Chia lấy phần dư trong c

     

1. Toán tử tế bào đun

Toán tử tế bào đun (còn được call là toán tử phân chia lấy phần dư) là 1 trong toán tử trả về phần còn lại sau khi thực hiện phép chia số nguyên. Ví dụ, 7/4 = một phần dư 3. Vị đó, 7% 4 = 3. Như một lấy ví dụ như khác, 25/7 = 3 phần dư 4, cho nên vì vậy 25% 7 = 4. Mô-đun chỉ vận động với các toán hạng số nguyên.

Bạn đang xem: Chia lấy phần dư trong c

Mô đun có ích nhất để kiểm soát xem một số trong những có chia hết cho một số khác giỏi không: trường hợp x% y cho tác dụng là 0, thì bọn họ biết rằng x chia hết đến y.

/*bdkhtravinh.vn - Kênh tin tức IT số 1 Việt Nam

Enter an integer: 6Enter another integer: 3The remainder is: 06 is evenly divisible by 3Enter an integer: 6Enter another integer: 4The remainder is: 26 is not evenly divisible by 4

2. Mô-đun với số âm

Toán tử mô đun cũng có thể làm việc với những toán hạng âm. X% y luôn trả về hiệu quả có vệt của x.


Chạy công tác trên:

Enter an integer: -6Enter another integer: 4The remainder is: -2-6 is not evenly divisible by 4Enter an integer: 6Enter another integer: -4The remainder is: 26 is not evenly divisible by -4Trong cả nhì trường hợp, chúng ta có thể thấy phần sót lại có vệt của toán hạng đầu tiên.

Lưu ý: Trước C ++ 11, môđun với toán hạng âm rất có thể dẫn đến công dụng dương hoặc âm. Điều này đã được dự kiến trong C ++ 11.

Xem thêm: Những Bí Ẩn Chưa Có Lời Giải Làm 'Đau Đầu' Giới Khoa Học

3. Toán tử lũy thừa sinh sống đâu?

Bạn sẽ xem xét rằng toán tử ^ (thường được sử dụng để biểu thị lũy vượt trong toán học) là 1 trong những phép toán Bitwise XOR trong C ++ (được nói trong bài học – thao tác trên bit với toán tử bit cùng mặt nạ của bit). C ++ không gồm 1 toán tử số mũ.

Để triển khai số nón trong C ++, hãy #include header và áp dụng hàm pow ():


#include double x std::pow(3.0, 4.0) ; // 3 lớn the 4th powerLưu ý rằng những tham số (và cực hiếm trả về) của hàm pow() là hình trạng double. Vì lỗi làm tròn số dấu phẩy động, công dụng của pow() có thể không đúng mực (ngay cả khi bạn chuyển nó là số nguyên hoặc số nguyên).

Nếu bạn có nhu cầu tính lũy thừa số nguyên, cực tốt bạn nên sử dụng hàm của riêng rẽ mình để gia công như vậy. Hàm sau triển khai lũy thừa số nguyên (sử dụng thuật toán “lũy vượt bình phương” ko trực quan để đạt hiệu quả):

#include // for std::int_fast64_t // note: exp must be non-negativestd::int_fast64_t pow(int base, int exp) std::int_fast64_t result 1 ; while (exp) if (exp và 1) result *= base; exp >>= 1; base *= base; return result;Đừng băn khoăn lo lắng nếu bạn không hiểu nhiều cách hoạt động của hàm này – bạn không cần phải hiểu nó để call nó.

/*bdkhtravinh.vn - Kênh thông tin IT hàng đầu Việt Nam
author bdkhtravinh.vnnContact: bdkhtravinh.vnn

13841287201Lưu ý: Trong nhiều phần các ngôi trường hợp, lũy quá số nguyên sẽ làm tràn kiểu tài liệu tích phân. Đây có thể là nguyên nhân tại sao một hàm như vậy không được gửi vào thư viện chuẩn ngay tự đầu.

Cài vận dụng bdkhtravinh.vn để dễ dàng dàng cập nhật tin cùng học xây dựng mọi lúc hồ hết nơi tại đây.

Nguồn với Tài liệu giờ anh tham khảo:

Tài liệu trường đoản cú bdkhtravinh.vn:

Nếu chúng ta thấy hay với hữu ích, chúng ta cũng có thể tham gia những kênh sau của bdkhtravinh.vn để nhận được nhiều hơn nữa:

qqlive| j88