,16

83. Ông Mô-sê nguyện cầu : “Lạy Đức Chúa, xin vùng dậy cho địch thù Ngài tán loạn, và mang lại kẻ ghét Ngài phải …… !”

a tiêu vong

b không hề huênh hoang tự đắc

c phải hổ thẹn

d chạy trốn thánh nhan

 d / Ds 10,35

 84. Theo sách Dân số, điều gì sẽ xảy ra nếu chỉ một loại kèn được thổi?

a toàn dân vẫn tập họp lại

b những kỳ mục sẽ tập họp lại

c các tư tế vẫn tập họp lại

 b / Ds 10,4

85. Theo sách Dân số, khi bà Mi-ri-am cùng ông A-ha-ron phản bội đối ông Mô-sê vì ông cưới một thanh nữ người Cút, bà Mi-ri-am tức xung khắc bị ………

a mù

b xuất tiết dữ dội

c cùi

 c / Ds 12,9-16

86. Theo sách Dân số, vâng lệnh Đức Chúa, ông Mô-sê không nên mỗi chi tộc một kỳ mục đi dò thám đất Ca-na-an.

a đúng

b sai

 a / Ds 13,2

87. Ông Mô-sê cùng ông A-ha-ron không còn dẫn con cái Ít-ra-en vào khu đất hứa.

a đúng

b sai

 a / Ds 20,12

88. Trong sa mạc, những người dân than trách ông Mô-sê bị nhỏ gì gặm chết?

a chó sói

b muỗi

c rắn độc

d bọ cạp

 c / Ds 21,6

89. Ai đó đã thay cố ông Mô-sê chỉ huy dân chúng?

a ông Giô-suê

b ông Ê-lê-a-da

c ông Ghi-lê-át

d ông Ben-gia-min

 a / Ds 27,12-23

90. Theo sách Đệ nhị luật, người ta ko được rạch mình và cạo tóc phía bên trên trán mà để tang một người chết.

a đúng

b sai

? a / Đnl 14,1

91. Theo sách Đệ nhị luật, các loài sống dưới nước bị coi là ô uế là loài …………

a bao gồm vây và gồm vảy

b không có vảy

c không tồn tại vây và không tồn tại vảy

? c / Đnl 14,9-10

92. Theo sách Đệ nhị luật, phần đa loài chim làm sao bị xem là ô uế?

a đại bàng, ó biển, diều mướp, kền kền và hầu hết thứ diều hâu

b đà điểu, cú, mòng biển, phần đông thứ ý trung nhân cắt, cú vọ, cú mèo với chim lợn

c tình nhân nông, ó, cốc, cò, diệc, chim đầu rìu, dơi và phần lớn thứ quạ

d toàn bộ những nhỏ trên

? d / Đnl 14,12-18

93. Theo sách Đệ nhị luật, “Mọi côn trùng nhỏ có cánh, đồng đội phải coi là loài ô uế, anh em không được ăn.”

a đúng

b sai

? a / Đnl 14,19

94. Theo sách Đệ nhị luật, “Anh em không được đem sữa ……… bà mẹ mà nấu nướng thịt ……… con.

a bò

b lừa

c chiên

d dê

? d / Đnl 14,21

95. Theo sách Đệ nhị luật, “Anh em không được tế Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em, trườn hay rán dê gồm tật hoặc tỳ lốt nào, bởi đó là vấn đề ghê tởm so với Đức Chúa, Thiên Chúa của anh ý em.”

a đúng

b sai

? a / Đnl 17,1

96. Theo sách Đệ nhị luật, “Từ thân anh em, trong số các bạn bè của anh em, Đức Chúa, Thiên Chúa của anh ý em, vẫn cho lộ diện một ngôn sứ như tôi sẽ giúp đỡ anh em, bạn bè ………… vị ấy.”

a hãy trông chờ

b cầu nguyện cho

c hãy nghe

? c / Đnl 18,15

97. Theo sách Đệ nhị luật, “Khi đồng đội thấy bò hay cừu dê của người đồng đội mình đi lạc, thì đừng bỏ mặc làm ngơ, dẫu vậy …………”

a được phép đem lại làm của mình

b nên dẫn bọn chúng về cho tất cả những người anh em

c đề nghị báo cho vị tứ tế

? b / Đnl 22,1

98. Theo sách Đệ nhị luật, nếu khách hàng không bỏ trái nho nào vào đồ vật đựng của chính bản thân mình thì chúng ta được phép nạp năng lượng nho của nhà hàng xóm. Cũng vậy, luật chất nhận được bẻ gié lúa của bạn khác ví như bạn thao tác đó bởi tay.

a đúng

b sai

? a / Đnl 23,24-25

99. Ông Mô-sê tắt thở trên núi Nơ-vô, trong khu đất Mô-áp. Ông không thể sửa soạn để chết bởi vì Thiên Chúa không báo trước mang lại ông.

a đúng

b sai

? b / Đnl 32,48-52

100. Thiên Chúa đang chôn ông Mô-sê sinh sống thung lũng miền Mô-áp.

*

a đúng

b sai

? a / Đnl 34,5-6

101. Truyền văn nào không được sử dụng trong Ngũ kinh?

a Gia-vít

b tư tế

c Ê-lô-hít

d Khải huyền

 d /

102. Bên trên sông Gio-đan, Thiên Chúa đã làm một phép lạ giống như phép kỳ lạ rẽ nước ở biển khơi Đỏ.

a đúng

b sai

 a / Gs 1,15-17

103. Những tư tế đã sở hữu theo đồ vật gi khi dân Ít-ra-en lâm chiến?

a cờ

b dao kiếm

c cỗ áo bia giao ước

 c / Gs 3,3-5

104. Ông Giô-suê đang xin cho mặt trời đứng yên trên khung trời để dễ dãi tiêu khử quân địch.

a đúng

b sai

 a / Gs 6,8

105. Tiếng kèn với tiếng tù và bởi sừng chiên đã nổi lên ngay trước lúc thành Giê-ri-khô sụp đổ.

a đúng

b sai

 b / Gs 6,20

106. Dân Ga-ba-ôn đã được thoát nhờ ăn uống vận quần áo cũ, mang giầy rách và cần sử dụng thứ bánh mì khô mốc.

a đúng

b sai

 a / Gs 9,5.12

107. Vào thời của phần thứ nhất sách ngôn sứ I-sai-a, quyền năng nào trổi vượt?

a Ba-by-lon

b Át-sua

c Ai-cập

d không có câu như thế nào cả

 b / Gs 10,5-11

108. Khi ông Giô-suê đánh giặc sinh sống Ca-na-an, mặt trời vẫn đứng nguyên trên bầu trời suốt tứ mươi ngày đêm.

a đúng

b sai

 b / Gs 10,13

109. Theo lệnh của Giô-suê, quân lính Ít-ra-en không khi nào lấy chiến lợi phẩm của không ít thành mà người ta chiếm được.

