Chế độ tty trên điện thoại là gì

     

Nếu chúng ta khó nghe hoặc cực nhọc nói thì bạn cũng có thể liên lạc qua điện thoại bằng cách sử dụng Máy điện báo tiến công chữ (TTY) hoặc tin nhắn thời hạn thực (RTT) – các giao thức truyền văn bản khi chúng ta nhập và có thể chấp nhận được người nhận ban bố nhắn tức thì tức thì. RTT là 1 trong những giao thức tiên tiến hơn đã truyền âm thanh khi chúng ta nhập văn bản.

Bạn đang xem: Chế độ tty trên điện thoại là gì

iPhone cung cấp RTT cùng TTY phần mềm được tích đúng theo từ vận dụng Điện thoại – ko yêu ước thêm thiết bị. Nếu bạn bật RTT/TTY ứng dụng thì iPhone đã mặc định sử dụng giao thức RTT bất cứ bao giờ được nhà cung cấp hỗ trợ.

iPhone cũng cung ứng TTY phần cứng, vì đó, chúng ta cũng có thể kết nối iPhone với đồ vật TTY bên ngoài bằng cỗ tiếp hòa hợp TTY iPhone (được bán riêng tại các vùng).


Quan trọng: RTT và TTY không được cung cấp bởi toàn bộ các nhà cung cấp hoặc tại tất cả các nước nhà hoặc vùng. Nhân tài RTT và TTY phụ thuộc vào vào nhà cung ứng và môi trường thiên nhiên mạng của bạn. Khi thực hiện cuộc hotline khẩn cấp cho tại Mỹ, iPhone gửi đi các âm báo hoặc cam kết tự đặc trưng để cảnh báo cho tất cả những người trực tổng đài. Kĩ năng nhận hoặc đánh giá những âm báo này của bạn trực tổng đài có thể biến đổi theo địa chỉ của bạn. Hãng bdkhtravinh.vn không bảo đảm rằng bạn trực tổng đài sẽ rất có thể nhận hoặc đánh giá cuộc hotline RTT hoặc TTY.


Đi tới cài đặt

*
 > Trợ năng.

Chạm vào RTT/TTY hoặc TTY, tiếp nối thực hiện ngẫu nhiên tác vụ nào sau đây:

Nếu iPhone của khách hàng có SIM kép, hãy chọn một đường dây.

Bật RTT/TTY phần mềm hoặc TTY phần mềm.

Chạm vào Số đưa tiếp, tiếp nối nhập số điện thoại thông minh sẽ sử dụng để sự chuyển tiếp giữa cuộc gọi bằng RTT/TTY phần mềm.

Bật giữ hộ ngay mau lẹ để giữ hộ từng ký kết tự khi chúng ta nhập. Tắt để hoàn vớ tin nhắn trước khi gửi.

Bật trả lời mọi cuộc gọi bằng RTT/TTY.

Bật TTY phần cứng.

Khi RTT hoặc TTY được bật, xuất hiện thêm trên thanh trạng thái nghỉ ngơi đầu màn hình.


Nếu chúng ta đã bật TTY phần cứng trong cài đặt đặt, hãy kết nối iPhone với sản phẩm TTY của người tiêu dùng bằng cỗ tiếp phù hợp TTY iPhone. Nếu TTY phần mềm cũng khá được bật thì các cuộc điện thoại tư vấn đến đang mặc định sử dụng TTY phần cứng. Để biết thông tin về việc áp dụng thiết bị TTY thế thể, hãy coi tài liệu đi kèm thiết bị.

Xem thêm: Xsmb 12/6/2020, Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Ngày 12 Tháng 6 Năm 2020


Trong ứng dụng Điện thoại, lựa chọn một liên hệ, tiếp nối chạm vào số năng lượng điện thoại.

Chọn Cuộc hotline RTT/TTY hoặc Cuộc call chuyển tiếp RTT/TTY.

Đợi cuộc gọi kết nối, kế tiếp chạm vào RTT/TTY.

iPhone vẫn mặc định áp dụng giao thức RTT bất cứ lúc nào được nhà hỗ trợ hỗ trợ.

Nếu bạn chưa nhảy RTT và các bạn nhận được cuộc điện thoại tư vấn RTT đến, hãy va vào nút RTT để trả lời cuộc gọi bằng RTT.


Nhập tin nhắn của khách hàng trong ngôi trường văn bản.

Nếu bạn đã nhảy Gửi ngay lập tức trong mua đặt, tín đồ nhận của doanh nghiệp nhìn thấy từng cam kết tự khi chúng ta nhập. Còn nếu như không bật, hãy đụng vào

*
để gửi tin nhắn nhắn.

Để mặt khác truyền âm thanh, hãy va vào

*
.


Trong áp dụng Điện thoại, hãy chạm vào sát đây.

Cuộc call RTT và TTY gồm cạnh bên chúng.

Bên cạnh cuộc gọi bạn có nhu cầu xem lại, hãy va vào

*
.


Ghi chú: Các anh tài về sự liên tục không được hỗ trợ cho RTT cùng TTY. Cước chi phí cuộc hotline thoại tiêu chuẩn chỉnh áp dụng cho tất cả cuộc call RTT/TTY phần mềm và TTY phần cứng.


qqlive| j88