Con trăn tiếng anh là gì

     
Vào năm 1932, Frank Buck viết về một thiếu niên ở Phillipines bị ăn thịt bởi một con trăn dài 25 ft (7,6 m) nuôi trong nhà.

Bạn đang xem: Con trăn tiếng anh là gì


In 1932, Frank Buck wrote about a teenage boy who was eaten by a pet 25 ft (7.6 m) reticulated python in the Philippines.
Mặc dù nó hơi ngắn hơn trăn gấm, nhưng nó mạnh mẽ hơn nhiều: phần lớn của anaconda xanh 4,5 m sẽ có thể so sánh với một con trăn có bề mặt 7,4 m.
Although it is slightly shorter than the reticulated python, it is far more robust: the bulk of a 4.5 m green anaconda would be comparable to a 7.4 m reticulated python.
Cụ thể, một người thợ kim hoàn tên Maung Chit Chine trong khi đi săn cùng với bạn bè đã bị một con trăn dài 6 m (20 ft.) ăn thịt lúc anh trú mưa trong một lùm cây.
A jeweller named Maung Chit Chine, who went hunting with his friends, was apparently eaten by a 6 m (19.7 ft) specimen after he sought shelter from a rainstorm in or under a tree.
Trong khi Piggy cho thấy một con trăn ép con dê bằng cách ôm ấp và âu yếm nàng Lorelei, Malone làm gián điệp và chụp lại ảnh hai người qua ô cửa sổ, nhưng đã bị Dorothy bẫy khi anh ta bước đi một cách vô cảm.
While Piggy demonstrates how a python squeezes a goat by hugging Lorelei, Malone spies on them through the window and takes pictures of the two, but is caught by Dorothy as he walks away nonchalantly.
Kích thước khổng lồ và màu sắc bắt mắt cũng khiến trăn gấm trở thành một loài động vật thườngt được trưng bày trong các vườn bách thú, trong đó nhiều cá thể dài đến hơn 20 foot (6,1 m) và nhiều cá thể được cho rằng có kích thước lớn nhất trong số các con trăn gấm được nuôi.
The huge size and attractive pattern of this snake has made it a favorite zoo exhibit, with several individuals claimed to be above 20 ft (6.1 m) in length and more than one claimed to be the largest in captivity.

Xem thêm: Ý Nghĩa Con Số Trong Tình Yêu, Ý Nghĩa Các Con Số Trong Tiếng Trung Quốc Là Gì


Dudley và Piers muốn xem mấy con rắn hổ mang khổng lồ rất độc, và lũ trăn (cũng khổng lồ) có thể quấn chết người.
"""Chú bất công lắm, chú bé ạ, tôi chỉ có biết vẽ những con trăn khép bụng và những con trăn mở bao tử mà thôi."""
Phim tập trung vào một đoàn làm phim tài liệu đã bị một kẻ săn rắn bắt làm con tin sau khi con trăn anaconda khổng lồ được phát hiện trong rừng mưa Amazon.
It centers on a documentary film crew who have been taken hostage by a snake hunter who is going after a legendary giant anaconda, which is discovered in the Amazon rainforest.
Ngày 27 tháng 3 năm 2017, cơ thể của Akbar Salubiro, một nông dân 25 tuổi ở Trung Mamuju Regency, Tây Sulawesi, Indonesia, đã được tìm thấy bên trong dạ dày của một con trăn gốm dài 7 mét.
On March 27, 2017, the body of Akbar Salubiro, a 25-year-old farmer in Central Mamuju Regency, West Sulawesi, Indonesia, was found inside the stomach of a 7 m (23 ft) reticulated python.
Vì vậy ta thường thấy trong các sách về thế giới hoang dã, loại sách phổ thông mà có thể đang nằm trên kệ sách nhà bạn, rằng loài hải ly cần:" Một con suối chảy chậm với những cây dương, gỗ trăn và liễu ở gần dòng nước."
So, we would read in field guides, the standard field guides that maybe you have on your shelves, you know, what beavers need is, "A slowly meandering stream with aspen trees and alders and willows, near the water."
Các xương sườn của rắn không di động trong phương thức vận động này và đây cũng là phương pháp được các loài trăn lớn trong các họ Pythonidae, Boidae và các loài rắn lục của họ Viperidae sử dụng thường xuyên nhất khi chúng lén đuổi theo con mồi ngang qua nền trống trải do chuyển động của rắn theo kiểu này là tinh tế và khó bị con mồi phát hiện.
The ribs of the snake do not move in this mode of locomotion and this method is most often used by large pythons, boas, and vipers when stalking prey across open ground as the snake"s movements are subtle and harder to detect by their prey in this manner.
Đây là người bạn tôi đang nói đến trăn trở với những câu hỏi về nhân dạng cho cô con gái thấp bé của mình.
Hãy lấy đứa trẻ dân tộc Barasana sống ở Tây Bắc vùng Amazone làm ví dụ, dân tộc của trăn anaconda những người tin rằng trong thần thoại họ đã từng đi qua dòng sông sữa từ phía Đông bên trong bụng của những con rắn thần.
Take, for example, this child of a Barasana in the Northwest Amazon, the people of the anaconda who believe that mythologically they came up the milk river from the east in the belly of sacred snakes.
The most popular queries list:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M
qqlive| j88