Xem thêm: Ngưu Lang Chức Nữ Ngày Nào, Sự Tích Ngày Ngưu Lang, Chức Nữ Mùng 7/7 Âm Lịch

a đúng

b sai

 b / Gs 11,12-14

110. Ai là thủ lãnh trước tiên của Ít-ra-en?

a Mô-sê

b Ghít-on

c Ót-ni-ên

d Giô-suê

 c / Tl 3,9-10

111. Ông Sam-son là fan rất cường tráng.

a đúng

b sai

 a / Tl 14 – 16

112. Đa-li-la đã giảm tóc ông Sam-son.

a đúng

b sai

 b / Tl 16,19

113. Bà Rút đã tin vào Thiên Chúa của Ít-ra-en.

a đúng

b sai

 a / R 1,16

114. Theo sách Sa-mu-en, bà An-na cầu xin Thiên Chúa ban đến điều gì?

a được sinh sống lâu

b được một đứa con trai

c được bình an

 b / 1 Sm 1,9-11

115. “Bà hãy trở về bình an. Xin Thiên Chúa của Ít-ra-en ban mang lại bà điều bà vẫn xin Người”. Thầy tư tế Ê-li nói với bà

a Ê-li-sa-bét

b An-na

c Ra-khen

 b / 1 Sm 1,15-17

116. Bà An-na nói: “Chẳng có Đấng thánh như thế nào như Đức Chúa, chẳng một ai khác không tính Ngài, chẳng bao gồm Núi Đá nào”

a cao bởi núi Xi-on

b sánh được cùng với núi Các-men

c như Thiên Chúa chúng ta

 c / 1 Sm 2,2

117. Lúc dân trệt Se-mét chú ý vào cỗ áo Bia Thiên Chúa, 70 người đã bị đánh phạt bắt buộc chết?

a đúng

b sai

 a / 1 Sm 6,19

 118. “Bây giờ, đó là vua đứng vị trí số 1 anh em. Phần tôi, tôi sẽ già nua tóc bạc,…” Ai nói câu này ?

a Ngôn sứ I-sai-a

b Ngôn sứ Sa-mu-en

c Ngôn sứ Đa-ni-en

d Ngôn sứ Kha-ba-cúc

 b / 1 Sm 12,2

119. Cậu bé Đa-vít đi đến trại gần vị trí quân Ít-ra-en và quân Phi-li-tinh tấn công nhau để làm gì?

a có thức nạp năng lượng cho bố người anh trai là bộ đội và xem họ tiến công giặc ra sao

b để xem gần như xác chết

c nhằm dụ những người dân lính Phi-li-tinh đầu hàng

d mang thơ của phụ thân đến cho những anh trai đã đi lính

 a / 1 Sm 17,17-20

120. “Than ôi ! hero nay té gục !” tướng Đa-vít nói về ai?

a vua Sa-un và nam nhi ông là Gio-na-than

b Áp-sa-lôm

c ông Sam-son

 a / 2 Sm 1,17.19.25.27

121. Ông Giu-se chưa phải là nhân thứ duy độc nhất vô nhị trong Thánh gớm mặc áo dài nhiều màu. Các phụ nữ còn trinh của vua Sa-lô-môn cũng mặc áo như vậy.

a đúng

b sai

 a / 2 Sm 13,18

122. “Phải chi cha chết thay nhỏ !” Vua Đa-vít nói cùng với vua Sa-lô-môn.

a đúng

b sai

 b / 2 Sm 19,1

123. Sau khoản thời gian vua Đa-vít qua đời, ai đó đã lên kế vị?

a Sa-lô-mon

b Gio-áp

c Áp-sa-lôm

 a / 1 V 2,12

124. Vua Sa-lô-môn nói: “Phân đứa trẻ em còn sống ra làm cho hai, và cho mỗi người một nửa !”

a đúng

b sai

 a / 1 V 3,25

125. Vua Sa-lô-môn là 1 vị vua rất khù khờ.

a đúng

b sai

 b / 1 V 3 – 11

126. Vua Sa-lô-mon sẽ dùng vật tư gì để xây Đền Thờ?

a gỗ từ núi Li-băng

b hầu hết cây cột bởi bạc

c đông đảo viên gạch bởi vàng

 a / 1 V 5,20

127. Ai giết thịt vua Ê-la cùng lên làm cho vua, nhưng lại ông chỉ cai trị được bảy ngày?

a Đơ-vô-ra

b Dim-ri

c A-suê-rô

 b / 1 V 16,9-10.15

128. Vua A-kháp làm cho vua Ít-ra-en trước vua Om-ri.

a đúng

b sai

 b / 1 V 16,16.29

129. Theo lời ngôn sứ Ê-li-a, nguyên nhân vua A-kha-di-a, nam nhi vua A-kháp, quan yếu khỏe lại sau thời điểm bị té?

a bởi vì ông bị té từ bên trên núi cao xuống

b bởi vì ông không kêu ước Thiên Chúa mà lại kêu ước thần Ba-an

c vì ông bị đập đầu vào trong 1 tảng đá

 b / 2 V 1,15-16

130. Ông Ê-li-a đã cỡi một bé lừa color vàng mà lên trời.

a đúng

b sai

 b / 2 V 2,11

131. Dân nào bắt dân Ít-ra-en đi lưu giữ đày nhiều năm?

a dân Sa-ma-ri-a

b dân Ba-by-lon

c dân Rô-ma

 b / 2 V 24,10-17

132. Vua Đa-vít bảo vua Sa-lô-môn xây một thường thờ như ông đã có lần mong muốn, nhưng vua Sa-lô-môn ko nghe theo mà xây thường thờ hình trạng khác.

