Công ty một thành viên tiếng anh là gì

     
GLOSSARY ENTRY (DERIVED FROM QUESTION BELOW)
Vietnamese term or phrase:Công ty nhiệm vụ hữu hạn một thành viên
English translation:One thành viên limited liability company / One thành viên co., Ltd
Entered by:This person is a bdkhtravinh.vn Certified PRO in English lớn VietnameseClick the red seal for more information on what it means to be a bdkhtravinh.vn Certified PRO. ", this, event, "300px")" onMouseout="delayhidetip()"> Nguyen Thai

Bạn đang xem: Công ty một thành viên tiếng anh là gì

01:37 Aug 5, 2008
Vietnamese to English translationsBus/Financial - Business/Commerce (general) / Names
Vietnamese term or phrase: Công ty nhiệm vụ hữu hạn một thành viên
Mọi tín đồ giải đáp dùm chiếc term này quý phái tiếng Anh với.Tks
Non-logged-in visitorKudoZ activityQuestions: 2 (30 open)Answers: 0", this, event, "170px")" onMouseout="delayhidetip()">Kinny
One member limited liability company / One member co., Ltd
Explanation:...........

*

This person is a bdkhtravinh.vn Certified PRO in English to lớn VietnameseClick the red seal for more information on what it means to be a bdkhtravinh.vn Certified PRO. ", this, event, "300px")" onMouseout="delayhidetip()"> Specializes in field", this, event, "170px")" onMouseout="delayhidetip()">Nguyen ThaiVietnamLocal time: 20:50

Summary of answers provided
5 +2One thành viên limited liability company / One member co., LtdThis person is a bdkhtravinh.vn Certified PRO in English to VietnameseClick the red seal for more information on what it means to be a bdkhtravinh.vn Certified PRO. ", this, event, "300px")" onMouseout="delayhidetip()">Nguyen Thai

Xem thêm: Định Nghĩa Tình Bạn Là Gì? Như Thế Nào Là Tình Bạn Đẹp Thế Nào Là Một Tình Bạn Đẹp

*

*

*

*

*
Vietnamese
qqlive| j88