Để đơn giản ta xem xăng là hỗn hợp

     

Câu 447859: Để đơn giản ta xem xăng là hỗn hợp các đồng phân của hexan và không khí gồm 80% N2 và 20% O2 (theo thể tích). Tỉ lệ thể tích xăng (hơi) và ko khí cần lấy là bao nhiêu để xăng được cháy hoàn toàn vào các động cơ đốt trong?

A.

Bạn đang xem: Để đơn giản ta xem xăng là hỗn hợp

1 : 9,5.

B. 1 : 47,5.

C. 1 : 48,0.

Xem thêm: Cách Đưa Video Vào Powerpoint 2003,2007,2010,2013,2016, Cách Chèn Video, Clip Vào Powerpoint (2003

D. 1 : 50,0.


Giải bỏ ra tiết:

Giả sử đốt cháy hoàn toàn 1 mol C6H14.

PTHH: 2C6H14 + 19O2 (xrightarrowt^0) 12CO2 + 14H2O

Theo PTHH ⟹ nO2 = 9,5 mol ⟹ nkk = nO2.100/20 = 47,5 mol.

Vậy tỉ lệ thể tích xăng (hơi) và ko khí (tỉ lệ về số mol) cần lấy là 1 : 47,5.


*
*
*
*
*
*
*
*

*
Tel:
1800.6947
*

*

*

Cơ quan chủ quản: doanh nghiệp Cổ phần technology giáo dục Thành Phát


qqlive| j88