Đề thi môn cơ sở dữ liệu có đáp án

     
... Loại Q 52 khỏi lược thứ sở dữ liệu C. Vậy lược đồ dùng sở dữ liệu C được phân tung thành những lược vật Q 1 ,Q 2 ,Q 31 ,Q 32 ,Q 4 ,Q 51 ----oOo--- -Đề 3 cho một lược sơ thiết bị sở dữ liệu C dùng để quản ... Số tiền) cao nhất. 4/ Lược trang bị sở dữ liệu C sinh sống dạng chuẩn chỉnh mấy (cao nhất). Hãy sử dụng thuật toán phân chảy để upgrade lược vật dụng sở dữ liệu trên. Lưu ý: những thuộc tính đều được xem như như nằm trong tính ... ĐỀ THI MẪU MÔN CƠ SỞ DỮ LIỆU (thời gian 60 phút) Đề 1 BÀI 1: (6 điểm) Để quản lý lòch dạy của những giáo viên và lòch học...

Bạn đang xem: Đề thi môn cơ sở dữ liệu có đáp án


*

... Đề nghị những giáo viên coi thi không phân tích và lý giải gì thêm ngôi trường Đại học Khoa Học tự nhiên Khoa công nghệ Thông Tin    ĐỀ THI MÔN : KHAI THÁC DỮ LIỆU VÀ ỨNG DỤNG thời hạn ... 1 1 1 1 1 Đề nghị các giáo viên coi thi không lý giải gì thêm trường Đại học tập Khoa Học thoải mái và tự nhiên Khoa công nghệ Thông Tin    ĐỀ THI MÔN : KHAI THÁC DỮ LIỆU VÀ ỨNG DỤNG thời hạn ... Cải tiến . HẾT ngh cỏc giỏo viờn coi thi khụng gii thớch gỡ thờm Trng i Hc Khoa Hc T Nhiờn Khoa Cụng Ngh Thụng Tin THI MễN : KHAI THC D LIU V NG DNG Thi gian : 120 phỳt (c s dng ti liu, khụng...
*

... TINKHOA KHOA HỌC MÁY TÍNHĐỀ THI THỰC HÀNH MÔN CẤU TRÚC DỮ LIỆU 1 – Đề số 1Cử nhân bao gồm quy - Khoá 1. Thời gian: 60 phút. Sinh viên không được phép thực hiện tài liệu.

Xem thêm: Tăng Sát Thương Chí Mạng Là Hiệu Ứng Theo Bộ Của Trang Bị Nào? ?

Viết công tác trên ... TINKHOA KHOA HỌC MÁY TÍNHĐỀ THI THỰC HÀNH MÔN CẤU TRÚC DỮ LIỆU 1 – Đề số 2Cử nhân thiết yếu quy - Khoá 1. Thời gian: 60 phút. Sinh viên ko được phép sử dụng tài liệu. Viết lịch trình thực ... TINKHOA KHOA HỌC MÁY TÍNHĐỀ THI THỰC HÀNH MÔN CẤU TRÚC DỮ LIỆU 1 – Đề số 3Cử nhân bao gồm quy - Khoá 1. Thời gian: 60 phút. Sinh viên không được phép thực hiện tài liệu. thiết lập các hàm sau:1....
*

*

*

cung ứng khách hàng giúp đỡ reviews
qqlive| j88