Cho anh nắm tay em một giây và được nói yêu em một lần

     
mryuu98): "Cho anh cố tay em 1 giây và được nói yêu em một lần..#foryou #mryuu". Nhạc nền - Diệu Linh - sài sam sung anti ấp pồ
qqlive| j88