a đúng

b sai

 b / 1 Sb 22,6-7 ; 28,10-20

133. Đền thờ vua Sa-lô-môn lớn tới mức người ta đã tả là nó to hơn cả nhỏ tàu của ông Nô-ê.

a đúng

b sai

 b / 2 Sb 3,3 ; St 6,15

134. Thành Ba-by-lon trở thành một trong những phần của đế quốc nào?

a Ai-cập

b Ba-tư

c Rô-ma

 b / Et 1,1-4

135. Bởi vì ông Ma-đô-kê ko cúi lạy ông Ha-man cần ông Ha-man tức giận, quyết định phá hủy người Do-thái.

a đúng

b sai

 a / Et 3,2.5-6

136. “Thật chẳng tất cả ai bên trên cõi đất này giống như nó : một con tín đồ vẹn toàn cùng ngay thẳng, kính sợ Thiên Chúa và lánh xa điều ác !” Chúa nói cùng với quỷ Xa-tan về ai?

a ông Gióp

b ông Mô-sê

c ông Áp-ra-ham

d ông Lót

 a / G 1,8

137. Con trai đàn bà ông Gióp đang làm cái gi khi chúng ta bị giết?

a âu yếm đàn gia súc

b đi tham quan

c nạp năng lượng tiệc cùng uống rượu tại nhà anh cả của họ

d cấy ngoài ruộng

 c / G 1,18

138. “Đức Chúa đã ban cho, Đức Chúa lại mang đi : xin chúc tụng Đức Chúa !” Ai nói?

a ông Tô-bi-a

b vua Đa-vít

c vua Sa-lô-môn

d ông Gióp

 d / G 1,21

139. Thách thức thứ nhì của ông Gióp là gì?

a mờ mắt

b bị đói khát hành hạ

c bị ung nhọt mọi cả người

d toàn bộ đều sai

 c / G 2,4-8

140. Ê-li-phát, chúng ta của ông Gióp bảo rằng nỗi xấu số xảy ra …………

a cũng chính vì con fan sinh ra để mà chịu khổ

b cũng chính vì Thiên Chúa tạo nên chúng xảy đến

c bởi vì định mệnh đem lại như vậy

 a / G 5,6-7

141. Sau cuối Đức Chúa đáp lại lời ước xin của ông Gióp cố kỉnh nào?

a Đức Chúa giận dữ với ông

b Đức Chúa sẽ tăng gấp hai những gì ông gồm trước kia

c Đức Chúa sử dụng rộng rãi về ông

 b / G 42,10

142. Một thời gian ngắn sau thời điểm phải chịu đựng những thách thức và nhức khổ, ông Gióp sẽ chết.

a đúng

b sai

 b / G 42,16

143. Theo Thánh Vịnh, hạnh phúc cho gần như ai không áp theo đường lối của ………….

a phường ác nhân

b kẻ nghèo hèn

c kẻ hiếu chiến

 a / Tv 1,1

144. Theo lời Thánh vịnh, Thiên Chúa không lúc nào bỏ rơi phần nhiều ai search Người.

a đúng

b sai

 a / Tv 9,11

145. “Chúa là mối cung cấp sáng với ơn cứu độ của tôi, …… ?”

a ai đã nghe giờ đồng hồ tôi reo hò

b tôi còn sợ tín đồ nào ?

c ai sẽ tạo cho tôi lạc đường được

 b / Tv 27,1

146. Theo Thánh vịnh 27, Đức Chúa được mô tả thế nào?

a vị vua tuyệt đối của tôi

b vị mục tử giỏi lành

c là nguồn sáng và là ơn cứu vớt độ của tôi

d là đá tảng cùng là rừng núi đảm bảo tôi

 c / Tv 27,1

147. “Lạy Chúa, nhỏ xin tán thưởng Ngài, do ………… không để quân thù khoái trá nhạo cười con”

a vẫn thương cứu vãn vớt

b đang không bỏ rơi con

c đang tha thứ mang đến con

 a / Tv 30,2

148. Theo Thánh vịnh 31, “núi đá và ………… bảo vệ con, đó là Chúa”.

a thành luỹ

b vinh quang

c khiên mộc

 a / Tv 31,4

149. Đức Giê-su thốt ra lời sau cuối bằng một câu trong Thánh vịnh 31, đó là câu nào?

a “Trong tay Ngài, bé xin giao phó hồn con”

b “Xin tha mang đến họ, vị họ ko biết vấn đề họ làm”

c “Lạy Thiên Chúa, Thiên Chúa của con, sao Ngài quăng quật rơi nhỏ ?”

 a / Tv 31,6

150. Theo Thánh vịnh 33, thái độ thích hợp trước nhan Chúa là gì?

a lòng kính sợ

b lòng dũng cảm

c run sợ

d mong xin

 a / Tv 33

151. Vào Thánh vịnh 36, bạn tội lỗi sinh sống trong mộng ảo nên không thể có day dứt.

a đúng

b sai

 a / Tv 36,2-3

 152. Theo Thánh vịnh 37, vật gì dành sẵn cho tất cả những người ở vào sự an ninh với Thiên Chúa?

a niềm vui

b toàn bộ những gì họ cần

c nhỏ dòng cháu giống

d không sợ gì cả

 c / Tv 37,37

153. Theo Thánh vịnh 41, điều bất hạnh nào rất có thể tấn công bất thình lình?

a nghèo nàn

b động đất

c căn bệnh tật

d hạn hán

 c / Tv 41,1-13

154. Theo Thánh vịnh 44, dân Ít-ra-en được diễn đạt như cố kỉnh nào?

a như một dân tộc hùng mạnh

b như đội binh của Thiên Chúa

c như bè đảng cừu bị gần kề sinh

d như một fan ngoại tình

 c / Tv 44,23

155. “Lòng trào dâng hầu hết lời cẩm tú, mồm ngâm thơ mừng chúc thánh quân, lưỡi tôi ví tựa …………”

a ngà ngọc châu báu

b cung đàn réo rắt

c tay bạn phóng bút

 c / Tv 45,2

156. Theo Thánh vịnh 48, thành của Đức Đại Vương sinh sống đâu?

a núi Xi-on

b Sa-ma-ri-a

c Ni-ni-vê

d Rô-ma

 a / Tv 48,3

157. Thánh vịnh 51, được hotline là lời nguyện cầu của lòng thống ăn năn ăn năn, được xúc cảm bởi biến hóa cố như thế nào trong đời sống vua Đa-vít?

