Dấu chấm than có ý nghĩa gì

     

Exclamation Mark biểu tượng cảm giác là 1 trong in đậm, điền vào dấu chnóng than Mark. Exclamation vết được sử dụng nhằm hiển thị một vài hình thức lag hoặc phấn khích. lưu lại văn uống bạn dạng chấm than là đàng hoàng, nhưng mà khi chúng ta áp dụng một đậm nó hoàn toàn có thể giúp bộc lộ giỏi rộng bây chừ của doanh nghiệp tăng cảm xúc. Gởi emoji này với