Trắc nghiệm công nghệ 11

     

Tổng hợp các câu hỏi Trắc nghiệm Công nghệ 11 tất cả đáp án giỏi nhất. Tuyển tập bộ đề thi trắc nghiệm Công nghệ 11 theo bài bác cực hay.

Mục lục Trắc nghiệm Công nghệ 11

Trắc nghiệm Công nghệ 11 bài bác 1 có đáp án

Trắc nghiệm Công nghệ 11 bài 2 có đáp án

Trắc nghiệm Công nghệ 11 bài xích 3 (có đáp án

Trắc nghiệm Công nghệ 11 bài xích 4 có đáp án

Trắc nghiệm Công nghệ 11 bài bác 5 gồm đáp án

Trắc nghiệm Công nghệ 11 bài 7 tất cả đáp án

Trắc nghiệm Công nghệ 11 bài xích 8 gồm đáp án

Trắc nghiệm Công nghệ 11 bài bác 9 tất cả đáp án

Trắc nghiệm Công nghệ 11 bài 11 gồm đáp án

Trắc nghiệm Công nghệ 11 bài bác 13 có đáp án

Trắc nghiệm Công nghệ 11 bài 15 gồm đáp án

Trắc nghiệm Công nghệ 11 bài 16 gồm đáp án

Trắc nghiệm Công nghệ 11 bài bác 17 có đáp án

Trắc nghiệm Công nghệ 11 bài xích 19 gồm đáp án

Trắc nghiệm Công nghệ 11 Bài đôi mươi có đáp án

Trắc nghiệm Công nghệ 11 bài xích 21 bao gồm đáp án

Trắc nghiệm Công nghệ 11 bài bác 22 gồm đáp án

Trắc nghiệm Công nghệ 11 bài bác 23 có đáp án

Trắc nghiệm Công nghệ 11 bài xích 24 có đáp án

Trắc nghiệm Công nghệ 11 bài xích 25 có đáp án

Trắc nghiệm Công nghệ 11 bài 26 có đáp án

Trắc nghiệm Công nghệ 11 bài bác 27 bao gồm đáp án

Trắc nghiệm Công nghệ 11 bài bác 28 tất cả đáp án

Trắc nghiệm Công nghệ 11 bài bác 29 có đáp án

Trắc nghiệm Công nghệ 11 bài 30 gồm đáp án

Trắc nghiệm Công nghệ 11 bài xích 31 tất cả đáp án

Trắc nghiệm Công nghệ 11 bài 32 tất cả đáp án

Trắc nghiệm Công nghệ 11 bài bác 33 gồm đáp án

Trắc nghiệm Công nghệ 11 bài 34 bao gồm đáp án

Trắc nghiệm Công nghệ 11 bài xích 35 gồm đáp án

Trắc nghiệm Công nghệ 11 bài 36 gồm đáp án

Trắc nghiệm Công nghệ 11 bài bác 37 gồm đáp án

Trắc nghiệm Công nghệ 11 bài xích 38 có đáp án

Trắc nghiệm Công nghệ 11 bài 39 bao gồm đáp án

-----

Trắc nghiệm Công nghệ 11Bài 1

Câu hỏi trắc nghiệm Công nghệ 11 bài 1

Câu 1:Có mấy khổ giấy chính?

2

3

4

5

Câu 2:Tên các khổ giấy thiết yếu là:

A0, A1, A2

A0, A1, A2, A3

A3, A1, A2, A4

A0, A1, A2, A3, A4

Câu 3:Trong các khổ giấy chính, khổ giấy gồm kích thước lớn nhất là:

A0

A1

A4

Các khổ giấy có kích thước như nhau

Câu 4:Trên mỗi bản vẽ có:

Khung bản vẽ

Khung tên

Khung bản vẽ với khung tên

Khung bản vẽ hoặc size tên

Câu 5:Phát biểu như thế nào sau đây sai?

Lề trái bản vẽ có kích thước đôi mươi mm

Lề phải bản vẽ gồm kích thước 10 mm

Lề bên trên bản vẽ có kích thước 10 mm

Lề trái bản vẽ gồm kích thước 10 mm

Câu 6:Các loại tỉ lệ là:

Tỉ lệ thu nhỏ

Tỉ lệ phóng to

Tỉ lệ nguyên hình

Cả 3 đáp án trên

Câu 7:Nét liền mảnh thể hiện:

Đường kích thước

Đường gióng

Đường gạch gạch bên trên mặt cắt

Cả 3 đáp án trên

Câu 8:Kích thước trên bản vẽ kĩ thuật tất cả đơn vị:

mm

dm

cm

Tùy từng bản vẽ

Câu 9:Phát biểu nào sau đây đúng:

Đường kích thước thẳng đứng, con số kích thước ghi bên phải

Đường kích thước nằm ngang, nhỏ số kích thước ghi mặt trên

Đường kích thước nằm nghiêng, con số kích thước ghi bên dưới

Ghi kí hiệu R trước con số chỉ kích thước đường kính đường tròn

Câu 10:Phát biểu làm sao sau đây sai?

Nét liền mảnh biểu diễn đường gióng

Nét liền đậm biểu diễn đường bao thấy

Nét gạch chấm mảnh biểu diễn đường tâm

qqlive| j88