a liên hệ của vua Đa-vít cùng với bà Bát-sê-va

b chết choc của Áp-sa-lôm

c vua Đa-vít làm hỏng kế hoạch của vua Sa-un

d giết chết Gô-li-át

 a / Tv 51,2

158. “Cả trái đất, hãy …………”

a tung hô Thiên Chúa

b thần phục vị vua của bọn chúng ta

c dưng lời tạ ơn lên trước nhan Chúa

 a / Tv 66,1

159. Theo Thánh vịnh 80, ai là mục tử của Ít-ra-en?

a Mô-sê

b Sa-lô-mon

c Thiên Chúa

d Đa-vít

 c / Tv 80,2-4

160. “Kể đến muôn dân biết …………, cho các nước hay phần nhiều kỳ công của Người”

a bạn thật là vinh hiển

b fan thật là công chính

c ngày tuyệt đối của Đức Chúa

 a / Tv 96,3

161. “Toàn cõi đất này sẽ xem thấy …………”

a sang trọng của Thiên Chúa

b ơn cứu vãn độ của Thiên Chúa chúng ta

c quyền lực của Thiên Chúa

 b / Tv 98,3

162. “Chư dân hãy xưng tụng danh Ngài, danh mập ú khả tôn khả úy, ………… !”

a danh thánh thiện dường bao

b danh rạng rỡ vinh quang

c danh đáng kính trọng muôn đời

 a / Tv 99,3

163. Trong 150 Thánh vịnh, Thánh vịnh nào ngắn nhất?

a 117

b 140

c 100

d 20

 a / Tv 117

164. Thánh vịnh nào lâu năm nhất ?

a 18

b 117

c 115

d 119

 d / Tv 119

165. Thánh vịnh 122 mong cho thành nào được thái bình?

a Giê-ru-sa-lem

b Ni-ni-vê

c Xơ-đôm

 a / Tv 122

166. Theo Thánh vịnh 136, cái gì tồn tại mãi sau ?

a tình cảm của Thiên Chúa

b trời đất

c Lề Luật

 a / Tv 136

167. Trong Thánh Kinh, sách Thánh vịnh được đặt trước sách Châm Ngôn.

a đúng

b sai

 a /

168. Ai được gọi là tác giả của sách Châm ngôn?

a vua Đa-vít

b ngôn sứ Hô-sê

c ông Mô-sê

d vua Salô-môn

 d / công nhân 1,1

169. Theo sách Châm ngôn, “Lòng kính hại Thiên Chúa là mở đầu của tri thức”.

a đúng

b sai

 a / cn 1,7

170. Theo sách Châm ngôn, cái gì mà bạn ta cần thiết cậy dựa vào?

a hi vọng cho tương lai

b lời khuyên răn của bạn khác

c gọi biết của chính mình

d tin cẩn vào đầy đủ gì ko thấy được

 c / cn 3,5

171. Theo sách Châm ngôn, điều gì tạo cho thủ lãnh xiêu lòng lòng ?

a hăm dọa

b kiên nhẫn

c cơ chế hợp lý

d quân đội

 b / công nhân 5,15

172. Theo sách Châm ngôn, gồm bảy điều làm cho Đức Chúa khiếp tởm, cha điều đầu là : mắt kiêu kỳ, lưỡi điêu ngoa, tay đổ máu người vô tội.

a đúng

b sai

 a / cn 6,16

173. Theo sách Châm ngôn, “phụ phụ nữ đẹp fan mà không rất đẹp nết khác đưa ra khuyên quà đem xỏ mũi heo”.

a đúng

b sai

 a / cn 11,22

174. Theo sách Châm Ngôn, điều thoải mái và tự nhiên và xuất sắc đẹp là ghét lời sửa dạy.

a đúng

b sai

 b / công nhân 12,1

175. Theo sách Chân ngôn, “Lời ngay thẳng lưu tồn mãi mãi, lưỡi dối gian chỉ có một thời.”

a đúng

b sai

 a / cn 12,19

176. Theo sách Châm ngôn, mồm kẻ dại bao gồm …………, môi người khôn đảm bảo an toàn người khôn.

a nọc độc chết người

b mầm kiêu ngạo

c lưỡi như gươm sắc

 b / cn 14,3

177. Theo sách Châm ngôn, khẩu ca khiêu khích làm ………

a nổi cơn thịnh nộ

b bạn ta hành động

c đến dốt nát

d tạo thêm uy tín

 a / cn 15,1

178. Theo sách Châm ngôn, vật gì làm hân hoan nét mặt ?

a nhiều có

b một cây nến

c nói sự thật

d lòng mừng vui

 d / cn 15,13

179. Theo sách Châm ngôn, mái đầu bội nghĩa là …………

a lốt hiệu của sự suy tàn

b vết hiệu của việc lo lắng

c triều thiên vinh hiển

d vệt hiệu của sự thông minh

 c / cn 16,31

180. Theo sách Châm ngôn, đồ vật gi là cạm bẫy của người ngu?

a môi mồm nó

b sự lẩn thẩn dốt của nó

c lời hứa của nó

 a / công nhân 18,7

181. Trong sách Châm ngôn bọn họ thấy : “Nhiệt tình cơ mà thiếu cân nhắc nào hữu ích chi, ………… ắt tất cả khi lầm lỡ”

a hành động kiên quyết

b hành động đúng đắn

c cách thong thả

d bước vội vàng

 d / cn 19,2

182. Theo sách Châm Ngôn, người ta sẽ nỗ lực báo thù.

a đúng

b sai

 b / công nhân 20,22

183. Theo sách Châm ngôn, loại gì là vấn đề chung của bạn giàu và bạn nghèo?

a mặt đất

b học thức

c Lề luật

d chúng ta được Thiên Chúa chế tác dựng

 d / công nhân 22,2

184. Theo sách Châm ngôn, “Ai kêu : ‘Than ôi !’ ? Ai kêu : ‘Khổ thừa !’ ? Ai cứ gây gổ ? Ai bắt buộc thở than ? Ai chịu số đông vết yêu quý vô lý ? Ai có hai con mắt đỏ ngầu ? Đó là người nấn ná mãi …………”.

