Chuẩn hóa cơ sở dữ liệu

     

Mục tiêu của chuẩn hóa

Loại vứt dư vượt dữ liệuLoại bỏ update anomalyLoại quăng quật insertion anomalyLoại bỏ deletion anomaly

Các dạng chuẩn chỉnh hóa dữ liệu

Chuẩn hoá là quá trình tách bảng (phân rã) thành những bảng nhỏ tuổi hơn dựa vào các phụ thuộc hàm.Các dạng chuẩn là các hướng dẫn để thi công các bảng vào CSDL.

Bạn đang xem: Chuẩn hóa cơ sở dữ liệu

Mục đích của chuẩn hoá là loại trừ các dư thừa tài liệu và những lỗi khi thao tác làm việc dư quá và các lỗi khi làm việc dữ liệu (Insert, Delete, Update).Nhưng chuẩn hoá làm cho tăng thời hạn truy vấn.

Các dạng chuẩn hoá(Normal Form)

*
Dạng chuẩn 1 – 1NF (First Normal Form)

Định nghĩa:Một bảng (quan hệ) được call là làm việc dạng chuẩn chỉnh 1NF nếu còn chỉ nếu tổng thể các miền giá bán trị của các cột xuất hiện trong bảng (quan hệ) những chỉ chứa các giá trị nguyên tử (nguyên tố)

Ví dụ:

Một bảng (quan hệ) chưa ở 1NF:

MASVHOTENDIACHIMAMONTENMONDIEM
A01Lê Na12 Thái HàM01M02CSDLAnh89
A02Trần An56 Mã MâyM01CSDL8
A03Hà Nam24 cầu GỗM01M02M03CSDLAnhToán 1689

Dạng chuẩn 2 – 2NF

Định nghĩaMột quan hệ giới tính ở dạng chuẩn chỉnh 2NF nếu quan hệ tình dục đó:

Là 1NF

Các nằm trong tính không khoá phải phụ thuộc vào hàm không thiếu vào khoá chính

Ví dụ

Ví dụ1: cho quan hệ R = (ABCD) , khoá là AB cùng tập dựa vào hàm F = AB -> C, AB -> Dlà tình dục đạt chuẩn 2NF.

Ví dụ2: mang đến quan hệ R = (ABCD) , khoá là AB và tập phụ thuộc hàm

F = AB -> C, AB -> D, B -> DC là quan hệ giới tính không đạt chuẩn chỉnh 2NF bởi có phụ thuộc hàm

B -> DC là phụ thuộc vào hàm bộ phận (phụ trực thuộc hàm ko đầy đủ) vào khoá. Lúc ấy ta mang đến dạng chuẩn 2NF như sau:

*

Nhận xét

Một quan hệ giới tính ở dạng chuẩn chỉnh 2NF nếu chấp thuận 1 trong những đièu khiếu nại sau:Khoá bao gồm chỉ gồm một trực thuộc tínhBảng không có các thuộc tính không khoáTất cả các thuộc tính ko khoá nhờ vào hoàn toàn vào tập những thuộc tính khoá chính

Dạng chuẩn chỉnh 3 – 3NF

Định nghĩaMột dục tình ở dạng chuẩn 3NF nếu tình dục đó:

Là 2NFCác ở trong tính ko khoá phải phụ thuộc trực tiếp vào khoá chính

Ví dụ

Ví dụ1: đến quan hệ R = (ABCDGH, khoá là AB với tập dựa vào hàm F = AB -> C, AB -> D, AB -> GH là quan hệ đạt chuẩn 3NF.

Ví dụ2: mang đến quan hệ R = (ABCDGH) , khoá là AB cùng tập phụ thuộc hàm

*

Dạng chuẩn chỉnh BCNF (Boyce Codd Normal Form)

Định nghĩaMột quan hệ tình dục ở dạng chuẩn BCNF nếu quan hệ đó:

Là 3NF

Không tất cả thuộc tính khoá mà phụ thuộc vào hàm vào thuộc tính không khoá.

Ví dụ

Ví dụ1: cho quan hệ R = (ABCDGH, khoá là AB với tập nhờ vào hàm F = AB -> C, AB -> D, AB -> GH là dục tình đạt chuẩn BCNF.

Ví dụ2: mang lại quan hệ R = (ABCDGH) , khoá là AB và tập phụ thuộc hàm

F = AB -> C, AB -> D, AB -> GH, H -> B là quan hệ không đạt chuẩn BCNF vì tất cả thuộc tính khoá B nhờ vào hàm vào ở trong tính không khoá H. Lúc ấy ta mang lại dạng chuẩn chỉnh BCNF như sau:

*

Phương pháp chuẩn hóa

Nguyên lí cơ bạn dạng trong chuẩn hóa database là triệt tiêu dư thừa dữ liệu bằng phương pháp phân rã những quan hệ tuy nhiên không được gia công mất thông tin.Tutorial về chuẩn chỉnh hóa CSDL

Tutorial 1 - Dùng cách thức làm phẳng để chuẩn chỉnh hóa 1NF

Ở đây có một tutorial rất thú vị về chuẩn hóa database và vì đó là trang công nghệ thông tin chấm giờ Việt cần tutorial này cũng đã có bản tiếng Việt đến những các bạn không ưng ý tiếng Anh. Mời những bạn đàm đạo về chuẩn chỉnh hóa csdl ở topic này.

