Chuyển số thành chuỗi trong c

     

Trong bài viết này Điện Tử Tương Lai đang hướng dẫn chúng ta chuyển int sang trọng string và đổi khác string lịch sự int vào Arduino. Việc đổi khác số nguyên integer thành chuỗi string có thể được thực hiện bằng phương pháp sử dụng câu lệnh một dòng.

Bạn đang xem: Chuyển số thành chuỗi trong c

 

Ví dụ 1: Arduino biến đổi số int thành string

int a = 1234;

String myStr;

myStr = String (a); // chuyển đổi số int thành string

 

Ví dụ 2: Arduino biến đổi string thành int

String val = “1234”;

int result = val.toInt (); // gửi string thành int

 

Tổng quan liêu về string vào C

Trong ngôn từ Arduino C, một string là mẫu mã được thực hiện để lưu giữ trữ ngẫu nhiên văn phiên bản nào bao hàm cả chữ và số và những ký tự đặc biệt. Về mặt nội bộ, nó được bộc lộ dưới dạng một mảng những ký tự. Từng chuỗi string được xong bởi một ký kết tự ‘null’. Bọn chúng được gọi là "string chấm dứt bằng null." Mỗi cam kết tự được để trong vết ngoặc đơn trong những khi một string được đặt trong vệt ngoặc kép. Những chương trình Arduino C thực hiện string và những thuộc tính liên quan. Các vận động có thể triển khai trên string bao gồm tính toán độ dài chuỗi, nối những chuỗi, so sánh những chuỗi, v.v.

 

Chuyển đổi thứ hạng là gì?

Nhiều khi trong công tác C, những biểu thức chứa những biến và hằng số của các kiểu tài liệu khác nhau. Đối với mục đích tính toán, chúng buộc phải được biến hóa sang và một kiểu dữ liệu. Lúc bạn đổi khác một kiểu tài liệu này thành một kiểu dữ liệu khác, phương thức này được call là biến đổi kiểu.

 

Trong Arduino C, chúng ta có 2 kiểu thay đổi kiểu

 

Chuyển đổi phong cách ngầm định - Kiểu biến đổi kiểu này được trình biên dịch thực hiện tự động. Lập trình sẵn viên không đóng bất kỳ vai trò làm sao ở đây.

 

Chuyển đổi thứ hạng rõ ràng– Ở phía trên lập trình viên phụ trách về việc thay đổi kiểu. Điều này cũng rất được gọi là thay đổi loại hình giỏi typecasting. Cú pháp như sau.

 

(kiểu dữ liệu) biểu thức;

 

Mục trên được hotline là toán tử dôit kiểu. Hãy xem lấy ví dụ như này.

 

char a;

int b;

a = (char) b;

 

Đây là một cách đơn giản và dễ dàng để biến hóa một số nguyên thành một kiểu cam kết tự. Ở đây, ‘a’ là kiểu dữ liệu ký tự và b là kiểu tài liệu số nguyên. Quan trọng gán quý giá của đổi mới b cho trở nên a do chúng thuộc các kiểu dữ liệu khác nhau. Vì chưng vậy, bọn họ gõ số nguyên b thành cam kết tự trong lấy một ví dụ này. Bây giờ, cả a với b phần lớn thuộc kiểu dữ liệu ký tự.

 

Làm cụ nào để thay đổi string thành int trong Arduino?

Đôi khi, một trong những được nhập bên dưới dạng một chuỗi. Để áp dụng nó cho bất kỳ phép toán nào, chúng ta phải biến hóa string thành int. Có hai cách để làm điều này.

Xem thêm: Tư Vấn Có Nên Mua Máy Giặt Electrolux Có Tốt Không ? Ưu & Nhược Điểm?

 

Phương pháp đầu tiên là gửi đổi bằng tay thủ công chuỗi thành số nguyên.

Phương pháp trang bị hai là sử dụng các hàm bao gồm sẵn.

 

Chuyển đổi thủ công

 

Dưới đó là danh sách các ký trường đoản cú ASCII (American Standard Code for Information Interchange) và quý giá thập phân của chúng.

 

Giá trị thập phân cam kết tự ASCII

 

0 = 48

1 = 49

2 = 50

3 = 51

4 = 52

5 = 53

6 = 54

7 = 55

8 = 56

9 = 57

 

Các số được lưu trữ ở định dạng ký kết tự vào chuỗi. Để nhận quý hiếm thập phân của mỗi thành phần chuỗi, họ phải trừ nó với mức giá trị thập phân của ký tự ‘0.’ các bạn sẽ thấy rõ trong ví dụ như sau.


*

 

Ví dụ 1: công tác chuyển đổi thủ công bằng tay một chuỗi thành một số trong những nguyên

void setup()

Serial.begin(9600);

 

void loop()

String num = "1234";

int i, len;

 

int result=0;

Serial.print("Number:");

Serial.println(num);

 

len = num.length();

 

for(i = 0; i

result = result * 10 + (num - "0");

 

Serial.println(result);

 

Mã công tác được viết trong vết ngoặc nhọn của hàm main. Phía bên trong hàm vòng lặp, đầu tiên bọn họ định nghĩa cùng khai báo những biến khác nhau cùng với kiểu dữ liệu của chúng. Các biến i, len và hiệu quả được khai báo là kiểu tài liệu số nguyên. Biến tác dụng được khởi tạo bởi 0. Sau đó, hàm serial.print() được call để hiện thông báo “số” bên trên màn hình. Vào trường phù hợp này, chuỗi là một trong mảng các ký từ được trỏ tới vì chưng num. Sau đó, bọn họ tính độ dài của chuỗi bằng cách sử dụng hàm length(). Tiếp theo, họ lặp qua chuỗi và chuyển chuỗi thành cực hiếm thập phân. Cuối cùng, chuỗi được gửi thành một số nguyên với được đưa ra màn hình.

 

Ví dụ 2: Chương trình biến đổi string thành int bởi hàm atoi()

 

atoi() là một hàm biến hóa kiểu tài liệu chuỗi thành kiểu dữ liệu số nguyên trong ngôn từ C. Cú pháp của hàm này như sau

 

int atoi((const char * str);

 

Ở đây, str là kiểu con trỏ cho tới một ký tự. Từ bỏ khóa const được sử dụng để làm cho các biến cần yếu sửa đổi. Hàm này trả về một quý hiếm số nguyên sau khoản thời gian thực thi. Hàm atoi() bao gồm trong file header stdlib.h. Tệp tin header này chứa toàn bộ các hàm truyền hình dạng được thực hiện trong ngôn ngữ C.

 

void setup()

Serial.begin(9600);

 

void loop()

char x<10> = "450";

int result = atoi(x);

Serial.print("integer value of the string is: ");

Serial.println(result);

while(1);

 

Danh sách các hàm biến hóa loại hình tích hợp những giá trị chuỗi thành quý hiếm số được thực hiện trong chương trình C bao gồm

 

atof() - Hàm này được áp dụng để biến đổi chuỗi thành quý giá dấu phẩy động.

atol() - áp dụng hàm này để thay đổi một chuỗi thành một quý hiếm số nguyên dài.