a bên những người dân bạn xấu

b ở địa điểm chợ búa, không chịu làm những gì cả

c xòng bạc

d mặt ly rượu, là tín đồ đi nếm đủ thứ rượu ngon

 d / cn 23,29-30

185. Theo sách Châm ngôn, đồ vật gi “như rắn cắn, như nọc độc hổ mang”?

a rượu

b hiếu chiến

c giận dữ

d sự chết

 a / cn 23,31-32

186. Theo sách Châm ngôn, “Kẻ lừa đảo và chiếm đoạt tài sản bạn bè, rồi bảo : …………, thì cũng như người giả vờ điên phóng lửa, bắn tên gây bị tiêu diệt chóc”.

a “Xin lỗi !”

b “Đùa đấy thôi !”

c “Không biết đâu !”

 b / công nhân 26,18-19

187. Theo sách Châm ngôn, “Thà nghèo mà nạp năng lượng ở chu toàn còn rộng ………… nhưng sống xung quanh co.”

a khỏe khoắn mạnh

b chuyển động dễ dàng

c giàu

 c / công nhân 28,6

188. Theo sách Châm ngôn, công lý của mỗi cá nhân đều tới từ Lề Luật.

a đúng

b sai

 b / công nhân 29,26

189. Theo sách Châm ngôn, “Kẻ như thế nào giương mắt giễu cha, và khinh thường chuyện vâng lời mẹ, sẽ ảnh hưởng …………”

a người đời khinh thường dể

b con cái đối xử lại như vậy

c quạ làm việc lũng sâu móc mắt, và bị chủng loại diều hâu rỉa thịt

d toàn bộ đều sai

 c / cn 30,17

190. Quyển sách làm sao trong bộ Thánh gớm nói về sự phù vân, dẫu vậy thật ra là về cực hiếm của cuộc sống con tín đồ ?

a Gióp

b Giảng viên

c Huấn ca

d Khôn ngoan

 b /

191. Theo sách Giảng viên, không tồn tại gì giỏi hơn là ………

a ngồi phía sau và chỉ còn trích

b ẩm thực và hưởng hồ hết thành quảdo công huân khó nhọc mình làm ra

c đi ngoài quê hương

d đồng ý cuộc sinh sống bất công

 b / Gv 2,24

192. Theo sách Giảng viên, “một thời để khóc lóc, một thời để vui cười, một thời để than van, 1 thời để …………”

a múa nhảy

b reo hò

c ca hát

 a / Gv 3,4

193. Theo sách Giảng viên, “một thời để xé rách, một thời để vá khâu, một thời để triển khai thinh, một thời để …………”

a gào thét

b chửi rủa

c lên tiếng

 c / Gv 3,7

194. Theo sách Giảng viên, “một thời nhằm yêu thương, 1 thời để thù ghét, 1 thời để gây chiến, một thời để ………”

a làm thịt chết

b có tác dụng hòa

c ôm hôn

d trị lành

 b / Gv 3,8

195. Theo sách Giảng viên, “Mọi sự mọi đi về một nơi, đầy đủ sự đều tới từ bụi đất, hầu hết sự những trở về …………”

a thuộc Thiên Chúa

b bụi đất

c hư vô

 b / Gv 3,20

196. Theo sách Giảng viên, người ta sẽ đến gần nhà đất của Đức Chúa cùng với …………

a thuế thập phân

b lòng dũng cảm

c lòng vâng phục

d lòng không phải lo ngại lắng

 c / Gv 4,17

197. Theo sách Giảng viên, “………… thì rộng dầu quý, cùng ngày bị tiêu diệt hơn ngày sinh.”

a lao động

b tiếng xuất sắc danh thơm

c domain authority sạm nắng

d bè bạn

 b / Gv 7,1

198. Theo sách Giảng viên, sự sáng suốt hiểu biết thì hữu dụng hơn, vày nó làm cho những người khôn được …………

a sống

b hạnh phúc

c có ý tưởng phát minh hay

d giàu có

 a / Gv 7,12

199. Theo sách Giảng viên, “Cơm bánh của bạn, hãy thả trên mặt nước, về lâu về dài, …………”

a các bạn sẽ được tin vui hoan

b bạn sẽ tìm lại được

c các bạn sẽ được Đức Chúa ban các gấp bảy

 b / Gv 11,1

200. Theo sách Giảng viên, “Giữa tuổi thanh xuân, chúng ta hãy tưởng nhớ Đấng đã hình thành mình. Đừng đợi cho tai ương ập tới, …………”

a đừng đợi chờ cho năm tháng qua đi

b thời điểm đó bạn trở tay không kịp

c và bạn sẽ không kị khỏi

 a / Gv 12,1

201. Sách Giảng viên bao gồm nói : “Sức dũng mạnh là niềm từ bỏ hào của giới thanh niên, ………… là vinh dự của mặt hàng bô lão.”

a ghê nghiệm

b làn tóc bạc

c gầy đau

 b / Gv 20,29

202. Theo sách Khôn ngoan, Thiên Chúa không làm nên …

a bệnh tật

b rượu cồn đất

c mẫu chết

d sóng thần

 c / Kn 1,13

203. Theo sách Khôn ngoan, không thể có ai về bên từ cõi chết.

a đúng

b sai

 a / Kn 2,1

204. Theo sách Khôn Ngoan, vì chưng đâu mà sự chết bất chợt nhập vào ráng gian?

a sự ngớ ngẩn dốt

b rủi ro

c sự tị tỵ của quỷ dữ

d một chiến lược chu đáo

 c / Kn 2,24

205.  Hình ảnh nào mà sách có suy xét đã sử dụng để chứng minh một trọng tâm hồn được tinh luyện?

a gặt lúa bên trên cánh đồng

b trau chuốt viên kim cương

c đất sét của fan thợ gốm

d xoàn trong lò lửa

 d / Kn 3,6

206. Theo sách Khôn ngoan, bị tiêu diệt yểu là dấu hiệu mắc những tội ác.

a đúng

b sai

 b / Kn 4,7-8

207. Những bước đầu để đạt tới sự sáng suốt là gì?

a kiên tâm mong nguyện

b thành thật ham muốn học hỏi

c thao tác làm việc tốt

d cần mẫn rèn luyện

 b / Kn 6,17

208. Theo sách Khôn ngoan, điều gì làm cho người ta thu được sự khôn ngoan?

a trở nên bạn hữu với Thiên Chúa

b vương vãi quyền

c kính trọng người khác

d sống lâu

 a / Kn 7,14

209. “Từ thời trai trẻ, tôi đã yêu thích và search kiếm ………, tôi tìm phương pháp cưới ……… làm một nửa bạn đời ; và vẻ đẹp của ……… làm cho tôi say đắm.”