Xem thêm: Driver Máy Scan Canon Lide 110, Lide 110 Scanner Driver Ver

Tutorial 2 - sử dụng phương pháp tách bóc nhóm lặp để chuẩn chỉnh hóa 1NF

Yêu cầu: xây đắp CSDL quản lí lí cửa hàng thuốc cần những thông tin sau:

DB(Mã hóa đơn, Ngày bán, Tổng chi phí Hóa đơn, Mã khách hàng, Tên khách hàng, Số ĐT khách hàng, Mã Nhân viên, Số CMT của NV, tên NV, Địa chỉ NV, Số ĐT nhân viên (Mã thuốc, tên thuốc, Công dụng, Ngày SX, Hạn SD, Số lượng, Thành tiền)).

Các dựa vào hàm:

Mã hóa đơn, Mã khách hàng hàng, Mã nhân viên, Mã thuốc, xác định duy duy nhất 1 hóa đơn, 1 khách hàng hàng, 1 NV, 1 nhiều loại thuốc.Một hóa solo có thể có rất nhiều thuốc tuy vậy chỉ vì một người tiêu dùng và một nhân viên bán.Số CMT của NV-> tên NV, Địa chỉ NV

1NF - đào thải nhóm lặp và đào thải các ở trong tính tính toán.

Cần loại 2 thuộc tính thống kê giám sát sau: Tổng tiền hóa đối kháng và thành tiền. Vì chưng đây đó là dữ liệu dư thừa.

Hóa đơn(Mã hóa đơn, Ngày bán, Mã khách hàng, Tên khách hàng, Số ĐT khách hàng, Mã Nhân viên, Số CMT của NV, thương hiệu NV, Địa chỉ NV, Số ĐT NV)Hóa đơn - Thuốc(Mã hóa đơn, Mã thuốc, tên thuốc, Công dụng, Ngày SX, Hạn SD, Số lượng)

2NF - thải trừ các phụ thuộc hàm không hoàn toàn vào khóa chính

Quan hệ Hóa 1-1 chỉ bao gồm khóa 1-1 nên quan hệ này đã ở 2NF.

Xét dục tình Hóa đơn - thuốc : tên thuốc, Công dụng, Ngày SX, Hạn SD chỉ phụ thuộc vào vào Mã thuốc cơ mà không nhờ vào vào toàn khóa bắt buộc quan hệ này được tách bóc làm 2 quan hệ giới tính sau:

Hóa 1-1 - Thuốc(Mã hóa đơn, Mã thuốc, Số lượng)Thuốc(Mã thuốc, tên thuốc, Công dụng, Ngày SX, Hạn SD)

Như vậy, sinh hoạt dạng 2NF ta bao gồm 3 quan hệ:

Hóa đơn(Mã hóa đơn, Ngày bán, Mã khách hàng hàng, Tên khách hàng hàng, Số ĐT khách hàng hàng, Mã Nhân viên, Số CMT của NV, thương hiệu NV, Địa chỉ NV, Số ĐT NV)Hóa đối chọi - Thuốc(Mã hóa đơn, Mã thuốc, Số lượng)Thuốc(Mã thuốc, thương hiệu thuốc, Công dụng, Ngày SX, Hạn SD)

3NF - đào thải các dựa vào hàm bắc cầu vào khóa chính

Ở quan hệ giới tính Hóa đơn, ta thấy Tên khách hàng, Số ĐT người tiêu dùng chỉ phụ thuộc Mã khách hàng. Số CMT của NV, tên NV, Địa chỉ NV chỉ phụ thuộc vào mã nhân viên. Vì chưng đó tách bóc quan hệ này thành 3 quan hệ nam nữ sau:

Hóa đơn(Mã hóa đơn, Ngày bán, Mã khách hàng, Mã Nhân viên)Khách hàng(Mã khách hàng hàng, Tên khách hàng, Số ĐT khách hàng hàng)Nhân viên(Mã Nhân viên, Số CMT của NV, tên NV, Địa chỉ NV, Số ĐT NV)

Như vậy, làm việc 3NF, bọn họ có 5 dục tình sau:

Hóa đơn(Mã hóa đơn, Ngày bán, Mã khách hàng hàng, Mã Nhân viên)Khách hàng(Mã khách hàng, Tên khách hàng hàng, Số ĐT khách hàng hàng)Nhân viên(Mã Nhân viên, Số CMT của NV, tên NV, Địa chỉ NV, Số ĐT NV)Hóa solo - Thuốc(Mã hóa đơn, Mã thuốc, Số lượng)Thuốc(Mã thuốc, tên thuốc, Công dụng, Ngày SX, Hạn SD)

Tutorial 3 - chuẩn hóa về BCNFỞ đây có giáo trình csdl (Bằng tiếng Anh)đề cập về chuẩn hóa rất dễ dàng hiểu. Trình bày khá sâu về anomaly, những dạng chuẩn chỉnh giải quyết anomaly như thế nào.

Nói thông thường thì chuẩn hóa database là việc nên biết trong những khi học , Vì ngoại trừ thực tế nếu mà đạt được chuẩn càng tốt thì database càng bị dư thừa - phụ thuộc vào mục đích sử dụng mà chuẩn chỉnh hóa hay là không ).

qqlive| j88