Chèn ảnh vào text trong illustrator

     

PHẦN I : HƯỚNG DẪN BIẾN ĐỔI TEXT vào ILLUSTRATOR

Biến đổi Text bằng những công vậy trong hộp thoại Envelope Distout
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Ta tạo thành thêm một vài đối tượng để điền thêm thông tin cho Poster.Sau đó chúng ta ban đầu chèn hình bằng cách chọn hình mở lên hoặc lên mạng kiếm tìm kiếm copy và dán vào vùng có tác dụng việc.

qqlive| j88