a Nàng

b đoá hoa đẹp

c Đức Khôn Ngoan

 c / Kn 8,2

210. Theo sách Khôn ngoan, “Ý định làm ra các tượng thần là dắt mối của tội bất trung. Sáng tạo ra tượng thần là làm cho cuộc đời …………”

a tăng thêm cạm bẫy

b hỏng hỏng

c tàn tạ

d thêm rối ren

 b / Kn 14,12

211. Theo sách Huấn ca, nếu như khách hàng mộ mến khôn ngoan, các bạn sẽ làm gì ?

a bảo đảm môi sinh

b sống tốt

c sống hài hòa với đông đảo người

d tuân giữ những giới răn

 d / Hc 1,26

212. Sách Huấn ca trái quyết mạnh mẽ rằng kẻ làm bé phải luôn luôn …………

a làm việc thoải mái

b phục vụ các bậc sinh thành

c ăn uống những thức ăn uống bổ dưỡng

 b / Hc 3,7

213. Theo sách Huấn ca, họ không tất cả bổn phận phải trợ giúp những người túng thiếu và túng bấn thiếu.

a đúng

b sai

 b / Hc 4,3-5

214. Theo sách Huấn ca, cái gì làm tạo thêm tình bạn?

a đề phòng nhau

b hiểu biết nhau

c nạp năng lượng nói dịu dàng

d tha thứ

 c / Hc 6,5

215. Sách Huấn ca vẫn khuyên bọn họ đón nhấn điều gì tức thì từ độ thanh xuân?

a thú nhồi bông

b thật nhiều bạn bè

c lời giáo huấn

d rất nhiều thời xung khắc vui vẻ

 c / Hc 6,18

216. Theo sách Huấn ca, ko được lắc đầu điều gì tức thì cả đối với người đã chết?

a có tác dụng ơn

b âm nhạc

c khoan dung

d món ăn và thức uống

 a / Hc 7,33

217. Theo sách Huấn ca, manh mối của tội trạng là gì ?

a tinh thần khép kín

b nhiều sang

c kiêu căng

d tinh thần trống rỗng

 c / Hc 10,13

218. Theo sách Huấn ca, “đừng khen một người đàn ông vì người ấy đẹp với đừng ghê ghét ai vị …………”

a họ nhiều sang

b vẻ mặt ngoài

c lời nói

d họ thông minh

 b / Hc 11,2

219. Sách Huấn ca nói rằng lốt hiệu phân biệt cái tốt cái xấu là gì ?

a bài toán giúp đỡ

b lời nhấn xét

c cách cho đi

d nhan sắc mặt rứa đổi

 d / Hc 13,25

220. Theo sách Huấn ca, của cải không đề nghị cho ai?

a bạn nghèo

b kẻ tiểu nhân

c bạn giàu

d người già cả

 b / Hc 14,3

221. Theo Sách Huấn Ca, quy cách thức muôn đời là gì ?

a dậäy mau chóng sẽ mắc phải bệnh giun

b yêu người thân trong gia đình cận

c mọi bạn đều đề xuất chết

d mắt đền rồng mắt

 c / Hc 14,17

222. Theo sách Huấn ca, mỗi người sẽ lãnh dấn điều mà mình …………

a muốn muốn

b xem như là mục đích

c sẽ làm

d yêu cầu thiết

 c / Hc 16,14

223. Theo sách Huấn ca, vật gì là con ngươi mắt Chúa ?

a ơn huệ của bọn chúng ta

b kĩ năng của chúng ta

c nhân phương pháp của chúng ta

d dáng vóc của chúng ta

 a / Hc 17,22

224. Sách Huấn ca nói rằng chúng ta có thể nhận xem về một người qua …………

a lời nói

b dáng vẻ

c tài năng

d nạm giá gia đình

 b / Hc 19,29

225. Theo sách Huấn ca, làm rứa nào mà tín đồ ta rất có thể gây được thiện cảm?

a nói về tài năng của fan mình đối thoại

b nói ít

c nói thẳng

d làm việc chăm chỉ

 b / Hc 20,13

226. Theo sách Huấn ca, lời cầu khẩn của ai được trao lời ngay mau lẹ ?

a tín đồ nghèo

b công ty vua

c bốn tế

d fan giàu

 a / Hc 21,5

227. Theo sách Huấn ca, lời sáng suốt ở vào ………… nhỏ người.

a tứ tưởng

b đầu óc

c sách vở

d hành động

 b / Hc 21,26

228. Theo sách Huấn ca, tín đồ đã quen thuộc ………… thì xuyên suốt đời không một ai sửa dạy nổi.

a đánh nhau

b phá phách

c nói đa số lời nhục mạ

d rượu chè

 c / Hc 23,15

229. Đức Chúa lấy làm vui yêu thích khi …………

a vợ chồng ý hợp chổ chính giữa đầu

b bóng giềng thân thiết

c anh em hòa thuận

d tất cả những điều trên

 d / Hc 25,1

230. Theo sách Châm ngôn, dòng gì y như quả táo vàng trên đĩa bạc chạm trổ?

a kệ sách

b khẩu ca ra đúng lúc đúng thời

c trái cấm

d hoa tai

 b / Hc 25,11

231. Theo sách Huấn ca, loại gì chúng ta cũng có thể đạt tới giả dụ bạn cố gắng theo đuổi nó?

a sức mạnh

b danh tiếng

c sự công chính

d giàu sang

 c / Hc 27,8

232. Sách Huấn ca nói rằng đáng nguyền rủa núm ……… gây phân chia rẽ giữa bao tín đồ đang hòa thuận.

a kẻ nói xấu, nói hành, kẻ nói lời hai ý

b kẻ tội lỗi

c kẻ hiếu chiến

 a / Hc 28,13

233. Theo sách Huấn ca, dòng gì đem về cho con bạn thêm mức độ sống giả dụ biết đều đặn ?

a công việc

b của cải

c rượu

d lời ca tụng

 c / Hc 31,27

234. Theo sách Huấn ca, đồ vật gi làm cho tất cả những người ta thêm lanh lợi tháo vát?

