Cấu hình inter vlan routing trên cisco layer 3 switch

     

Mục tiêu -> Cấu hình định tuyến “Intervlan ( Vlan Routing )” cho các thiết bị trong VLAN 10,20,30,40 có thể giao tiếp được với nhau.

Bạn đang xem: Cấu hình inter vlan routing trên cisco layer 3 switch

Cấu hình Intervlan trên Switch layer 3 cho phép các Vlan trong hệ thống mạng có thể giao tiếp, luân chuẩn traffic với nhau.

2. Cấu hình thiết bị

*Switch layer 3:

Switch(config)#vlan 10 ##Tạo Vlan 10Switch(config)#int vlan 10Switch(config-if)#ip address 192.168.10.1 255.255.255.0 ##Đặt ip cho vlan 10Switch(config-if)#exitSwitch(config)#vlan 20 ##Tạo Vlan 20Switch(config)#int vlan 20Switch(config-if)#ip address 192.168.20.1 255.255.255.0 ##Đặt ip cho vlan 20Switch(config-if)#exitSwitch(config)#vlan 30 ##Tạo Vlan 30Switch(config)#int vlan 30Switch(config-if)#ip address 192.168.30.1 255.255.255.0 ##Đặt ip cho vlan 30Switch(config-if)#exitSwitch(config)#vlan 40 ##Tạo Vlan 40Switch(config)#int vlan 40Switch(config-if)#ip address 192.168.40.1 255.255.255.0 ##Đặt ip cho vlan 40Switch(config-if)#exitCấu hình cổng GE1/0/2, GE1/0/3, GE1/0/4, GE1/0/5 là mode TrunkSwitch(config)#int range GE1/0/2-5Switch(config-if)#Switchport mode trunkSwitch(config-if)#Switchport trunk encapsulation dot1qCấu hình định tuyến giữa các VlanSwitch(config)#Ip Routing*Switch layer 2

Cấu hình các cổng kết nối tới Switch Layer 3 là cổng trunk

Switch(config)#int fa2/1Switch(config-if)#Switchport mode trunkGán các cổng kết nối với PC vào Vlan tương ứng

Switch(config)#int fa0/1Switch(config-if)#Switchport mode accebdkhtravinh.vnwitch(config-if)#Switch access vlan 10Tạo Các vlan tương tự như Switch layer 3Switch(config)#vlan 10 ##Tạo Vlan 10Switch(config-if)#exitSwitch(config)#vlan 20 ##Tạo Vlan 20Switch(config-if)#exitSwitch(config)#vlan 30 ##Tạo Vlan 30Switch(config-if)#exitSwitch(config)#vlan 40 ##Tạo Vlan 40Switch(config-if)#exit3.

Xem thêm: Cách Pha Chế Thuốc Xông Mũi Họng, Xông Khí Dung Bằng Nước Muối Có Tác Dụng Gì

Show kiểm tra cấu hình thiết bị

Kiểm tra cấu hình của Switch layer 3

*
Các cổng kết nối tới Switch layer 2 cấu hình Trunk

*
Vlan và Ip address

*
Các cổng kết nối tới Switch layer 3 cấu hình Trunk, gán port kết nối tới PC tương ứng vào Vlan

 4. Ping kiểm tra kết nối các Vlan

*

PC 1 Vlan 10 ping tới PC 2 Vlan 20

*

PC 1 Vlan 10 ping tới PC 3 vlan 30

*

PC 2 vlan 20 ping tới PC 4 vlan 40

Nếu ban đầu măc định thì các Vlan trong mạng Lan không thể kết nối nhau do. Qua các bước đơn giản trên, chúng ta đã cấu hình được một hệ thống mạng bao gồm ác Switch layer 3, Switch access layer 2 và 4 PC nằm ở 4 vlan khác nhau có thể ping thông lẫn nhau bằng cách thức ” Intervlan ” hay còn được gọi là ” Vlan Routing “. Hi vọng bài viết này của chúng tôi đã chia sẻ được cho bạn cách thức cấu hình ” Intervlan” trên thiết bị của Cisco.

qqlive| j88