a thói quen hằng ngày

b thực phẩm

c bôn ba

d rượu

 c / Hc 34,10

235. Theo sách Huấn ca, ai là bạn hiểu biết nông cạn?

a người trước đó chưa từng trải

b người không bao giờ du lịch

c người không hề đọc sách báo

d người có ít bạn bè

 a / Hc 34,10

236. Theo sách Huấn ca, ai không bao giờ sợ hãi?

a fan mạnh mẽ

b người dân có quyền sở hữu

c người kính hại Đức Chúa

d người giàu có

 c / Hc 34,14

237. Theo sách Huấn ca, ai là fan dâng lễ đền rồng tội thực sự?

a fan thinh yên ổn rút lui

b fan xa né bất công

c người tạo sự tượng thần

 b / Hc 35,3

238. Theo sách Huấn ca, Thiên Chúa vẫn trả lại cho việc quảng đại của công ty gấp bao nhiêu lần?

a hai lần

b bảy lần

c tứ lần

d tía lần

 b / Hc 35,10

239. Theo sách Huấn ca, nghề nghiệp và công việc nào làm tạo thêm sự khôn ngoan?

a phu khuân vác

b khiếp sư

c nông dân

d thợ chạm trổ

 b / Hc 38,24

240. Thiên Chúa nói với ngôn sứ I-sai-a : “Hãy mang đến đây, ……”

a ta bên nhau tranh luận

b ta cùng nhau dự tiệc

c ta thuộc lên núi Chúa

 a / Is 1,18

241. “Đức Chúa phán : bởi vì các phụ nữ Xi-on kiêu kỳ, chúng vừa đi vừa vênh vác mặt, liếc mắt, chúng bước tiến nhún nhảy, khua kiềng đeo chân, nên bệ hạ sẽ làm cho con gái Xi-on ghẻ chốc đầy đầu, …”, được viết trong sách nào?

a Na-khum

b Gia-ca-ri-a

c Giê-rê-mi-a

d I-sai-a

 d / Is 3,16-17

242. I-sai-a vẫn báo trước rằng thành ………… đã thành một lô đổ nát.

a Đa-mát

b Ni-ni-vê

c Ba-by-lon

 a / Is 17,1

243. Làm thay nào Thiên Chúa đặt lời của tín đồ vào miệng ngôn sứ Giê-rê-mi-a?

a gửi tay va vào miệng ông

b đưa đến ông một cuộn sách để ăn

c đặt viên than cháy đỏ vào miệng ông

 a / Gr 1,9

244. Ngôn sứ là ai?

a là người phân tích và lý giải các ngôi sao

b là phạt ngôn viên của Thiên Chúa

c là người tiên đoán tương lai

 b / Gr 1,9 ; Xh 4,15-16 ; 7,1

245. Sứ điệp căn bản của tất cả các ngôn sứ là gì?

a sự tàn phá và kết án

b sự mệnh danh và vui mừng

c sự ăn năn hối cải

d tất cả đều sai

 c /

246. Một vị ngôn sứ đích danh phải từ bỏ …………

a ý riêng

b sự ghen đua với các ngôn sứ khác

c sự giàu có

d tất cả những điều trên

 a /

247. đa số ai gồm liên quan đặc trưng tới những ngôn sứ?

a vua chúa

b các tư tế và những ngôn sứ khác

c phần nhiều người cực khổ và bị ruồng bỏ

d tất cả những câu trên

 c /

248. Sách ngôn sứ làm sao ngắn tốt nhất trong Thánh tởm Cựu Ước?

a Giô-en

b A-mốt

c Ô-va-đi-a

d Giô-na

 c /

249. Hồ hết lời của một ngôn sứ chỉ có ý nghĩa sâu sắc vào thời mà lại ngôn sứù kia sống.

a đúng

b sai

 b /

 250. Ngôn sứ Giê-rê-mi-a mong xin Chúa : “Lạy Đức Chúa, xin chữa lành con, để con được chữa lành ; xin cứu vãn thoát con, để bé …………”

a còn rất có thể tuyên sấm mang lại dân

b còn mở miệng ca ngợi Ngài

c được cứu giúp thoát

d để quân thù khỏi khinh thường danh Chúa

 c / Gr 17,14

251. Giê-rê-mi-a nói lại lời Thiên Chúa hẹn rằng Giê-ru-sa-lem có khả năng sẽ bị một nước cai trị trong bảy năm, sau đó nước này sẽ bị tiêu diệt. Đó là nước nào ?

a Át-sua

b Ba-by-lon

c Ai-cập

 b / Gr 25,9-12

252. Sách Ê-dê-ki-en mở màn nói về vị ngôn sứ bị giữ đày trong xứ Kan-đu, bên sông ………..

a Nin

b Tic-ri

c Cơ-va

 c / Ed 1,1

253. Thiên Chúa sẽ hỏi ngôn sứ Ê-dê-ki-en về những bộ khung khô vào thung lũng : “Hỡi bé người, liệu các bộ xương này ………… ?”

a bao gồm còn vĩnh cửu mãi không

b có hồi phục được không

c gồm còn nhận ra xương của tín đồ nào không

 b / Ed 27,3

254. Thiên Chúa bảo ngôn sứ Ê-dê-ki-en nói tiên tri phòng lại hồ hết kẻ chăn dắt Ít-ra-en bởi họ chỉ lo cho phiên bản thân mà không lo cho dân.

a đúng

b sai

 a / Ed 34,1-5

255. Vua Na-bu-cô-đô-nô-xo mơ thấy hình một cái đầu bằng vàng, hai tay bằng bội bạc và bụng bằng đồng.

a đúng

b sai

? a / Đn 2,28-32

256. Vua Na-bu-cô-đô-nô-xo đã ném Sát-rác, Mê-sác cùng A-vết Nơ-gô vào lò đã cháy rừng rực bởi họ từ chối không cúi lạy cúng phượng một ngẫu tượng, tuy nhiên lửa đã không làm sợ được họ.

a đúng

b sai

? a / Đn 3,14-30

257. Những người dân bạn của Đa-ni-en bị nhà vua giết.

a đúng

b sai

? b / Đn 3,26-27 (93-94)

258. Ngôn sứ Đa-ni-en sẽ thuần phục được sư tử.

a đúng

b sai

? a / Đn 6

259. Khó tính vì việc ngôn sứ Đa-ni-en nguyện cầu với Thiên Chúa, vua Đa-ri-ô, người ách thống trị Ba-by-lon, đã sai bảo ném ngôn sứ Đa-ni-en vào ninh sư tử.

a đúng

b sai

? b / Đn 6,12-16

260. Vì tại sao nào ngôn sứ Đa-ni-en bị cho vào hầm sư tử ?

a ông chống đối bên vua

b ông giết bé rắn khủng mà dân Ba-by-lon sùng bái

c ông trốn về quê hương

? b / Đn 14,23-32

 261. Ngôn sứ Đa-ni-en đang ở trong hầm sư tử thì Thiên sứ của Đức Chúa sai một tín đồ đem thức nạp năng lượng đến đến ông. Tín đồ ấy là ai ?

a Kha-na-nia

b A-da-ri-a

c Kha-ba-cúc

d Mi-sa-en

? c / Đn 14,33-39

262. Sau bảy ngày, đơn vị vua đến hầm sư tử nhằm khóc Đa-ni-en, nhưng lại nhà vua thấy ông đã ngồi đó, bên vua liền ca tụng Thiên Chúa của Đa-ni-en.

a đúng

b sai

? a / Đn 14,40-41

263. Ngôn sứ Hô-sê đã dùng hình ảnh nào để diễn tả mối tình dục giữa Thiên Chúa với dân Ít-ra-en ?

a người bạn thân

b tín đồ mục tử và bọn chiên

c hôn nhân

d hòa hợp đồng ghê doanh

 c /

264. Thảm kịch nào ảnh hưởng mạnh mẽ đến đời ngôn sứ của ngôn sứ Hô-sê ?

a cái chết của nhỏ trai

b bệnh phong cùi

c chứng nghiện rượu

d bị bà xã phản bội

 d /

265. Ngôn sứ Hô-sê sẽ cưới ai làm vợ ?

a Rút

b Gô-me

c Giu-đi-tha

 b / Hs 1,2-3

266. Theo sách ngôn sứ Hô-sê, các tư tế đã không ngại hướng dẫn dân chúng mà còn đi vào con đường truỵ lạc.

a đúng

b sai

 a / Hs 4,4-19

267. Ngôn sứ Hô-sê vẫn nguyền rủa các tư tế bởi câu nói : “Vì thiếu hụt ………… mà dân Ta bị tiêu vong.”

a hy sinh

b thực phẩm

c phúc lành

d hiểu biết

 d / Hs 4,6

268. Ngôn sứ Hô-sê sẽ nhắm vào ai lúc ông nói : “Chúng có ăn, dựa vào dân Ta phạm tội, bọn chúng thích thú, lúc dân Ta tội tình !”

a hàng tứ tế

b dân Ca-na-an nước ngoài đạo

c những nhà chính trị

 a / Hs 4,8

269. Ngôn sứ Hô-sê cảnh cáo : “Chúng gieo gió thì yêu cầu gặt …………”

a những lợi ích

b bão

c được mùa màng bội thu

d hoa trái

 b / Hs 8,7

270. Theo sách ngôn sứ Hô-sê, Đức Chúa đã báo oán thù cho tình thương bị Ít-ra-en lắc đầu : “Gươm đao vẫn lại hoành hành trong các thành của nó, ………… cùng ngốn sạch con cái nó, do chúng bao hàm ý đồ gia dụng xấu xa.”

a sẽ làm cho cỏ

b vẫn thiêu hủy

c vẫn đập nát

d vẫn cày xới

 a / Hs 11,6

271. Ngôn sứ Hô-sê tuyên bố rằng đứa ngoại tình Ít-ra-en có khả năng sẽ bị hủy diệt.

a đúng

b sai

 b / Hs 11,8-9

272. Theo sách ngôn sứ Giô-en, “Ngày của Đức Chúa” như thế nào?

a ngày thinh lặng cùng thanh thản

b ngày về tối tăm u ám và đen tối và mây mù về tối đen

c ngày đầy hoan hỉ

 b / Ge 2,1-2

273. Qua ngôn sứ Giô-en, Thiên Chúa đang hứa rằng : “Con trai đàn bà các ngươi sẽ phát triển thành ngôn sứ, người già được báo mộng, tuổi teen …………

a vẫn tuyên sấm ngay giữa hội đường

b thấy thị kiến

c sẽ thuộc vui ca

 b / Ge 3,1

274. Theo sách ngôn sứ Giô-en, cánh đồng Giê-hô-sa-phát có ý nghĩa sâu sắc gì ?

a chỗ xét xử cuối cùng

b nơi dành cho tất cả những người phong cùi

c khu vực đày ải

d địa điểm an nghỉ

 a / Ge 4,2

275. Ngôn sứ A-mốt gọi đầy đủ người đàn bà giàu sang ở Ít-ra-en là gì ?

a mụ trườn cái xứ Ba-san

b mụ phù thủy

c mụ chằn tinh

d sư tử cái

 a / Am 4,1

 276. Theo ngôn sứ A-mốt, ngày của Đức Chúa sẽ xẩy ra thế nào mang đến dân Ít-ra-en?

a một ngày đầy hy vọng

b một ngày tối tăm

c một ngày đầy hay vọng

d một ngày ngập cả ánh sáng

 b / Am 5,18

277. Ngôn sứ A-mốt quở trách trách hầu hết nhà nắm quyền là gì?

a tụi ăn không ngồi rồi

b bè đảng quân phè phỡn

c ngồi mát ăn uống bát vàng

 b / Am 6,7

278. Tứ tế thường thờ trệt Ên sẽ đuổi ngôn sứ A-mốt. Tư tế ấy tên là gì?

a Men-ki-sê-đê

b Ê-dê-ki-en

c Da-ca-ri-a

d A-mát-gia

 d / Am 7,12-13

279. Ngôn sứ A-mốt báo trước hình phạt vào ngày của Chúa: “Ngày ấy, ………… sẽ bởi vì khát mà chết giả xỉu.”

a ráng ông nỗ lực bà

b nam thiếu nữ tú

c những trẻ thơ măng sữa

d các ca sĩ

 b / Am 8,13

280. Ngôn sứ A-mốt có năm thị loài kiến : một là châu

qqlive| j88